روانکاوی فیلم
27.01.13کارگردان معروف هالیوودی و آمریکایی «کوئنتین تارانتینو» در فیلم اکشن جدید خویش به نام «جانگوی آزاد شده» به مباحث مهمی چون برده داری در امریکا و جوانب مختلف آن در قالب یک فیلم وسترن، هیجان انگیز، مالامال از خشونت و یا طنزسیاه می پردازد.او، به حالت مشخصه کارهایش، اینجا نیز  به مباحث و جوانب مختلف زندگی انسانی یا فیگورهایش، از جوانب روانی تا جوانب بینامتنی و پیوند با فیلمهای  دیگر (و اینجا وسترن و فیلمهای درباره برده داری) اشاره می کند، بی آنکه بخواهد یک فیلم درباره مباحث روانی یا تاریخچه برده داری بیافریند. زیرا همه ی این موضوعات در فیلم او به رگه ها و چشم اندازهای مختلف یک «روایت و واقعیت سینمایی جدید و جذاب» از واقعیت برده داری و از روابط انسانی  و تمناهای انسانی بدنبال عشق، قدرت، خشونت، آزادی و غیره تبدیل می شوند.   همانطور که این فیلمش نیز مثل  فیلمهای دیگرش بر مرز تلاقی خشونت شدید و تبلبغ خشونت و یا نفی و به طنزکشیدن خشونت 
.حرکت می کند. بر لبه ی مرزها و لحظه ی تلاقی موضوعات مختلف حضور و جریان دارد

Labels:

21 Comments:
Blogger 柯云 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger John said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger xiaozhengsen said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger zzyytt said...

Blogger 5689 said...