درباره من
درباره من
من کارشناس ارشد روان‌‌شناسی از دانشگاه فرانکفورت آلمان و روان‌درمانگر هستم.
موضوع اصلی تحصیل من روان‌کاوی و روان‌شناسی بالینی بود، پس از آن قریب سه سال به تحصیل فلسفه در دانشگاه فرانکفورت پرداختم. من پس از گذراندن دوره تخصصی سه ساله گشتالت‌تراپی و دوره‌های تخصصی تکمیلی در زمینه خانواده‌درمانی سیستماتیک، کومونیکاسیون‌درمانی و ... نزدیک به شانزده سال است که به کار مشاوره خانواده، جوانان و مهاجرین و نیز کار به عنوان سوپروایزر مشغول هستم. ضمنا به پژوهش و تحقیقات گسترده و نقد مباحث فرهنگی و هنری از منظر روان‌کاوی به زبان‌های فارسی و آلمانی اشتغال دارم.
موضوع تحقیق من روان‌کاوی و فلسفه مدرن/پسامدرن و راههای عبور از بحران مدرنیت/سنت فرهنگ ایرانی و چگونگی دست‌یابی به فرهنگ چندمتنی و به خلاقیت متفاوت انسان مهاجر، به جهان چندصدایی مدرن است.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24 Comments:
Blogger 柯云 said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger raybanoutlet001 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenlina said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger John said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger John said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Hi, just wanted to say, I enjoyed this post. It was helpful. Keep on posting! capital one card login in

Blogger Unknown said...

Blogger jjjjjjjjjjjjj said...

Blogger zzyytt said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...

Blogger jjjjjjjjjjjjj said...