برنامه تلویزیونی
روانکاوی عشق و زناشویی، معیارهای عشق و زناشویی بالغانه

این برنامه تلویزیونی من در هفته گذشته روز شانزده ژوئیه یا شانزده جولای در تلویزیون میهن بود که بخش اول برنامه سریالی جدید من بر اساس برخی مباحث کتاب در صف انتشارم «اسرار مگو» است و حال در این برنامه جدید به معضلات مشخص فردی و انسانی یا ارتباطی پرداخته می‌شود و راههایی برای عبور از مشکلات نشان داده میشود. برنامه شش ماه اول در باب روانکاوی بحرانهای مختلف جامعه ایران و مباحث کتابم «از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی» بود. برنامه این هفته جمعه شب ساعت 21 به وقت اروپا در باب موضوع ذیل خواهد بود:

« علل روانی ناتوانی جنسی و سردمزاجی و راههای حل این معضلات جنسی»

لینک برنامه روانکاوی عشق و زناشویی

http://vimeo.com/groups/42097/videos/13405062

Labels: