روانکاوی اعتیاد و معتاد ایرانی

دوستان!

این برنامه چندهفته پیش من در شب شانزدهم آپریل در تلویزیون اینترنتی میهن است. خوشبختانه حال تلویزیون میهن دست یابی بینندگان به آرشیو را تا حدودی آسان ساخته است. برخی دیگر برنامه های این چندهفته اخیر را می توانید در همین سایت بیابید. موضوع این برنامه عبور از نگاه شرمسارانه به اعتیاد و درک اعتیاد به عنوان یک بحران بلوغ و بیماری روانی و بیان راه حلهای عبور از اعتیاد است. بیان نگاه خاص و تجارب من در دیاگنوستیک و روان درمانی بیماری‌های روانی است.

http://vimeo.com/11378804

برنامه های من هر جمعه شب ساعت 21 به وقت اروپا، 23:30 به وقت ایران برگذار می‌شود و هر هفته یک معضل روانی یا اجتماعی تحلیل روانکاوانه می‌گردد. یا مباحث کتابم به بحث و تبادل نظر با بینندگان گذاشته می‌شود.

سایت تلویزیون میهن
http://mihantv.com/

Labels:

12 Comments:
Anonymous Anonym said...

Anonymous Anonym said...

Blogger dong dong23 said...

Blogger Meiqing Xu said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger chenlina said...

Blogger 千禧 Xu said...

Blogger Jian Zhuo said...

Blogger happy 123 said...

Blogger 千禧 Xu said...

Blogger aaa kitty20101122 said...

Blogger 5689 said...