مصاحبه با راديو فرانسه
بخش پنجم و نهايي مصاحبه من با راديو فرانسه!
موضوع بحث اين هفته:
«ساختارهاي مشترک ميان سنت و روشنفکر، تکرار سنت و سرکوب دگرانديش در ميان اپوزيسيون و روشنفکران ايراني، ناتواني مشترک همگاني از ايجاد رواداري و چالش مدرن ميان دولت، جامعه مدني و روشنفکر و جمع بندي نهايي«

Labels:

2 Comments:
Anonymous Anonym said...
جالب است من تابه‌حال فقط از طریق کامنت‌هاتان شما را می‌شناختم . خیلی خوشحال شدم وبلاگتان را هم پیدا کردم.

Anonymous Anonym said...
مرسي از لطفتان خانم زيتون
داريوش برادري