مصاحبه با راديو همبستگي در باب بحران هويت ايرانيان
مصاحبه با راديو همبستگي!
روز شنبه اول مارس راديو همبستگي برنامه اي دو ساعته در باب بحث «بحران هويت ايرانيان» داشت که من نيز در آن شرکت داشتم. با آنکه متاسفانه به علت خطاي تکنيکي از طرف راديو همبستگي، حضور من در بحث کمتر از قرار برنامه اي بود، با اين حال برنامه خوبي در باب «بحران هويت ايرانيان» و بيان چشم اندازهاي مختلف اين بحث بوجود آمد. فقط حيف که امکان چالش زياد ايجاد نشد تا بتوانم برخي نظرات ديگر متخصصين را به نقد بکشانم و بحث را گسترده کنم. با اين حال با تشکر از راديو همبستگي و دوست عزيز ناصر يوسفي مجري خوب برنامه، لينک راديو همبستگي را اينجا مي زنم.. براي ورود به صحفه سايت و شنيدن بحث بحران هويت روي لينک يا عکس کليک کنيد.

Labels: