روان‌کاوی انتخابات و پیروزی احمدی‌نژاد

روان‌کاوی انتخابات و پیروزی احمدی‌نژاد
داریوش برادری روانشناس/ روان ‌درمان‌گر
شرکت گسترده و بی‌سابقه مردم در انتخابات در داخل و خارج از کشور، پیروزي احمدی‌نژاد با برتری غیر قابل انتظار بر موسوی و دیگر کاندیداها، ایجادگر تصورات و احساسات مختلف در درون مردم و اپوزیسیون، از شادی هواداران اصول‌گرای آقای احمدی‌نژاد تا حالت «بهت‌زدگی و شوکه‌شدن» مخالفان او و هواداران آقایان موسوی، کروبی بوده است . این پیروزی و حالاتش اعتراضات کاندیداها، درگیری و چالش قدرت میان نیروهای مختلف درون و برون حکومت، میان دولت و جامعه مدنی، اعتراضات خیابانی مردم و درگیری میان مردم و نیروهای انتظامی را بدنبال داشته است و تحولات بعدی، چالش و بحث گسترده این نتایج و ثمراتش و اعتراضات مختلف جنبش مدنی نیز در راه است. این نتایج دیگربار بحث‌های مهمی مانند معضلات ساختاری و مدرن اننخابات و امکان یک «مهندسی تقلب در انتخابات»، تا بالاگیری «حس توطئه و خیانت و خشم» و اعتراض کاندیداها را به انتخابات و خواست انتخابات دوباره را بدنبال داشته است. همان ‌طور که این انتخابات معضلات جامعه مدنی ایران و تفاوت میان خواست‌های بخش‌های اقشار متوسط و پایینی را دیگربار به نمایش می‌گذارد و خواهان آسیب‌شناسی خویش می‌شود.

Labels: