به مناسبت ايام زيباي شب يلدا و کريسمس
دگردیسی زمینی و خندان اسطوره مسیح و میترا!


به مناسبت تولد دوباره مسیح و میترا در این روزها !


به مناسب ایام زیبای شب یلدا و کریسمس، من مقاله ذیل را که برای اولین بار پنج سال پیش نوشته شده و در وبلاگم منتشر شد، دوباره با برخی تصحیحات، تغییرات و نکات اندک نو بازنویسی و منتشر می‌کنم. زیرا اصل موضوع و مطلب به باورم هنوز بسیار نو و جدید است. این متن به حالت آفوریسمی و به مثابه قطعه یافت شده‌ و با روایتی نو از انجیل نوشته شده است. هم‌چنین اینجا لینک مقاله‌ای دیگر از خویش را می‌زنم که در آن به نقد پیوند بینامتنی «مسیح و میترا» و به ضرورت ایجاد روایاتی نو از این متون و آیین‌های باروری و نوزایی کهن می‌پردازد. همین‌جا نیز این عیدهای مقدس و باشکوه را به همه هموطنان ایرانی و نیز به هموطنان مسیحی ایرانی تبریک می‌گویم.
مقاله در باب « رابطه بینامتنی مسیح، میترا و ما ایرانیان»

گناه مسيح و تکه دوباره یافت شده از انجيل!


ـ آنگاه مسيح خواست به خاطرعشق اش به مردم و انسان خويش را قربانی کند، تا گناهان اين مردم را به جان خرد و ایشان را شفا بخشد * با آن که مي دانست که حتی حواريونش پيش از سومين خواندن خروس او را نفی خواهند کرد و آن مردم نجات باراباس قاتل و دزد و هلاک او را خواهند طلبید*. زيرا برای ایشان باراباس از جنس خویش بود ومسيح بيگانه و غريبه ای بود که او را از دور میتوان دوست داشت و يا در تصویری نگه داشت و برايش نذر و دعا کرد* اما ديدن و حس او در نزديکی برای ایشان چنان دردناک و سنگين است که همان به که مصلوب شود*. مسيح همه اينها را مي‌دانست و از روی عشق اش خويش را دلداری مي‌داد که «ایشان نمي‌دانند چه ميکنند» و انگاه که مرگ او و عشق او را به خويش ببينند، سرانجام بر هراس خويش چيره مي‌شوند و به مسيحيای ديگر و فرزندان ديگر خدا تبديل ميشوند.*


« پس والی بدیشان متوجه شده گفت کدام یک از این دونفر را بخواهید بجهت شما رها کنم گفتند برابا را* پیلاطس بدیشان گفت پس با عیسی مشهور به مسیح چکنم گفتند مصلوب شود* والی گفت چرا چه بدی کرده است. ایشان بیشتر فریاد زده گفتند مصلوب شود* چون پیلاطس دید ثمری ندارد بلکه اشوب زیاده میگردد اب طلبیده پیش مردم دست خود شسته گفت من بری هستم از خون این شخص عادل شما به ببینید* تمام قوم در جواب گفتند خون او بر ما و فرزندان ما باد* انگاه برابا را برای ایشان ازاد کرد و عیسی را تازیانه زد سپرد تا او را مصلوب کنند.*( انجیل متی 37)


_ آن‌گاه مسیح سراپا اميد و عشق به انسان و زندگی تن به صليب داد* اما بر صليب و در دمادم مرگ از بالا به انسان و اين مردم نگريست و خردش چشمش را بينا کرد و دید که چگونه اين مردم نه تنها او را و عشق اش را نخواهند فهميد، بلکه مرگش را نيز وسيله ای برای حفظ جهان پلشت خويش ميکنند و او با شهادتش تنها عمر و قدمت جهان انها را افزوده است.* زيرا اکنون ایشان در نام او دست به قتل زندگی و عشق مي‌زنند، خويش‌آزاری و ديگرازاری مي‌کنند، ديگران را در جنگ صليبی به مسلخ مي‌کشند و در نام او به تقدس درد و بيماری، به تقدس پلشتی و آدمک بودن خويش می‌پردازند.* مسيح قلبش از ديدن اين حقيقت به درد آمد و پی برد که چگونه گول اين آدمک‌ها را خورده است و چگونه عشق نابالغش او را به مرگی بی ثمر و به شکست خواست و آرمانش وادار کرده است*. پس او دردمند از نيزه در جگر و از درد بينايی در اخرين لحظه با تمامی وجودش فرياد زده گفت: « ایلی ایلی لما سبقتني، لماسبقتني، یعنی خدايا خدايا مرا چرا ترک کردي*.»


« و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند او را دشنام میدادند* و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت* و نزدیک بساعت نهم عیسی باواز بلند صدا زده گفت ایلی ایلی لماسبقتنی یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی* اما بعضی از حاضرین چون اینرا شنیدیند گفتنتد که او الیاس را میخواند*... و دیگران گفتند بگذار ببینیم که ایا الیاس میاید او را برهاند* (انجیل متی

38)»


_ و خدا خندان جواب داد:« پسرم اين من نيستم که تو را ترک کردم، تويی که مرا ترک کردی و از ياد بردی که کار تو نجات مردم و فداکردن خويش برای ایشان نبود.* مگر خود نمي‌توانستم اين آدمک‌ها را نجات دهم که ديگر فرزندان منند.* چرا از ياد بردی که ایشان نيز خدايي هستند و از اين‌زو تا آن‌زمان که از حيات آدمک وارشان دست برندارند و خود نخواهند، نمی توانند خدا شوند وشفا يابند.* آنها خود راه را برخود بسته اند واز اين‌رو تنها خود مي‌توانند اين راه را ديگر بار بازکنند و شفا يابند.* می‌بینی حتی از مرگ تو نیز برای ارضای کنجکاوی و خیالات خویش استفاده می‌کنند تا ببینند آیا من معجزه ای می‌کنم. باور کن اگر این شرارتشان بزرگتر بود، آن‌گاه از راه شرارت خندانشان نیز به من می‌رسیدند.* کار تو نه نجات انها، بلکه اجرا و لمس زندگی خدايی و لذت خدايی خود بود. تو بایستی از آنچه من به تو اعطا کردم، از اين زمين و اين لذايذ و تمناهای آن مي‌چشیدی، لذت می بردی، در آغوش ماريا ماگدلنا و زنان ديگر عشق زمينی را می‌چشیدی و با يارانت رقص عشق، خنده و جشن ستايش من و زندگی را برپا مي‌کردی، تو بایستی زندگی عاشقانه و خندان ، خرد شاد و عشق خندان را زندگی می‌کردی و به یارانت یاد می‌دادی که مرتب روایاتی نو از زندگی، از عشق و از ایمان، از من بیافرینند.* من اين‌همه لذت و خنده زمینی را برای تو فراهم کردم و تو به خاطر عشق جوانت به انسان‌ها بر همه آنها چشم پوشيدي. کار تو آن بود که از جهانت لذت ببری ، سالم و زيبا شوی و با اين جسم و روح خندان و زيبايت مردم را، برادران و خواهرانت را به اين جهان و خويش شدن نوین وسوسه و اغوا کني.*


کار تو اين بود، سعادت خويش بدست آوری و ایشان را اينگونه به سعادت زمینی/خدایی و به آفرینش روایات مختلف این سعادت وسوسه کني، زیرا هر کس از مسیر خویش و با زبان خویش می‌تواند با من به گفتگو نشیند و به گونه خویش جهان و من را ببیند. کار تو اين بود، با همه قدرت و شور خويش با معشوقانت و همراهانت زندگی کنی و روایتی نو، راهی نو از ایمان و عشق خندان بیافرینی ، تا جهان آدمک‌ها و سعادت‌های انها در برابر خوشبختی تو و یارانت رنگ بازد و ایشان به بحران گرفتار شوند و به خویش و جهانشان شک اغاز کنند.* و به لذت تو حسادت برند و اينگونه تشنه و مشتاق در پی سعادتی مشابه سعادت تو، سرانجام به خويش و زوایت خویش، به جهان و سعادت زمنیی دست يابند و از این طریق هر چه بیشتر به تصویر من و هستی تبدیل شوند، به تبلور عشق خندان و خرد شاد تبدیل شوند و با من و دیگران به گفت‌و‌گوی شوخ‌چشمانه و بازی‌گوشانه بنشینند.* کار تو آن بود ایشان را مسحور جهان خويش با کلام و رقص انديشه ات سازی و سرور آنها شوي، تا ایشان، اينگونه مسحور شده و زير فشار بحران فکری خويش و بنا به ميل سرور شدنشان، مانند تو ديگربار به خويش دست يابند و بر پلشتی آدمک وار خويش چيره شوند* اما تو تنها بدبختيشان را با مرگت طولاني‌تر کردي، تا آن روز که مسيحی دیگر بیاید، خندان و اغواگر.


مسیحی نو که از سرنوشت تو اين نيای خويش ياد گرفته باشد و جهان آدمک‌ها را با عشق اغواگر و عقل خندان خويش بهم ریزد.* آن‌کسی که چون یک «هيچی بزرگ» ابتدا همه هستی آنها را به کويری تبديل ميکند و همه جهان آنها و خوشبختي‌های آنها را تمسخر‌آمیز و تهوع انگيز می‌سازد و آنگاه بر روی اين کوير هيچی و خرابه جهان ‌آدمک‌ها، جهان اغواگر و سبکبال خويش را مي‌آفریند.* باری بيا عزيز دلم، ديگر زجر نکش، تو کارت را به پايان بردي.*


_ مسیح غمناک گفت: پس همه هستی من خطا بوده است.*


_ خدا خندان پاسخ داد: باری فرزندم حتی خطا نیز راهی بسوی ما است. شايد مهم‌ترین ثمره کار تو آماده کردن زمین برای ظهور این مسيح خندان باشد.* بدان که روزگاری داناترین این مردمان در پی آن خواهند بود که بدانند ایا همه چیز تصادف است یا سرنوشت و آیا من تاس می‌اندازم و یا نمی‌اندازم.* برای رهایی تو از غم و گناه بر تو این راز آشکار می‌کنم که حتی من نیز نمی‌دانم که فردا دقیق چه گونه خواهد شد و یا من و یا تو کجا خواهیم بود. تنها می‌دانم که زندگی و من و تو از چه چیز بافته شده ایم. می‌دانم که زندگی با شورعشق و قدرت و میل دست‌یابی به تمنای نو، عشق و خرد نو، روایات نو، با تمنای دست‌یابی به درجه والاتری از بازی عشق و قدرت و گفت‌وگو بافته شده است. از آن‌رو می‌دانستم یا تو موفق خواهی شد و مردم را به خدایی وسوسه می‌کنی و یا خطا خواهی کرد و مردم باید این جهان و روایت کوچک خویش را قرن‌ها بچشند تا خود به خطای خویش پی ببرند و خاک آنها برای بذر مسیح خندان اماده شود*. آری من تاس می‌اندارم ولی می دانم حاصل تاس هرچه باشد دیر یا زود به آن تبدیل خواهد شد که ما می‌خواهیم. زیرا تصادف نام دیگر سرنوشت است و سرنوشت همیشه خویش را در قالب تصادف نشان می‌دهد. زیرا همه این بازی‌ها و حتی بازی آدمک‌ها نیز بازی عشق و قدرت و حالتی از این شور عشق و قدرت است و این شور ذاتی زندگی مرتب بیشتر و بیشتر می‌طلبد و انسان و هستی را به خلق جهان و روایات نو وامی‌دارد. پس خندان و سبکبال از خطایت و به هدر دادن زندگیت باش. اینگونه دیگربار پا به بهشت خندان می‌گذاری و در کنار من جای خود می‌یابی.*


_ مسيح پرسيد: پس بگو پدر چگونه از اين درد و اين زجر دانايی رها شوم و فراموش کنم و عروج کنم؟


_ خدا خندان گفت: همانگونه که گفتم «بشو آنچه که هستی» و برای عروج، به قول دیگر فرزند خندانم، چنان سبکبال و بی اراده و تمناطلب شو ، تا در همان لحظه که ميل عروج می‌کنی، عروج کرده باشی و به پايين نگاه کني.* باری بيا تا شاهد جشن مسيح خندان باشيم، زيرا در آن بالا فاصله ای ميان ديروز، امروز و فردا نيست و هز سه همیشه در یکدیگر حضور دارند. * بيا سری به گذشته زنيم و در جشنی زمينی آینده عروج تو را و خندان شدنت را جشن گيريم و تولد جهان نو و انجيل نو را.*


سحرگاهان که شاگردان و حواریون مسیح برای دزدیدن و قایم کردن جسد عیسی مسیح امدند تا افسانه عروج اورا خلق کنند، جسد مسیح را درازکشیده و سبکبال با لبخندی بر لب بر سنگ قبر خویش بازیافتند و دست چپ او مشت شده بود و تنها انگشت میانی به بالا نشانه رفته بود ( یعنی به فارسی خر خودتانید، به زبان عبری و زبانهای دیگر خود ترجمان کنید).*« اين‌گونه امسال در شب يلدا ميترای خندان بدنيا ميايد و اين بار او گاو خويش يا تن خويش را نمي‌کشد، بلکه با او يکی ميشود، حيوان خندان و خدای روی زمین می‌شود، شیرخندان، غزال خندان و یا ساتور خندان می گردد. این بار میترا به سان غول زمینی، عاشق و عارف زمینی بدنیا می اید واين بار مسيح به سان مسیح خندان متولد ميشود و ديگر به صليب کشيده نمي‌شود و جسم خويش و لذت زمينی اش را نمي‌کشد و هردو بر پای خويش و زندگی جهان کهن و سنگین را به قتل مي‌رسانند، تا زمين و زندگی ديگرباره نو و تازه و خندان شود.این بار آیین باروری میترا و مسیح، آیین نوزایی زندگی شب یلدا و روز کریسمس، با آری گویی به جسم و به زندگی، با آری‌گویی به روایات مختلف از این سعادت زمینی، به این عشق خندان و خرد شاد صورت می‌گیرد. هم‌زمان راز و متن دیگر نهته در تصویر مسیح و شک او در لحظه آخر، این بار قدرت خویش را نشان می‌دهد. زیرا در فریاد «خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی»، در واقع مسیح به انسان نشان می‌دهد که عشق بزرگ و ایمان بزرگ همیشه با شک همراه است، زیرا ما هیچ‌گاه به تصویر و راز نهایی «خدا و دیگری» پی نخواهیم برد و همیشه مجبوریم حدس و گمان درباره خویش و دیگری بزنیم. اکنون روایت نو از میترا، به کشتن «جان سنگینی» و به قتل روایت کهن از خویش دست می زند و روایتی نو و خندان می آفریند. اینجاست که از ترکیب عشق و خرد، ایمان و شک، ابدیت و لحظه، اسطوره و علم، احساس پارادکس و زیبای بشری به وجود می‌آید. اکنون روایات مختلف و همیشه ناتمام از عشق خندان، ایمان سبکبال و خرد شاد به وجود می‌آید. اکنون هزار شکل و حالت از سخن گفتن و دیالوگ با «دیگری»، با معشوق، رقیب و یا با خدا، به وجود می‌آید و این بازی خلاقیت و دیالوگ را پایانی نیست.اين بار اسطوره و واقعيت يکی مي‌شوند و ما سرانجام به سان ميترا و مسيح خندان به بهشت زمينی خويش پا مي‌گذاریم و جشن زندگی اغاز مي‌کنیم.باری دوستان متبرک باد اين روزها و شما و اين هستی نو و خندان من و شما. هر هستی و جهان انسانی با ما و تفسیر نوی ما اغاز ميشود. تفسیری که با اندیشه نو و شور عشق نو اغاز شده و با جوهر احساس و شور جان در روح و روان، قلب و جسم حک می‌شود و سرانجام عاشق خردمند با پا گذاشتن به درون تفسیر نوی خویش و حالت نوی خویش آن را به شکل واقعیت نو درمی اید و دگردیسی خویش و جهانش را کامل می‌‌کند. باری متبرک باد اين روزها و تولد همه ما و زایش هستی به سان جان و وجود عاشق، خردمند، قدرتمند، سبکبال و خندان، به سان ميترايان و مسيحان خندان و سبکبال، به سان عاشقان و عارفان زميني و رقصان».

در پایان یک عیدی کریسمس برای شادی دوستان

قطعه پایانی فیلم « زندگی برایان» برای خنده و شادی روزهای کریسمس

http://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ
Rechtsbündig

Labels:

25 Comments:
Blogger remas haytham said...

Blogger remas haytham said...
Blogger alsabaak said...

Blogger alsabaak said...

Blogger alsabaak said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger جابر جيكا said...

Blogger Unknown said...

تقدم شركة الكمال خدمات مرنة ومخصصة بأسعار في متناول الجميع، كما توفر فريق عمل مدرب مهنيا يصل منزلك في سيارة شركة الكمال للتنظيف
شركة تنظيف بالدمام
عند تعاقدك مع شركة الكمال للتنظيف فأنت لست مجرد عميل كأحد العملاء، فعلى الرغم من قيامنا بتنظيف مئات المنازل والشقق .
شركة تنظيف فلل بالدمام
وتعتمد خدمة شركة الكمال للتنظيف على آلية التنظيف من أعلى إلى أسفل دون التغاضي عن أية تفاصيل ونصل إلى الأركان والزوايا التي يصعب تنظيفها وتتضمن الخدمات
شركة تنظيف شقق بالدمام
1. تنظيف دقيق للحمامات والمطابخ.
شركة تنظيف مجالس بالدمام
2. تنظيف وغسل الحوائط والأرضيات.
شركة تنظيف سجاد وموكيت بالدمام
3. إزالة الغبار من اللوحات والصور والمصابيح وإزالة الأتربة الملتصقة بالمراوح والستائر والنوافذ والأثاث.وتنظيف الخزان جيدا وتعقيمه
شركة تنظيف خزانات بالدمام
4. البحث عن كل التسربات الموجوده فى المنزل
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
5. استخدام احدث الاجهزه للكشف عن التسربات
شركة كشف تسربات بالدمام
استخدام افضل عمليات العزل للخزان
شركة عزل خزانات بالدمام
لدينا عمال رائعون ومميزون فى مكافحة وابادة الحشرات نهائيا
شركة مكافحة حشرات بالدمام
واستخدام اجود انواع المبيدات الحشريه الغير ضاره للبيئه
شركة رش مبيدات بالدمام
وجود اسطول كبير من السيارات لنقل العفش والاثاث
شركة نقل اثاث بالدمام
اقوى المعدات واحدث سيارات شفط البيارات وافضل العمال لحل مشكلة طفو المجارى
شركة تسليك مجارى بالدمام
مع شركة الكمال التى تقدم افضل الحلول التى تساعد على الوصول الى اعمال القضاء على الحشرات والقضاء على اى نوع من الحشرات فالكمال هى من افضل الشركات الموجوده فى المملكه االاخص منطقة الاحساء
شركة مكافحة حشرات بالاحساء

Blogger Unknown said...

شركة العربى أفضل شركة تنظيف بحائل للتنظيف أهمية كبرى فى حياة الفرد وبالأخص المواطن السعودى مما
يؤدى ذالك إلى تعرض المنزل بشكل كبير إلى الأتربة والأوساخ والبقع والدهون وأن نظافة المنزل تشعر الفرد بالراحة
النفسية الكبيرة وتتكفل شركة العربى بهذا العمل لأنها أفضل
شركة تنظيف بحائل
ولانها الشركة الرائدة
والمشهود لها بالفضلى فى هذا المجال من النظافة لوجود المقومات التى تساعد على ذالك منها العمالة المدربة وذوى الخبرة
والكفاءة مع وجود أحدث معدات التنظيف للفلل التى تساعد على إنهاء العمل بكفاءة ونهتم كثيرا بأراء عملائنا فى
شركة تنظيف فلل بحائل
ويقوم طاقم العمل بتنظيف الشقه بدون التسبب بأى إزعاج للعميل فلا تتباطؤ فى إختيار شركة العربى لتنظيف منزلكم لأنها أفضل
شركة تنظيف شقق بحائل
ولأن تنظيف المجالس يحتاج إلى وقت وجهد كبير فشركة العربى أفضل شركة تنظيف
مجالس بحائل كفيلة بتنظيف مجلسك فى أسرع وقت وبدون جهد وبالتالى شركة العربى هى الحل الأمثل فى فى مجال تنظيف المجالس
بحائل ونحن بانتظاركم لتتصلوا على
شركة تنظيف مجالس بحائل
وأفضل مايميز شركة العربى أفضل شركة تنظيف منازل بحائل وضعها للخطط قبل البدء فى العمل وتقسيم طاقمها إلى
مجموعات كل منها مختص بتنظيف جزء معين وتمر عملية التنظيف على عدة مراحل :-
1- البدء بتنظيف الموكيت والكنب والمفروشات والسجاد بالأعتماد على أحدث المعدات الألكترونية التى تعمل بالبخار لكى
تقضى على المشاكل التقليدية للتنظيف وهى بهتان اللون وبذالك قمنا بالأعتماد على البخار فى إزالة الأوساخ والبقع
2- ثم بعد ذالك يأتى دور البلاط والأرضيات فيقوم العمال بجلى البلاط والأرضيات بأحدث ألالآت جلى البلاط والأرضيات
شركة تنظيف منازل بحائل
شركة العربى أفضل شركة تنظيف خزانات بحائل نظرا لارتفاع درجات الحرارة فى حائل وفى
غيرها من باقى مدن
المملكة ووجود مياه البحر المحلاة التى تحمل الكثير من الرمال والأتربة مما يؤدى
ذالك إلى تكون الفطريات والجراثيم على
جدران الخزان ويؤدى ذالك إلى تلوث المياه والتى بدورها تؤدى إلى تسمم الفرد إذا فما الحل ؟
الحل تقدمه لكم شركة العربى وهى أفضل
شركة تنظيف خزانات بحائل
شركة العربى أفضل (( شركة كشف تسربات المياه بحائل )) نسعى فى شركة العربى بتقديم كافة خدمات كشف تسربات المياه ويتم كشف تسربات المياه بأحدث
الأجهزة الألكترونية و طاقم عمل يتكون من فنيين وخبراء منهم فنيين أجانب ونسعى جاهدين لتقديم أفضل خدمة بأقل سعر وإرضاء العميل واسعارنا حصرية لا تقبل المنافسة لدينا فى
شركة كشف تسربات المياه بحائل
شركة العربى أفضل (( شركة نقل عفش بحائل )) نقل العفش من الأمور الهامة جدا (( شركة نقل عفش بحائل )) التى يلزم فبها الدقة والخبرة للحد ولذالك خصصنا قسما فى شركتنا لمجال
نقل العفش مع تجهيزه :-
1- أسطول كبير من السياراة المجهزة والتى (( شركة نقل عفش بحائل )) أعدن خصيصا لنقل العفش
2- طافم العمل المدرب على حمل وتنزيل العفش والأثاث
3- فنيين متخصصين فى الفك والتركيب (( شركة نقل عفش بحائل ))
شركة نقل عفش بحائل
ومايجعل نقل الاثاث من أشهر الخدمات التى يكثر عليها الطلب هوا أن معظم العملاء يقومون بتغيير عفشهم القديم أكثر من مرة فى العام ويرجع ذالك أيضا إلى أنا
العملاء يقومون بتأجير الفلل والقصور والشقق وذالك لأنهم يحبون تغير الجو ولذالك يكون اعتما نا فى شركة العربى على أحسن تقنيات نقل الاثاث بداخل وخارج
حائل ونقل الاثاث من الأعمال شديدة الكثافة لذا تحتاج إلى
شركة نقل اثاث بحائل
دقة عالية ومهارة فى فك العفش وحمله وإنزاله إلى السياراة وتغليفه لتقليل من شدة الصدمات وعدم
تعرضه للكسر وللخدش أيضا ونستخدم فى شركة العربى أفضل وأحدث السيارات المجهزة خصيصا لنقل العفش

Blogger Unknown said...
من المعروف ان تنظيف المنازل من بين اهم الخدمات الضرورية في التنظيف والترقية بمنازلنا الى مصاف المنازل العصرية والتي عرفت تنظيفا عصريا من شانه ان يوفر لساكنته ظروفا حياتية راقية ولابد من توفر هيئة تختص في المجال مع تقديم ضمانات متكاملة من شانه ان تجعل الافراد يضمنون نجاح خدمة التنظيف ولا حاجة للمزيد من ضياع الاموال عبر طلبات خدمة تنظيف المنازل التي لا تلبي حاجياتهم ولا تتماشى مع رغباتهم لأن العديد من شركات تنظيف المنازل تسعى فقط الى عرض خدماتها عبر طرق ترويجية فحسب من اجل كسب المال فقط دون مراعاة الوازع الاخلاقي والضمير المهني الذي يحتم على مدراء مثل هاته الشركات ان يسعوا خلف ارضاء العملاء ليس اكثر من هذا عبر اتقان تنظيف المنازل . شركة نقل عفش بالطائف
شركة تنظيف شقق بالطائف
شركة تنظيف مجالس بالطائف
شركة مكافحة حشرات بالطائف
شركة تنظيف منازل بالطائف
شركة تنظيف خزانات بالطائف
شركة عزل خزانات بالطائف
شركة نقل عفش بالقصيم
شركة تنظيف خزانات بالقصيم
شركة مكافحة حشرات بالقصيم
Blogger سيكو said...
من المعروف ان نظافة المنازل من بين اهم الخدمات الضرورية في التنظيف والترقية بمنازلنا الى مصاف المنازل العصرية والتي عرفت تنظيفا عصريا من شانه ان يوفر لساكنته ظروفا حياتية راقية ولابد من توفر هيئة تختص في المجال مع تقديم ضمانات متكاملة من شانه ان تجعل الافراد يضمنون نجاح خدمة التنظيف ولا حاجة للمزيد من ضياع الاموال عبر طلبات خدمة نظافة المنازل التي لا تلبي حاجياتهم ولا تتماشى مع رغباتهم لأن العديد من شركات تنظيف المنازل تسعى فقط الى عرض خدماتها عبر طرق ترويجية فحسب من اجل كسب المال فقط دون مراعاة الوازع الاخلاقي والضمير المهني الذي يحتم على مدراء مثل هاته الشركات ان يسعوا خلف ارضاء العملاء ليس اكثر من هذا عبر اتقان تنظيف المنازل . شركة تنظيف خزانات بالقصيم
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف بابها
شركة تسليك مجارى بتبوك
شركة تنظيف منازل بتبوك
شركة تنظيف بالطائف
شركة نقل عفش بالخرج

Blogger سيكو said...
نجن افضل شركة متخصصة فى جميع الخدمات المنزلية فى الدمام نقدم لك افضل الخدمات من تنظيف ومكافحة حشرات وتسليك مجارى وكشف تسربات ونقل عفش كل ما عليك هو تصفح الموقع من خلال الروابط المذكورة ادن المنشور وتقيمكم عليه نحن سعداء بتعامل معاكم ، شركة تسليك مجارى بالدمام
شركة تنظيف بالدمام
شركة نقل عفش بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة تنظيف بالخبر

Blogger Unknown said...


Blogger afaf elgamal said...
شركة مكافحة حشرات بالرياض
نور المدينة رائدة شركات المكافحة بالمملكة لديها افضل مبيدات حشرية
مستوردة من الخارج ولديها اسطول عمالة من وزارة الصحة والزراعة يعمل معها منذ عشرات السنون
لديتا اامن مبيدات على صحتك وصحة اسرتك
واجود معدات ومعافر
شركة رش مبيد بالرياضشركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
نعلم جيدا ان لنظافة مفروشاتك اثر كبير على الصحة العامة لافراد اسرتك
نور المدينة تقدم خدمة متميزة فى عالم تنظيف المفروشات من كنب ومجالس وستائر خدمة شاملة المفروشات الارضية من موكيت وسجاد

شركة عزل اسطح بالرياض


شركة عزل حمامات بالرياض


نور المدينة رائدة شركات العزل بالمملكة تقدم خصومات هائلة مع التعاقدات الجديدة نحن افضل شركة عزل نعمل فى مجال العزل منذ سنوات طويلة لدينا اسطول عمالة معنا منذ البداية فالخبرة التى اكتسبها جعلتنا فى صدارة شركات العزل
نقدم العزل المائى والحرارى وعزل الفوم


شركة تنظيف منازل بالرياض

لدينا اسطول عمالة واعى ومدرب فى عالم التنظيف واحدث مكانس وشفاطات
واجود مواد تنظيف من مطهرات ومعقمات ومعطرات نور المدينة فى صارة شركات التنظيف بالمملكة

شركة تنظيف خزانات بالرياض مع العزل والتعقيم

نقوم بعملية تنظيف شاملة كل اركان الخزان من جوانب وارضيات باستخدام اجود مواد تنظيف وتعقيم ولدينا احدث معدات وطاقم عمالة لة خبرة كبيرة

شركة كشف تسربات يالرياض
نعلم جيدا اخطار التسربات على الاسقف واعمال الجبسوالديكور نحن افضل من يحمى معك بيتك من اخطار التسربات نكشف عن التسربات الكترونيا دون احداث اى فوضى فى المكان
شركة تنظيف فلل بالرياض
تنظيف الفلل يمثل عبء كبير عليك عزيزى العميل نظرا لاتساع مساحتها فلا تقلق نور المدينة رائدة شركات التنظيف بالمملكة تحمل عنك هذا العبءوتقدم افضل خدمة شاملة كل اركان المنزل وتقدم اسعار حصرية لا بديل لها

Blogger afaf elgamal said...
علم جيدا حاجتك الدائمة عزيزى العميل الى التنقل من مكان لاخر لذا قمنا باعداد افضل اسطول عمالة مدرب وقوى لنقل اثاث منزلك من والى اى مكان بالمملكة واعداد اسطول هائل من السيارات المعدة لنقل الاثاث نحن شركة نور المدينة الاثساس فى عالم انقل لاثاث
ونتصف بتحرى الدقة طوال فترات العمل من فك ونقل وتركيب لان طاقم العملالة معنا لة خبرة كبيرة فى مجال الفك والتركيب اى يحافظ على قطع الاثاث من اى خدوش ويتصف بالامانة والقوة
شركة نقل اثاث بالرياض
نور المدينة رائدة شركات العزل بالمملكة تقدم لك عزيزى العميل افضل خدمة فى مجال عزل الاسطح والحمامات والخزانات لانها تعلم حاجتك الشديدة لمثل هذة الامور لتحافظ على منشاءتك من اخطار تسريب المياة
لدينا افضل اسطول عمالة لة خبرة كبيرة جدا فى مجال العزل هذة الخبرة التى اكتسبها معنا منذ عشرات السنون حعلتنا الشركة الام فى مجال العزل بالمملكة ونحن على علم تام باجود مواد عزل اثبتت جدارتها على مر السنون
نقدم افضل خدمة للعزل المائى والحرارى ونجعلك تستمتع بحياتك فى ظل مكان بارد بعيدا عن الحرارة الشديد التى تعانى منها وتؤثر على الانتاج زنقدم افضل خدمة لعزل الخزان حتى نحافظ على سطح البيت من تسريب المياة منة ونحافظ
على مياة الخزان من تسريب مياة الامطار اليها اتصل بنا فى الحال لاااا تتردد انت الان مع افضل واجو واامن شركة عزل بالمملكة


شركة عزل اسطح بالرياض


شركة عزل حمامات بالرياض
شركة عزل خزانات بالرياض

مع دخول فصل الصيف انت بحاجة قوية الى تنظيف مكيف الهواء الذى لا يمكن الاستغناء عنة فلابد عن الاستعانة بافضل شركة تنظيف وصيان مكيفات حتى تقى نفسك شر الهواء الملوث المحمل بالاتربة نحن افضل من يقوم بهذة المهمة لدينا فنيين ومهندسين يقومو باجراء هذة العملية على اتم وجة ويتصلو بك عزيزى العميل بصفة دورية للتاكد
من سلامة تنفيذ العملية نحن افضل شركة تنظيف وصيانة مكيفات بالمملكة

شركة تنظيف وصيانة مكيفات بالرياض
المساجد بيت اللة فى ارضة لذا فهى اولى مكان بالاهتمام والتنظيف نحن افضل من يقوم بتنظيف وتهذيب بيت اللة اسطول العمالة معنا يراعى حرمات بيت اللة يقوم بتنظيف كل ركن فية من مداخل وارضيات واسقف وسجاد وموكيت والمكتبات اتصل بنا فى الحال نحن اجدر من يقوم بتهذيب بيت اللة شركة نور المدينة

شركة تنظيف مساجد بالرياض

Blogger على محمد said...

Blogger Dark said...
شركه المثاليه تم تصنيفها علي انها من افضل شركات نقل العفش بالدمام والبلاد المحيطه بها والمملكه باكملها حيث يوجد لدينا افضل عماله متميزه ومتمكنه في هذا المجال وافضل السيارات الناقله للعفش حيث يقومون باشياء لا يقدر علي فعلها الفرد العادي حيث نضمن لعملائنا سلامه العفش خلال عمليه النقل ويتغلف العفش باغلفه تضمن له عدم الخدش او المساس بشكله من جميع النواحي وبافضل اسعار ممكنه لعملائنا عليكم فقط بالاتصال بشركه المثاليه شركة المثالية لنقل العفش بالدمام ويوجد ايضا لدي شركه المثاليه قسم خاص بمكافحه الحشرات حيث لا يوجد مكان للحشرات للتعايش بيننا وعلينا ان نتخلص منها بافضل شكل ممكن بحيث لا تعود مجددا ونتميز نحن بامتلاكنا افضل المبيدات الحشريه التي تقضي عليها تماما وبطرق امنه بحيث لا توذي افراد المسكن وبافضل اسعار ممكنه تجدها لدينا عليكم فقط بالاتصال بنا من خلال شركة المثالية لمكافحة الحشرات بالدمام التنظيف هو عمليه روتينيه تحاتجها المنازل بطريقه دوريه ويجب ان تتم بعنايه فائقه وباجهزه ومعدات حديثه كي تمم بافضل طريقه ممكنه وتحتاج الاماكن الكبيره الي عماله كبيره ذات خبره وهذا ما يتوفر لدينا فالفلل والمنازل والاماكن التجاريه دائما تحتاج الي عماله كبيره ذات خبره فائقه وهذا مايتوفر لدينا وعليكم فقط بالاتصال بنا شركة المثالية للتنظيف بالدمام ولدينا ايضا جميع مستلزمات التنظيف التي يحتاجها جميع الاماكن التي تحتاج الي تنظيف بشكل عام وبافضل اسعار ممكنه يصل الي خصم 40%

Blogger Dark said...
واحده من افضل الشركات الرائده في نقل الاثاث داخل الرياض والبلاد المحيطه بها بفضل ماتعتمد عليه من معدات وادوات التي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا التي تستخدم في نقل العفش والتي تضمن لجميع عملائنا سلامه العفش الذي ينقل من مكان اللي مكان اخر وعليكم ان تودعو اساليب التلقيديه المستخدمه في نقل الاثاث لانها عمليه لايكن علي الفرد العادي ان يقوم بها فقط عليكم الاتصال بشركه الصفراتشركة الصفرات لنقل الاثاث بالرياض وايضا يوجد لدي شركه الصفرات خدمات اخري مثل خدمات تسليك المجاري وشفط البيارات بجميع انواعها التي تسبب الروائح الكريهه ونعمل علي اختفائها بشكل نهائي ونملك افضل معدات واجهزه تعمل علي معالجه انسداد المجاري التي تسبب ازمه في المكان فقط عليكم الاتصال بشركه الصفرات شركة الصفرات لتسليك المجاري بالرياض كما يوجد ايضا لدي شركه الصفرات خدمه عزل الخزانات من ضمن الخدمات التي تقدمها شركه الصفرات لعملائها كما ان شركه الصفرات تعتبر افضل شركه للخدمات المنزليه وعزل ولحام الخزانات في الرياض وجميع مدن الممكله من خلال ما تملكه من معدات واجهزه متخصصه في المجال وافراد ذوي خبره في المجال فقط عليكم الاتصال بشركه الصفرات شركة الصفرات لعزل الخزانات بالرياض كما يوجد ايضا لدي شركه الصفرات خدمه كشف التسريبات لان تعتبر مشكله تسريبات المياه من المشاكل التي لها اضرار بالغه علي المنازل والتي تخل بالمنازل ويوجد لدي شركه الصفرات مجموعه متميزه من المعدات والاجهزه وايضا العماله ذات الخبره في هذا المجال وبافضل اسعار شامله الخصومات عليكم فقط الاتصال بشركه الصفرات شركة الصفرات لكشف التسربات بالرياض اذا كنت ترغب ف الحصول علي اعلي معدل نضافه للمنازل والفلل والتخلص من الاوساخ والرواسب التي تلازم منزله والتخلص من البكتيريا التي تتسبب في انتشار الامراض عليك فقط الاتصال بشركتنا حيث تجد افضل اسعار وافضل خدمه من خلال شركة الصفرات للتنظيف بالرياض شركه الصفرات من افضل الشركات الموجوده في مجال مكافحه الحشرات بشكل خاص وفي مجالات النظافه بشكل عام ولا يوجد في حياتنا مجال للحشرات للتعايش معانا ويجب ان نتخلص منها بافضل طريقه بحيث الا تظهر مجددا ونتميز نحن بافضل اساليب للتخلص من الحشرات من خلال افضل مبيدات وادويه للتخلص منها عليكم فقط بالاتصال بشركه الصفرات شركة الصفرات لمكافحة الحشرات بالرياض شركه الصفرات تتشرف ان تقدم لعملائها افضل خدمات تنظيف وغسيل وتطهير الخزانات بحيث ان تنظفها بافضل طرق للتخلص من الاوساخ الموجوده بداخلها ونقدم لعملائنا افضل الطرق في تنظيف الخزانات والمحافظه علي تدفق المياه بداخلها وعليكم فقط بالاتصال بشركه الصفرات حيث تجدو افضل الاسعار شركة الصفرات لتنظيف الخزانات بالرياض حيث انه يوجد لدينا جميع ادوات واجهزه التنظيف الحديثه ونتشرف باتصالكم بنا في اي وقت لاننا نعمل خلال 24 ساعه

Blogger El Awal said...