نقد روان‌کاوانه فیلم

روان‌کاوی جذابیت فیلم‌های « مردان ایکس»
فیلم جدید « مردان ایکس، نقطه شروع: ولورین» به روی صحنه آمد.
فیلم‌ها و فیگورهای « مردان ایکس» از پروفروشترین فیلم‌های خیالی دو دهه اخیر بوده است و همزما بازیهای کامپیوتری فراوانی از آن ساخته شده است و به فروش رفته است. این فیلمها در کنار فیلم‌های سریالی « مرد عنکبوتی» و « بت‌من»، مهمترین و پرفروشترین فیلمهای تخیلی هستند که بر اساس داستان‌های تصویری « مارول» ساخته شده‌اند. من در نقدم بر آخرین فیلم « بت‌من/ شوالیه سیاه (1)» به نقد روان‌کاوانه نقش و مقام این قهرمانان نو در فرهنگ و روان انسان مدرن پرداخته‌ام. حال می‌خواهم با نقد روان‌کاوانه برخی علل جذابیت فیلمها و فیگورهای «مردان ایکس»، نگاهی دیگر و چشم‌اندازی نو به مبحث فیلم و فیلمهای تخیلی باز کنم.

Labels: