راز روانی « جذابیت فوتبال»

راز روانی « جذابیت فوتبال» و « فوتبال قوی» چیست؟

به مناسبت بازیهای جام جهانی و به علت عدم حضور تیم ملی ما

اگر گفتید راز موفقیت فوتبال به عنوان یکی از مهمترین ورزشهای جهانی چی است؟ چرا فوتبال بیش از هر ورزشی دیگر اینقدر آدمها و ملتها را به خودش جذب می‌کند و در واقع « شاه ورزشها» است. من نیز واقعا دلایل مختلف آن را نمیدانم. دلایل آن نیز فقط روانی نیست بلکه امروزه موفقیت فوتبال به عنوان یک صنعت مهم ورزشی، دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی دارد اما دلایل روانی و انسانی آن باز هم آن دلایلی هستند که باعث می‌شود ما میان دو کانال ورزشی معمولا کانال فوتبال را نگاه کنیم، میان دو مسابقه ورزشی میان کشور خویش و کشور همسایه، احتمالا فوتبال را انتخاب کنیم. این حدسیاتی است که من درباره علل روانی آن میزنم و شاید دوستان دلایل دیگری بیابند:
ادامه

Labels: