نگاهی روانکاوی/فلسفی به مرگ و خودکشی


در ستایش «مرگ و خودکشی»

حوادث و نوشته‌های متناقض پس از مرگ و خودکشی «منصور خاکسار»، برخوردهای عمدتا اخلاقی و مالامال از پیشداوری اخلاقی یا عقلانی در باب مرگ این نویسنده و در نهایت در باب «مرگ و موضوع خودکشی» باعث شد که من این آفوریسم (گزینه گویی) ذیل از کتاب در صف انتشارم «اسرار مگو» را در اینجا منتشر کنم. شکل قدیمی این آفوریسم را دوستان در کتاب اینترنتی «اسرار مگو.1» می‌توانند ببینند که پنج سال پیش در اینترنت منتشر شده بود. امیدوارم این نوشته امکان دهد که هم امکان سوگواری برای هر عزیز از دست رفته بهتر ممکن شود و هم معنا و مفهوم این حالات بهتر درک شود و منطق نهفته در آنها و اصولا در «احساس مرگ و حس خودکشی» یکایک ما. زیرا این احساسات، حالاتی انسانی، بس انسانی هستند.

Labels:

2 Comments:
Anonymous Anonym said...
سلام
ممنون به خاطر حساسیتتون نسبت به فرهنگ ایرانی...مردم ما نیاز به روانشناسی خاص خود دارند
کارهای شما و دکتر بهنام اوحدی رو دوست دارم
نقد کتاب سکوت بره ها رواز شما در اثرخوندم
اما اصل کتاب رو هنوز نتونستم بدست بیارم
آیا شما نسخه ای از اون رو امکان داره بفرستید؟
ممنون
آدرس من: tearsofstella19@yahoo.com
راستش به علت فیلترینگ کتاب رو نتونستم دانلود کنم

Blogger Unknown said...