روانکاوی جنبش مدنی و تحولات اخیر ایران

چشم اندازی نامتعارف به تحولات اخیر سیاسی ایران و چند سوال

در جامعه ما آنقدر پتانسیل های جنبش مدنی، آنقدر بحرانهای زمینه ساز تحولات عمیق و رادیکال وجود دارد که ناتوانی از تبدیل آنها به یک جنبش گسترده و به یک «وحدت در کثرت» گسترده در واقع حکایت از داستان «سیب سرخ و آدم چلاق» می کند. اینکه بگوییم حکومت بی رحم و خشن است، در واقع نمادی دیگر از این ناتوانی سیاسی و مدنی است. زیرا یک قدرت مدرن و توانا دقیقا می دانست که چگونه از این سیاست خش و بی رحم، یا از سیاست «شلاق و ساندیس» به هزار شکل برای رشد بیشتر جنبش مدنی و ایزوله ساختن دیکتاتوری استفاده بکند. اما آیا واقعیت این نیست که نه تنها سیاستها و تاکتیکهای اصولگرایان دچار یک شیوه ثابت و قابل پیش بینی و با برخی تغییرات اندک است، بلکه سیاست جنبش سبز یا مدنی نیز به همینگونه قابل پیش بینی و دچار یک نارسی مدنی و مدرن است؟

ادامه

Labels:

1 Comments:
Blogger Benny said...
The success of the replica watches uk is phenomenal. From a flagship model when it was first released to one of their entry level models now, it still retains the prowess and exclusivity that have made it famous. This short review will unveil the beauty of another fake rolex sale. This model is also one of my favorite replica watches sale. It is available both for men and women in brushed stainless steel with the center links of bracelet in polished. It features a beautiful smooth bezel and an in-depth rehaust that engraved with replica watches uk the serial No. Protecting by the sapphire crystal, the grace of the dial is undeniable it flaunts luminous coated bar markers encircled by special minute track. The white luminous coated hour hand and minute hand echo the hour markers and reaches a kind of visual harmony. Fitted with Asia Automatic movement, the second hand hacks like genuine hublot replica sale and the date display is located at 3 o'clock.