روانکاوی تراژدی شهلا جاهد

تراژدی فردی، فرهنگی در «پنج بخش»


باز یکی اعدام شد تا سیل مرگنامه ها، سوگواریها و تحلیلهای مختلف و عمدتا تک‌ساحتی و مطلق‌گرایانه شروع شود. یا میدانی جدید برای نظرات پارانویید و تئوری توطئه. اینکه انسانها از قتل تراژیک شهلا جاهد به درد آیند، سوگواری و عزادارای کنند یا به نقد علل آن بپردازند،یک پروسه طبیعی است اما اینکه حالا مرتب شهلا به سان قربانی نو یک ظالم و مقصری نگریسته شود و یا اینکه مثل آخرین تحلیلی که دیدم، علت اعدامش را سیاسی و بدستور مستقیم خامنه ای بیان کنند، دقیقا حالات خاص ما ایرانیهاست که علاقه عجیبی به مرگ و مرده سالاری، جستجوی مقصر و برخوردهای افراطی و عمدتا تراژیک/کمیک داریم.
ادامه

Labels: