بيماري روان/تني و نگاهي نو به تن
بيماري روان/تني و نگاهي نو به تن
بیماری روان ـ تنی حکایت از یک صدمه نارسیستی و جراحت نارسیستی در بیمار می‌کند که این جراحت، مانند بیماری «لاغری مزمن یا اعتیاد به لاغری تا حد مرگ» ناشی از نوع رابطه غلط با «غیر» و دیگری، و گرفتاری در احساسات غم و اندوه شدید یا خشم است.
خواه این «غیر» تصویر درونی و خیالی پدرو مادر جبار و سرزنش‌گر باشد، خواه تحت ثاثیر کابوس‌های دوران کنونی و صدمات نارسیستی ناشی از روابط غلط و دیکتاتورمنشانه «مادرـ فرزندی، پدر ـ فرزندی» باشد، و یا خواه ناشی از درگیری فرد با خواست‌های غیرمعقول «غیر بزرگ» یعنی اخلاق و اجتماع و اعتراض نابالغانه فرد به تصویر مرد یا زن زیبا در فرهنگ باشد. (2)

Labels:

3 Comments:
Anonymous Anonym said...
اختر said...
شاپور جان
مــــــــــــــرسی
هنوز این مطلبتو نخوندم که نظر بدم چون دارم برای یه برنامه فردا کنسپت می نویسم تا بعد
قربانت
اختر

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...