آنالیز گفتمان «ترجمه به سان شکل حقیقی تفکر»


02.07.12در دیدگاهِ «ترجمه به سان تنها شکل اندیشیدن» ما با این «معضل و ساختار وسواسی» به شیوه نو و با درجات کمتر روبروییم ولی دقیقا همین هسته خیالی و وسواسی  و ناتوانی از «تمنامندی» قویتر و بهتر باعث می شود که خلاقیت نهایی این نسل و انجام کاری صورت نگیرد که به عهده یکایک آنها و یکایک  ماست و آن ایجاد و خلق «کمبود و کستراسیون»  و تفاوت سازی در گفتمانها و ساختارها و رشد تمناهای نو، حالات نو و مدرن و ساختارهای مدرن است. یعنی درک و لمس «معنا و حقیقت نهفته در بحران فردی یا جمعی و در عرصه های مختلف» و ایجاد «خلاقیتهای مختلف و متفاوتی» که در کنار یکدیگر و در دیالوگ با یکدیگر شروع به تحول هر چه بیشتر در ساختار کنونی و عبور از این ساختار بیمار کنونی و خیالی/رئال به سوی یک ساختار مدرن و یا هر چه بیشتر «نمادین» می کنند. به زبان دیگر، عبور از گفتمان  بحران زده وسواسی/ هیستریک به سوی گفتمان سمبولیک و مدرن « دولت مدرن، ملت مدرن، فرد و تمنای مدرن» یا به حالات والاتر این گفتمان سمبولیک،( ابتدا فردی و سپس جمعی)، چون گفتمان روانکاوی « تمنا، قانون، فرد» را ممکن می سازند. یعنی به آن چیزی دست می یابند که ضرورت وضعیت ما و ضرورت سوژگی یکایک ما و گفتمان ماست.

Labels:

24 Comments:
Anonymous Anonym said...
Waƴ cool! Sߋme extremely valid points! I appreϲiate
you penning tҺis post and also the rest of the site is extremely
good.

Feel fгee too visit my webрage; nothing back; ,

Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Anonymous yoghurt said...
very nice info.. i like it..

manfaat yoghurt untuk ibu hamil

with this I visited your blog. I can be a new inspiration to finish my college assignments. Thanks for the info and inspiration you

Blogger Indiani Octa said...

Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

You are making the entrance so deep and beautiful ...

Anonymous Anonym said...
I really like your posts, it is very interesting, useful for me, adding to my knowledge. I will re-read the latest news. Thank you want to share info.
here is my web site....Good acne Cure

Anonymous dl21 said...
very usefull i'ill borkmark this page and share your post in my facebook. Thanks for sharing brother :)

Blogger Unknown said...
Nice to read this article will be very helpful in the future, share more info with us. Good job!
slipped Disc Doctor
soft faced hammer

Blogger POGOpogo said...

Blogger POGOpogo said...
Inspiring, thanks for sharing, this great update, nice, Keep going
menstrual pads

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Synta Mobie said...
That is a very good tip particularly to those
fresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Thank you for sharing this one.
A must read post!

Living room furniture
Bedroom furniture
Round dining room tables
Modern bathroom vanities
Cheap kitchen cabinets
Black kitchen cabinets
Home depot bathroom vanities
Black kitchen cabinets
Living room table sets
Kitchen island cart

Information really really help me, because really as I hope to be found .. hopefully your future can provide more knowledge and useful info like this, thank you friends .. hope you always the spirit ...

Manfaat & Khasiat Oatmel Untuk Diet
Manfaat & Khasiat Rebusan Daun Salam Untuk Diet
Manfaat & Khasiat Daun Salam Dan Bawang Bombay
Manfaat & Khasiat Teh Basi Untuk Mata
Manfaat & Khasiat Teh Basi Untuk Wajah
Manfaat & Khasiat Teh Basi Untuk Rambut Rontok

Blogger barokah said...

Anonymous Anonym said...

Wow Great post, please visit back

Music for your life
Tips dan Cara
Tips and trick

Blogger Shweta Tripathi said...
Hey, very nice blog!!Hi there, I enjoy reading through your article post ->
hire mobile apps developers
b2b ecommerce website development