نگاهي روانشناختي به چهارشنبه سوري امسال


آرزوهای مختلف نسل‌های مختلف برای چهارشنبه‌سوری امسال

کاشکی روز سه شنبه یکی از دوستان در اینترنت نیز یک «چهارشنبه‌سوری مجازی» راه بیاندازد تا ما نیز کمی همراه دوستان و یاران، بازی و آتش بازی کنیم و بخندیم. حال که همه منتظر چهارشنبه‌سوری هستند و خیال می‌کنند که این چهارشنبه‌سوری قراره همه چیزو مشخص کنه، ادامه یا پایان جنبش سبز و یا شروع راه نوین جنبش سبز و فراروی از انقلابیون قدیم و یا اصلاح‌طلبان جدید باشه؛ یا مثل هژیر پلاس‌چی دوست‌داشتنی ازش جنگ « قهرمان و دیو» درست می‌کنه و می‌خواهد «دیوان را بتاراند تا روشنایی و روز نو بیاید»، خوب یک کسانی نیز مثل ما که لااقل هم یک انقلاب دیدند،

Labels: