روان‌کاوی فیلم


روان‌کاوی فیلم جدید «بت‌من» (شوالیه سیاه) (1)

فیلم جدید بت‌من به نام «شوالیه سیاه»(1) رکورد فروش را شکانده است و توانسته است در ادامه راه بخش قبلی خویش به نام «شروع بت‌من‌» تصویر و روایتی نو از این فیگور افسانه‌ای مدرن ایجاد کند و خویش را از همه فیلم‌های قبلی بت‌من متمایز سازد. قدرت اصلی فیلم « شروع بت‌من» و در حالتی بهتر «شوالیه سیاه» ایجاد یک قهرمان آشنا/غریبه، یک قهرمان جذاب/خطرناک و مجهول است.

Labels: