روانکاوي بحث قوم/مليت ايراني و فدراليسم

باز هم جنگ میان مفاهیم ملت/قوم و فدرالیسم

یک مصاحبه در سایت زمانه با آقایان ایران پور و مهتدی در باب فدرالیسم (1)، درک غلط و خطرناک نهفته در نگاه این دوستان که یکی از آنها دبیر کل حزب کوموله نیز هست، مرا واداشت که دو کامنت در پای این مصاحبه بگذارم. در سایت ایران گلوبال نیز دو مقاله و مصاحبه از دو نگاه متفاوت آقایان داریوش همایون(2) و محمد حسین یحیایی(3) منتشر شده است که از طرف دیگر معضلات این بحث و ضرورت دست‌یابی به یک «اجماع و هم‌رایی» را نشان می‌دهند. امیدوارم که این مباحث و نگاه ذیل بتواند فرجی حاصل کند و بحث را در این زمینه کمی عمیق‌تر و پربارتر سازد.

Labels: