مصاحبه با تلویزیون میهن


قابل توجه دوستان و علاقه مندان به مباحث روانکاوی و نقدهای من
من هر جمعه شب ساعت 21 شب به وقت اروپا با تلویزیون میهن و با آقای بهبهانی گفتگو
دارم. دوستان میتوانند در بحث نیز شرکت کنند و سوال یا نظرشان را مطرح کنند. این برنامه تا مدتی هر هفته روزهای جمعه در همین ساعت ادامه خواهد داشت و در آن مباحث کتابم و بحرانهای مدرن ایرانی و راههای برون رفت از آن بحث و تشریح خواهند شد. موضوع بحث برنامه این هفته شب 11.دسامبر این است :
خصلت واحده یا خاص ایرانیان «رودرواسی»، معضلات آن و بازیهای نارسیستی ایرانی»»

Labels: