روانکاوی فیلم

چند نکته روانشناختی درباره ی فیلم «بدون مرز»

فیلم جدید و هیجان انگیز «بدون مرز» درباره ی یک انسان نویسنده ی شکست خورده و ناتوان است که حال به کمک یک قرص و ماده مخدر جدید به قدرت و هوش والاتری دست می یابد و قادر می شود به همه چیزهایی دست یابد که تا کنون برایش ناممکن بوده است. یا قادر می شود مرزهای معمولی هوشی انسان را پشت سر بگذارد و مرتب به قدرتها و توانهای نو دست یابد.... با آنکه فیلم به حالت یک فیلم هیجان انگیز و تخیلی هالیوودی ساخته شده است، اما موضوع فیلم تماشاچی را همزمان با سوالات و موضوعاتی درگیر می کنند که هم اکتوئل هستند و هم مهمترین بحثهای قرن جدید خواهند بود.این موضوعات مثل جایگزینی روان درمانی توسط دارودرمانی، یا دست یابی به قدرت نو و هوش بهتر یا جسم کاملتر توسط علوم پزشکی، بیوژنتیک و «کلون زنی» هم اکنون به مباحث مهم روز تبدیل شده اند و مرتب اهمیتشان بیشتر خواهد شد.
ادامه

Labels: