پيشگفتار و فهرست کتاب «اسرار مگو»

قابل توجه علاقه‌‌مندان به آثار من:

این نوشته فهرست و پیش‌گفتار کتاب دوم من به نام «اسرار مگو» است که اکنون پس از تصحیح و تکمیل نهایی برای ادیت نهایی و انتشار به ناشرم در ایران سپرده می‌شود. کتاب اول من به نام « از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی» به شیوه قطع وزیری و در ششصد و پنجاه صحفه توسط ناشر ادیت و به ثبت کتابخانه ملی رسیده است و اکنون در اختیار اداره ارشاد برای گرفتن اجازه انتشار است و امیدوارم هر چه زودتر اجازه انتشار بگیرد و منتشر شود. کتاب «اسرار مگو» نیز که در همان حجم کتاب اول است و در مرحله چاپ و به شیوه قطع وزیری حتما به ششصد صحفه می‌رسد، در واقع ادامه کتاب اول و تکمیل‌کننده آن است. اگر کتاب اول من به یک آسیب‌شناسی نوین و چندجانبه روانشناختی از انسان ایرانی و فرهنگ ایرانی ‌می‌پردارد و خطوط عمده رنسانس فردی و جمعی را و راهی نو برای تحول نشان می‌دهد، اکنون کتاب «اسرار مگو» به بیان کامل‌تر و چندجانبه حالات و مشخصات این نگاه نو و راه نو در برخورد به معضلات مشخص جمعی و فردی و به بیان راه‌های نو برای رنسانس فردی و جمعی می‌پردارد.

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
..
..
..
در تند ٍ سرازیری دهانی باز!