روان‌کاوی فیلم


روان‌کاوی فیلم «مجموعه درو‌غها»
فیلم «مجموعه دروغها» با کارگردانی ریدلی اسکات و بازیگری لئوناردو دی‌کاپریو، راسل کروو، گلیشفته فراهانی یک فیلم سیاسی/دراماتیک و هیجان‌انگیز در باب جنگ احمقانه و تراژیک میان تمدن و تروریسم و در باب گرفتاری همه شرکت‌کنندگان در این جدال، در یک مجموعه از دروغ‌ها وسناریوهای مشابه و تکرارشونده است. با اینکه فیلم «مجموعه دروغها»، با وجود نکات قدرتمند و هیجان‌انگیزش، از بهترین فیلم‌های ریدلی اسکات نیست و یا از بهترین فیلم‌ها در باب مباحث تروریسم و در باب گرفتاری مشابه تروریست‌ها و نیروهای باصطلاح متمدن در یک سناریوی مشابه هراسان از «غریبه» نیست، اما در خویش چند نکته جالب دارد که می‌توان به کمک آنها دو مبحث روان‌کاوانه را مطرح و بررسی کرد و هم‌زمان به قدرت‌ها و ضعفهای این فیلم خوب اشاره کرد.

Labels:

4 Comments:
Blogger مجله اثر said...
سلام داریوش

امیدوارم حالت خوب و روزگارت خرم باشد

قربانت
شاهرخ

Blogger baradari said...
سلام شاهرخ
مرسي از پيغامت. خوب و سرحالم. اميدوارم تو نبز خوب و سرحال باشي.
قربانت
داريوش

Blogger chenlina said...

Blogger Unknown said...