روانکاوی فیلم «قوی سیاه»

روانکاوی فیلم «قوی سیاه» (1)

فیلم مهیج و روانشناسانه «قوی سیاه» با سناریو، کارگردانی قوی و با بازی خوب «ناتالی پورتمان» در واقع روایت یک «متامورفوزه و دگردیسی ناتمام و محکوم به شکست» است. فیلم «قوی سیاه» حکایت تلاشی ناموفق و تراژیک برای دستیابی به «فردیت و راه فردی» و به «روایتی نو از باله دریاچه قو» است. قدرت و گیرایی فیلم دقیقا در این نهفته است که چه بازیگری، چه مونتاژ فیلم و یا موسیقی فیلم، به خوبی قادر به بیان حالات و لایه های مختلف احساسی و انسانی این «دگردیسی و تحول تراژیک و ناموفق» در عرصه فردی، شغلی و ایجاد روایتی نو از دریاچه قو می گردند و
ادامه

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
These students generally believed that if they could develop their rolex replica sale, then they could learn the subject matter that was being presented in English. And they worried that, at their current rates, they would spend replica watches in high school trying to earn enough credits to graduate. This informal research led me to emphasize instruction patterned after the rolex replica. Teaching only language before academics was impractical partly because of time constraints; moreover, research supports the integration of rolex replica. This means teaching language through content as well as content through language. So I concentrated on helping replica watches sale provide sheltered, highly scaffolded instruction that gave ELs access to complex content. I increased my focus on replica watches sale, literacy, and content during subject matter instruction.