مصاحبه با رادیو همبستگی
مصاحبه با رادیو همبستگی (1_3)

برای دوستداران: لینکهای سه بخش مصاحبه رادیو همبستگی با من، در ماه آگوست امسال، در باب کتابم « از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی» و در باب جنبش سبز و تحولات حال و آینده ایران.
برای شنیدن مصاحبه بر لینکهای ذیل کلیک کنید. لینکها از مصاحبه اول شروع می شوند:

مصاحبه اول:
مصاحبه دوم:
مصاحبه سوم و پایانی:

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
salam