نگاهی روانشناختی به فیلم « زنان بدون مردان» از شیرین نشاط

زنان بدون مردان یا «زنان بدون زنان و فیلم کارت پستالی»

مدتها بود که می خواستم فیلم «زنان بدون مردان» از شیرین نشاط را ببینم. مدتی پیش نقدی کوتاه بر چند عکس از سری عکسهای زنان الله شیرین نشاط نوشته بودم و قدرتهای او را در این زمینه تحسین کرده بودم و نیز سوالاتی مطرح کرده بودم. اما کنجکاو بودم که آیا او می تواند جدا از عکاسی در زمینه کارگردانی نیز موفق باشد و اثری متفاوت بیافریند؟ جدا از آن چون این فیلم برنده جایزه ونیز شده بود برایم این سوال مطرح بود که آیا این فیلم به خاطر قدرت هنری اثر به آن اعطا شده است و یا اینکه این فیلم جایزه اش را بیشتر مدیون شرایط مساعد و اعتراضات مردم در خیابان است و به قول معروف دیگران بهایش را داده اند و او این وسط سودش را برده است...

ادامه

Labels: