روانکاوي رابطه ميان فرمانهاي اخلاقي و خلاقيت بشري

رابطه متناقض میان «ده فرمان » و خلاقیت و سعادت بشری

یک «طنز روان‌کاوانه و خنده اندیشمندانه»

همه ما «ده فرمان موسی» را می شناسیم. تقریبا همه مذاهب و در نهایت همه اخلاقیات بشری بر پایه این موازین و فرمان‌های پایه‌ای ساخته شده‌اند. یکایک ما نیز می دانیم که اخلاق جزو ضروری روابط بشری است و تنظیم کننده این روابط است تا این روابط بشری و سعادت بشری ممکن گردند. اساس همه اخلاقیات و مذاهب را می‌توان به این اصل اخلاقی خلاصه کرد که « آنچه بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران مپسند» و این اصل خوبی برای ایجاد ارتباط عادلانه با دیگران و احترام به مرزهای دیگران است. آزادی بدون مرز ممکن نیست و معنا ندارد.

Labels: