برنامه های تلویزیونی من در تلویزیون میهن

دو برنامه اخیر من در تلویزیون میهن و یک مصاحبه رادیویی با رادیو فرانسه

آخرین برنامه در روز چهار ژوئن.2010، درباره نظم نهفته و مراحل سه‌گانه در بحران مدرنیته ما ایرانیان و تحولات سه دهه اخیر
http://vimeo.com/12488606

برنامه دوم در روز بیست و هشتم می.2010 درباره بحران «خردگرایی ایرانی» و روشنفکر ایرانی
http://vimeo.com/12179412

مصاحبه با رادیو فرانسه در باب «علل اغراق‌گویی دولتمردان ایرانی»

http://www.persian.rfi.fr/ایران/20100606-ادعاهای-کاذب-و-سخنان-دور-از-واقعیت-مسئولین-ایران


برنامه‌های قبلی هفتگی و سریالی من در تلویزیون میهن را دوستان می‌توانند در همان لینک بالا بیابند

Labels: