روانکاوی فیلم
27.01.13کارگردان معروف هالیوودی و آمریکایی «کوئنتین تارانتینو» در فیلم اکشن جدید خویش به نام «جانگوی آزاد شده» به مباحث مهمی چون برده داری در امریکا و جوانب مختلف آن در قالب یک فیلم وسترن، هیجان انگیز، مالامال از خشونت و یا طنزسیاه می پردازد.او، به حالت مشخصه کارهایش، اینجا نیز  به مباحث و جوانب مختلف زندگی انسانی یا فیگورهایش، از جوانب روانی تا جوانب بینامتنی و پیوند با فیلمهای  دیگر (و اینجا وسترن و فیلمهای درباره برده داری) اشاره می کند، بی آنکه بخواهد یک فیلم درباره مباحث روانی یا تاریخچه برده داری بیافریند. زیرا همه ی این موضوعات در فیلم او به رگه ها و چشم اندازهای مختلف یک «روایت و واقعیت سینمایی جدید و جذاب» از واقعیت برده داری و از روابط انسانی  و تمناهای انسانی بدنبال عشق، قدرت، خشونت، آزادی و غیره تبدیل می شوند.   همانطور که این فیلمش نیز مثل  فیلمهای دیگرش بر مرز تلاقی خشونت شدید و تبلبغ خشونت و یا نفی و به طنزکشیدن خشونت 
.حرکت می کند. بر لبه ی مرزها و لحظه ی تلاقی موضوعات مختلف حضور و جریان دارد

Labels:

38 Comments:
Blogger Coach Factory said...

Blogger Coach Factory said...

Blogger Coach Factory said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger 柯云 said...

Blogger Qing Cai said...

Blogger Gege Dai said...

Blogger dada24 Xu said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger LCc 03 said...

Blogger raybanoutlet001 said...

Blogger Hua Cai said...

Blogger dong dong23 said...

Blogger Meiqing Xu said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger 林磊 said...

Blogger chenlina said...

Blogger 千禧 Xu said...

Blogger 千禧 Xu said...

Blogger LCc 03 said...

Blogger 花无缺 said...

Blogger John said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Gege Dai said...

Blogger xiaozhengsen said...

Blogger Jian Zhuo said...

Blogger happy 123 said...

Blogger 千禧 Xu said...

Blogger Zheng junxai5 said...

Blogger shengda xu said...

Blogger aaa kitty20101122 said...

Blogger haiyan wu said...

Blogger zzyytt said...

Blogger 5689 said...