روانکاوی بی عمل شدنهنر و قدرت « بی‌عمل شدن» چیست

در هنگام مشکلات و بحرانهای درونی یا برونی برای اکثر انسانها بی عمل شدن، نشستن، حرکت نکردن، در برابر شرایط و معضلات سریع واکنش نشان ندادن و تصمیم‌گیری یا واکنش را به تعویق انداختن بسیار سخت است و بیشتر آدمها در چنین شرایط بحرانی می‌خواهند خویش را سریع از معضل و بحرانشان خلاص کنند، پس معمولا سریع واکنش نشان می‌دهند، به زور تصمیمی می گیرند و یا سعی در پر کردن این خلاء با چیزهای متفاوت از کار تا تفریح و غیره می کنند. حتی وقتی فرد یا جمع در این شرایط بحرانی اصولا نمی‌داند که چه تصمیمی یا راهی بهتر است، باز هم انسانها معمولا واکنش سریع را بر «نشستن، تمعق و بی‌عملی» ترجیح می‌دهند تا به خیال خودشان هر چه زودتر از این «پادرهوایی و خلاء» ، از این ناتوانی در تصمیم‌گیری راحت شوند و دوباره احساس قدرت و کنترل بکنند.

ادامه

Labels: