کتاب الکترونیکی «روانکاوی چندمتنی فیلم»

کتاب «روانکاوی چندمتنی فیلم»

کتاب جدید الکترونیکی من به نام « روانکاوی چندمتنی فیلم» منتشر شد. این کتاب در واقع کتابی مرجع و پایه ای در زمینه «نقد نوین فیلم» و روانکاوی فیلم است که حال در اختیار شما دوستان و خوانندگان ایرانی قرار می گیرد. کتاب «روانکاوی چندمتنی فیلم»، تا آنجایی که من دیده ام، برای اولین بار در میان ایرانیان مباحث نقد نوین فیلم را مطرح می کند و همزمان یک چشم انداز و راه تلفیقی و چندمتنی در اختیار خواننده می گذارد. ازینرو به دوستان علاقه مند به فیلم پیشنهاد می کنم که در ازای آنکه من این کتاب مرجع و حاصل سالها کار را مجانی در اختیارشان می گذارم، پس با دقت آن را بخوانند و ابزار نوین نقد فیلم را یاد بگیرند، آن را به دوستان و نقادان دیگر معرفی و پیشنهاد بکنند. لینک کتاب در بخش . کتابهای الکترونیکی در حاشیه صحفه موجود است
یا می توانید روی تیتر یا ادامه کلیک کنید و وارد صحفه پیش گفتار کتاب و لینک کتاب شوید

ادامه

Labels: