روانکاوی دیسکورس ایرانی و توانایی بازتولید دیسکورس

راز بازتولید یک نظام یا دیسکورس

برای شناخت قدرت یک نظام و یا یک دیسکورس بایستی نه تنها به ساز وکارهای آن
نظام یا دیسکورس، بلکه به حالت و ابزار مخالفین و منتقدانش نگریست تا پی برد چرا یک نظام یا دیسکورس قادر به بازتولید و حفظ خویش است. زیرا هر نظام یا هر دیسکورس سیاسی، فرهنگی، هنری، فکری «مخالفان خویش» را می زاید و هر چه این مخالف رادیکال تر و یا افراطیتر، به همان اندازه اغلب بهتر از هر چیز در خدمت حفظ دیسکورس و نظام هستند.

ازینرو برای مثال پان ترکیسم یا پان عربیسم حافظ تبعیض و نقطه مقابل خویش شوونیسم ایرانی است. ازینرو سیاستمداران اپوزیسیون ایرانی یا جنبش سبز دارای شباهتهای اجتناب ناپذیر با مخالف سیاسی خویش و یا با احمدی نژاد هستند و آینده آنها بستگی به این دارد که کجا این تفاوت هر چه بیشتر بزرگتر میشود و چالش مدرنتر وگرنه موسوی یا کروبی و احمدی نژاد از جهاتی در یک دیسکورسند، جه بخواهند یا نخواهند. یا حتی اگر اکبر گنجی و دیگران، جنبش چپ یا اپوزیسیون را در برابر اصولگرایان بگذارید و مقایسه کنید، می توانید این تفاوت و تشابه را در رفتار سیاسی و نگرش سیاسی ببینید.

این قاعده در رابطه با یکایک ما روشنفکران یا هنرمندان و غیره نیز صادق است. روشنفکر مالیخولیایی ایرانی روی دیگر همان مومن یا عارف ایرانی است که حال شکاک و مالیخولیایی یا بیزار از هر قانون و باور شده است، مگر اینکه به تفاوت خویش اهمیت بگذارد و پایه گذار دیسکورسی نو و مدرن شود و درک شباهتش با مخالفش باعث شود که از بازی خیر/شری رها شود، به شیوه مدرن بازی و چالش کند. یعنی به آن تن دهد که اصلا بدان خاطر توسط دیسکورس و ضمیر ناخودآگاه متولد شده است تا دیسکورسی نو و متفاوت و هزارگستره یا یک نوزایی فرهنگی را بوجود آورد. یا هنرمندان ما بایستی از «هاله نور»شان رها شوند و با ایجاد یک نارسیسم سالم و باز هر چه بیشتر به وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت دست یابند. به توانایی باور به خویش همراه با توانایی پوست اندازی مداوم از طریق چالش با «دیگری و غیر» دست یابند.

با چنین شناخت روانشناختی و دیسکورسیوی می‌توانید حتی بهتر تحولات فرهنگی یا فلسفی و فکری را نقد و بررسی کنید و ببینید که چرا فیلسوف ما و اندیشمند ما بایستی اصلا اینگونه باشد، چرا در چهارچوب این فرهنگ و زبان شما و من و دیگری بوجود آمده ومی‌آید و کجا خطر در راه شما و دیگری نهفته است تا دقیقا به آن چیزی تبدیل شوید که می‌خواهید از آن فرار کنید. یعنی دقیقا مثل راوی روشنفکر بوف کور به «پیرمرد خنزر پنزری» سنت تبدیل شوید که از آن گریزانید.
عدم شناخت عمیق این مباحث نه تنها باعث بازتولید مداوم دیسکورس سیاسی و یا فرهنگی و فکری بحران زای گذشته و حال می‌شود بلکه حتی باعث عدم توانایی بهتر به شناخت عمیق مباحث فرهنگی و یا نقادی می‌شود. زیرا برای ایجاد نگاه نو، نقد نو شما احتیاج به یک «چشم‌انداز نو» و حالت نو دارید تا از طریق آن به هر پدیده به شیوه نویی بنگرید و نگاهی نو به یک پدیده سیاسی یا فرهنگی یا حتی به یک کتاب بیاندازید.

از اینرو برای مثال این عدم توانایی به ایجاد یک چشم‌انداز نو حتی باعث شده است که« ماتریکس بوف کور» اصولا بر نقادان مختلف آن ناشناخته باقی بماند بنابراین اکثر این نقدهای نو دچار یک ناتوانی درونی هستند. زیرا اکثر آنها متوجه نشده اند که موضوع سناریوی «بوف کور» اصولا این« تکرار کور و بازتولید کور» دیسکورسیو و روانشناختی است که در آن مرتب راوی و لکاته نو به پیرمرد و پیرزن خنزرپنزری نو تبدیل میشوند و بایستی بشوند، مگر آنکه به راز تولد و دیسکورس خویش پی ببرند تا بتوانند به دیسکورسی متفاوت دست یابند. آنها بایستی پی ببرند که مثل راوی، زن اثیری یا لکاته بوف کور در واقع فرزندان همان پدر یا مادر هستند و آن پدر یا مادر در واقع آینده یا گذشته خود آنها هستند. تنها با این چشم‌انداز نو می‌توان حال از گستره‌های نو به مباحث بینامتنی یا زبانی بوف کور و غیره نگاهی عمیقتر انداخت و واقعا مباحثی نو در آن باره یا درباره مباحث دیگر فرهنگی ایجاد کرد. نقدهای قویتر و همیشه ناتمام بوجود آورد تا آنزمان که چشم اندازی نو و بهتر ایجاد شود. ( در این باره به بخش اول نقد من بر بوف کور مراجعه کنید که چند سال پیش منتشر شده است. متن کامل نقد بوف کور و نیز نقدی بر نقدهای بوف کور چون نقد آجودانی، دکتر صنعتی و رضازاده در یک کتاب دوجلدی به نام «روانکاوی مدرن/پسامدرنی بوف کور و گفتمان حول بوف کور» در صف کتب در انتظار انتشار من است)

همانطور که این تحولات جمعی احتیاج به ساختار حقوقی و فرهنگی متناسب با خویش دارد وگرنه این شناخت روانشناختی و دیسکورسیو، خود تبدیل به یک خودشناسی دروغین می شود و در نهایت به بازتولید سنت کمک می‌کند. زیرا هر تحول اصیل و هر دیسکورس نو احتیاج به انقلاب درونی و نیز ساختاری و برونی خویش دارد. به زبان و حالت و بازی نوی خویش.

همیشه موضوع ایجاد یک فضای نو و چشم انداز نو، حالت نو است، با همه ضروریات آن از ساختار حقوقی و سیاسی نو تا حالت و زبان و شرارت نو. هر تحول اصیل چون یک چالش و بازی پرشور چندجانبه و چندراهی است که در آن هر تحولی در یک بخش از دیسکورس و نظام بر تحولات دیگر تاثیر مثبت یا منفی می‌گذارد و بازی و چالش را وارد عرصه نوینی می‌کند.

تنها تفاوت در این است که چون در نهایت این انسان و سوژه است که بایستی این تحول را انجام دهد و متحقق سازد، از آنرو این شناخت نو در واقع همزمان بزرگترین سلاح و قدرت او در این بازی و چالش دیسکورسیو و روان شناختی است تا بتواند این تحول چندجانبه را حس و رهبری کند و مرتب تفاوتی نو بیافریند، به عنوان فرد یا نسل و یا به عنوان یک جریان سیاسی، حقوقی، فرهنگی یا به عنوان یک ملت.

زیرا این شناخت عمیق و درک همپیوندی با «دیگری»، و با رقیب فکری یا سیاسی به این معنا نیز هست که حال پی میبری چگونه با تغییر رل و حالت خویش، با تغییر حالت بازی و چالش، با وارد کردن المانها و تفاوتهای نو ، زبان نو در چالش سیاسی یا فرهنگی، در چالش بازی عشقی یا شغلی، حال بتوانی «دیگری و غیر» را وادار به تغییر حالت کنی و تغییر بازی. راوی بوف کور بایستی برای چیرگی بر پیرمرد خنزپنزری صحنه و سناریو را کم کم تغییر دهد و با تغییر رل خویش دیگری را وادارد که تغییر حالت دهد. اینجا محل بازی و چالش عشق و قدرت چندجانبه است، محل حضور عاشقان و شروران خندان و بازیگوش، آفرینندگان دیسکورسهای نو و ساختارهای نو.

باری این شناخت و قدرت نو راز تحول در دیسکورس و ایجاد دیسکورس نو و متفاوت است. شناخت و قدرت عارفان زمینی، عاشقان زمینی، خردمندان شاد ایرانی و یا هر نام دیگری که شما به آنها می‌دهید و با هر زبان دیگری و این شناخت نو نیز در واقع «ندای دیگری» یا «ندای غیر»، ندای دیسکورس و ضمیر ناخودآگاه جمعی، ندای زندگی است که می‌خواهد به قدرتی نو و تفاوتی نو دست یابد.

Labels:

10 Comments:
Anonymous hojat said...
سلام جناب دكتر برادري
خوندن مقالات و نوشته هاي شما در جمع بندي افكار و بازيابي شخصيتيم خيلي كمكم كرده . اولين نوشته هايي كه از شما خوندم سه مقاله آسيب شناسي هنر پسامدرن و ماركي دساد... بوده . قبلا كتابهاي روانكاوي فرويد و لكان رو بارها خونده بودم اما با خوندن نوشته هاي شما انگار لكان رو با زباني ايراني مي خونم. تقريباً تمامي مقالاتتون رو خونده ام و خيلي هم دپرس شدم كه كتابهاي وبلاگتون قابل دانلود نبوده.
باتشكر از شما
حجت
Iran_north2001@yahoo

Anonymous Anonym said...
آقای حجت گرامی
مرسی از لطفتان و فکر کنم تا هفته دیگر بخش کتابهای الکترونیکی دوباره درست بشود و بتوانید استفاده بکنید. موفق باشید
برادری

Anonymous Anonym said...
Yee Do not forget Each time You Could get the Advanced Singing Lessons for free, But You Really didn't??
http://www.countryside-ah.com/processs/Good-Diets.html

锘緾redit credit cards get accepted at nearly the restaurants, hotels, shopping outlets quite a few. Many women look returning to celebrities for the best exercise agencies. D animation programs could be used as a brand new tool, business also known as pleasure. Tuned, operational fuel parts are almost always necessary to uphold the transmission with regards to fuel to some of the motor giving this car the refers to to power its movement. Another too important aspect your family should claim is; if any in his patents staying overturned and why exactly. If you are instead of an avid subscriber and get compact pleasure from reading then it might be wise anyone to think double about studying Esl. A bad diet has become often connected among little exercise, and as a result these two situations alone are primary cause of hemorrhoid flare-ups. As we tend to age, we tend to are smaller quantity capable of replacement our damaged while torn cells in our body not to mention our immune machine to diseases is really compromised. You absolutely need not go when you need to a movie theater and pay needed for tickets and fat free popcorn to watch the particular International movie. Here are a few take a look at some chosen ways ROI can be increased utilizing the same four partner management activities discussed in the poll. Other eggs also housed intricate miniatures with regard to example a tiny model of the Trans-Siberian Railway, a incredibly tiny version of all of the entire Russian royal family as very well as a phone of the upscale royal yacht. Some [URL=http://www.frankgladu.com/light/Maximize-Muscle-Gains.html]Muscle Maximizer Pdf[/URL]
other free Motorola mobile phones will definitely be Motorola 1070, Motrola A835, Motorola L7, Motorola [URL=http://www.mooselodge1042.com/come/The-Venus-Factor-Workout-Video.html]The Venus Factor Reviews[/URL]
KRZR K1, and lots more. [URL=http://www.meont.com/favicon/ruez1n/index.html]Magniwork Tesla[/URL]
Such a gift definitely will make the space prettier and friendlier. Keep your home in addition family safe near installing window well covers over your incredible egress windows. Here has rarely practised the art of a greater enough time to play electrical guitar with now there are being choices together with courses to make sure everybody is able to acquire all perfect approach toward gain knowledge most typically associated with.

[URL=http://www.oasiswater.org/pass/xpnec9q/index.html]The Tao Of Badass Pdf[/URL]

And your Bye.

Anonymous Anonym said...
Conseqսently, as ann illustration, іn case yoս сome up աith the stack tɦat will contains thе tҺree foг spades, thhe pair ߋf night clubs along with tthe _ design for clubs, mɑy vvery well
not ցet and іn addition mߋve tɦe 3 injuries plastic tօo be a system,
howevеr yоu could pick-up as ԝell ass carry tҺe
2 and іn addition ace. Wikipedia, tɦe world on-lіne encyclopedia specifies.
A new Ride: SҺould your scholar makes thаt on the ѕtoр oof аn very successful Һigh school graduation future սsing the
tour bus and inn additon bumming rides itt ԝill be time to assist
you to үour ex put money іnto hеr very oաn ride.

Feel free to viosit my blog - download free solitaire

Anonymous Anonym said...
must component of your lives golden and process your examination optimisation venture.

You can unremarkably get the near rough-and-ready, the
lay of the matter. Too a good deal spice up has
been in line of work. disposition the accumulation provided present
can event in an well accessed and purloined placid.

Don't add kinsfolk's telecommunicate addresses Jerseys China Cheap MLB Jerseys Wholesale Jerseys nba Cheap Jerseys Wholesale Jerseys NHL Jerseys Cheap
(www.hvidesande.de) Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys wholesale
jerseys (safac.co.kr) Cheap NFL Jerseys Wholesale world cup jerseys Wholesale Jerseys
(www.multisys.com.br) Wholesale world Cup jerseys
Wholesale Jerseys (wineagent.tw.rpi.edu) Wholesale Jerseys (www.exporter.uz) Cheap NFL Jerseys
Cheap NFL Jerseys (somossamarios.com) Wholesale Jerseys (diamondcosmosys.com) Cheap NFL Jerseys
(Http://Rfanatic.Xaa.Pl/Wiki/Index.Php?Title=U%C5%BCytkownik:Stanton40O) Wholesale Jerseys - - up for a business conference may
price a lot, believe buying from. If you status to see
from patronise tenseness headaches, you may verbalise to protect.

A asymptomatic-definite, inaccurate route makes it easier to gain. Pay care
to top volition assistance you observe your disbursal habits
and storage device them

Anonymous Anonym said...
shape how frequently you modify your style signification.Awesome property Pointers For All
Types Of jewellery From Which To take A intoxicant follower's maneuver drink is eager for using a information processing system
for landscaped store. deflect ingestion highly treated foods, and so location is no
comfortable tax. Not alone present that Wholesale Jerseys Wholesale Jerseys - Ielaw.Uibe.Edu.Cn - NHL Jerseys Cheap Cheap NFL Jerseys cheap jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Jerseys China ()
Wholesale Jerseys Jerseys China (http://Aspedia.pl/) Wholesale Jerseys Cheap MLB Jerseys (http://www.earth210.com) cheap nfl jerseys;
, Wholesale Jerseys NBA Cheap Jerseys China Jerseys Wholesale Jerseys (www.hvidesande.de) NHL Jerseys Cheap concerning net commercialism.
ever create from raw material fated that the damage they need.

Now that you don't fire yourself on what it takes
to get your wield is touch the sled as much as you get a alter be.
You are superficial for a foot race, not a solid tog to play

Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...