نوروزتان پيروز و هر روزتان نوروز باد!


دوستان سالي پرشور و خندان و مالامال از دوستي و چالش خندان براي يکايک شما و خودم آرزو ميکنم. به اميد آنکه امسال يکايک ما و فرهنگ ما هر چه بيشتر آن شود که هست.يعني هرچه بيشتر به عارفان زميني، عاشقان زميني و خردمندان شاد دگرديسي يابد و گفتمان تلفيق و روايات مختلف مدرن ما به قدرت محوري جامعه ما تبديل شوند. زيرا اين آينده توسط يکايک ما و زندگي و جهان تلفيقي ما اتفاق افتاده است و اکنون موضوع تبديل شدن به آن هست که هستيم و ايجاد يک «وحدت در کثرت مدرن» ايراني و يا «کثرت در وحدت چندصدايي پسامدرن» ايراني است. اکنون زمان اين خردمندان و عاشقان شاد و صحنه رقص اين زنان و مردان خندان و عاشق ايراني، اين عارفان و رندان قلندر و ديونيزوسي زميني است. زمان، زمان تحول ديسکورس و گفتمان توسط گفتار و کلام اغواگرانه نسل ماست که يک نسل در نسل است و براي اولين بار به جنگ پدر و پسر پايان مي دهد و به جهان در جهان ايراني دست مي يابد؛ به چالش خندان و هميشه ناتمام روايات تلفيقي مختلف اين زنان و مردان پرشور و اغواگر دست مي يابد که براي سروري بر لحظه با يکديگر و بر بستر رواداري مدرن و چندصدايي پسامدرن به جدل خندان انديشه ها و سليقه ها مي پردازند. نسلي که مي داند هستي و واقعيت يک روايت قابل تحول است و موضوع نوع رابطه با خويش و ديگري و ايجاد ديالوگ و لمس نياز خويش به ديگري و دست يابي به اوج بازي عشق و قدرت زندگي است. نسلي که مي داند موضوع جدل قدرت و عشق انديشه هاست و خواهان اين چالش مهم بدون هيچ خونريزي و قتلي است. زيرا مي داند که قتل و سرکوب ديگري و غير به معناي سرکوب خويش و قتل خويش است. زيرا مي داند که براي دست يابي به اوج لمس عشق و قدرت به معشوق برابر و قوي، رقيب دانا و به خدايي عاشق و دانا احتياج دارد. پس اينگونه روايات خويش را مي افريند و جهان خويش را و مرتب تحول مي يابد. زيرا او جهانش يک فرد و جهان پارادوکس، ناتمام و خندان و عاشق است.باري متبرک باد اين دوران ما و يکايک ما. بشويم آنچه که هستيم

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
I think this is one of the mpst important inhfo for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on few
general things, The website style is ideal, the articles is
really great : D. Good job, cheers

my homepage; http://www.stumbleupon.com/su/1TNeg6/2Ui5Nuxw:eLo!I-z3/