روانکاوی بحران و دگردیسی

کتاب « روانکاوی بحران و دگردیسی»

کتاب الکترونیکی «روانکاوی بحران و دگردیسی » منتشر شد. این کتاب قرار بود به عنوان جلد دوم کتاب «اسرار مگو» یکسال پس از انتشار کتاب «از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی» منتشر شود. از آنجا که این انتظار به درازا کشیده شده است و من مایلم مباحث مهم این دو کتاب برای علاقه‌مندان به این مباحث و جهان نو در دسترس باشد، بنابراین این کتاب دوجلدی را فعلا به شکل الکترونیکی منتشر می‌کنم. در این مسیر اما این دو کتاب مستقل شده اند و نامشان تغییر یافته است. بخش مربوط به «بیماریهای روانی» به یک کتاب نو و سوم دگردیسی یافته است که در آینده نزدیک منتشر می شود.
ادامه

Labels:

10 Comments:
Anonymous Anonym said...
سلام.تازه با سایت شما آشنا شدم.بسیار پر بار است.همه مقالات را دانلود کردم.لطفا در مورد روانکاوی مدرن و فروید و مطالب بنیادی این علم بیشتر بنویسید.فقط ایراد کوچکی دیدم.البته با اجازه شما.و آن اینکه مقالاتتان چرا تاریخ ندارد؟نکته دیگر اینکه بی شک نوشتن کتاب هزینه سنکینی دارد از زمان و هزینه مادی و...ولی همانطور که می دانید اجازه انتشار کتب مفید در ایران داده نمیشود.نمی دانم چطور باید بابت قرار دادن نسخه الکترونیکی کتابهایتان از شما سپاسگزاری کرد؟از خود گذشتگی شما ستودنی است.
حمید-قم

Anonymous Anonym said...

Blogger 柯云 said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...