تبارشناسی و آسیب‌شناسی «جنبش سبز»

تبارشناسی و آسیب‌شناسی «جنبش سبز»
داریوش برادری روانشناس/ روان درمان‌گر
جنبش سبز کنونی در واقع ادامه یک تلاش مهم و مدرن در دو سده اخیر است که با انقلاب مشروطیت آغاز می‌شود و در انقلاب اسلامی، تحولات دوران خاتمی ، مراحل پیشین خویش و پیشینه تاریخی خویش را دارد. این جنبش تلاشی نو برای پاسخ‌گویی به بحران مدرنیت ایرانی و برای ایجاد یک تحول مهم مدنی در عرصه سیاسی و اجتماعی است و بر بستر یک تحول گفتمانی مدرن در بطن جامعه ما و در سطوح مختلف رشد و قوام یافته است. همزمان این جنبش با دو موضوع اساسی روبرو است که در واقع علل اصلی شکست نهایی تلاش‌های قبلی نیز بوده‌اند.

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
test