روانکاوی پارانوییا و فیلم «جزیره ترس»

راز « پارانوییا»، «نگاه» و فیلم «شاترآیلند»

یک لحظه حالت انسان پارانوییدی را تصور کنید که خیال می‌کند از همسایه تا شومن درون تلویزیون، بقال سر محل و غیره او را زیر نظر دارند و همه اعضای یک « توطئه گسترده» علیه او هستند، او را زیر نظر دارند و می‌خواهند او را مسموم کنند، ترور شخصیت کنند و یا از بین ببرند.
دوم به این موضوع توجه کنید که در یکایک ما انسانها حالات مختلف پارانوییا و بدگمانی از درجات اولیه و تا حالات پیشرفته می تواند وجود داشته و یا بوجود آید. یکایک ما گاه احساس می‌کنیم، جهان و زندگی بر علیه ماست و همیشه زیر نظر و فشار «نگاهی» هستیم،

ادامه

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
The attractiveness of this watch comes from the replica watches uk that functions well with the Hours, Minutes and Center Seconds capabilities. The rolex replica sale has an additional feature for indication of dates, just like its original counterpart. The thickness of the case is rolex replica sale, making it ideal for ladies as well as men. It is therefore not right to say that rolex replica sale are fakes. Why you need to buy rolex replica uk is often confused with fake. You are now an online search away from finding your ideal kind of watch. When buying replica watches sale series of Ingenieur, you need to take your time and see the features that really drive you into spending some dollars on it. They are the most fashionable watches in the market today.