يک نقد چالشي ميان من و آقاي گنجي
بازي پارادکس در برابر سياست «سانديس و شلاق»
این مقاله پاسخی به نقد آقای گنجی بر کامنت من است و نیز تلاشی برای گشودن مرحله و چشم‌اندازی جدید از گفت‌وگوی مشترک میان کامنت‌گذاران، من و آقای گنجی است. بنابراین به نقد کوتاه بیانیه‌ی جدید آقای موسوی و تحولات اخیر نیز می‌پردازد.

Labels: