درباره من
درباره من
من کارشناس ارشد روان‌‌شناسی از دانشگاه فرانکفورت آلمان و روان‌درمانگر هستم.
موضوع اصلی تحصیل من روان‌کاوی و روان‌شناسی بالینی بود، پس از آن قریب سه سال به تحصیل فلسفه در دانشگاه فرانکفورت پرداختم. من پس از گذراندن دوره تخصصی سه ساله گشتالت‌تراپی و دوره‌های تخصصی تکمیلی در زمینه خانواده‌درمانی سیستماتیک، کومونیکاسیون‌درمانی و ... نزدیک به شانزده سال است که به کار مشاوره خانواده، جوانان و مهاجرین و نیز کار به عنوان سوپروایزر مشغول هستم. ضمنا به پژوهش و تحقیقات گسترده و نقد مباحث فرهنگی و هنری از منظر روان‌کاوی به زبان‌های فارسی و آلمانی اشتغال دارم.
موضوع تحقیق من روان‌کاوی و فلسفه مدرن/پسامدرن و راههای عبور از بحران مدرنیت/سنت فرهنگ ایرانی و چگونگی دست‌یابی به فرهنگ چندمتنی و به خلاقیت متفاوت انسان مهاجر، به جهان چندصدایی مدرن است.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35 Comments:
Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...
Cleaning services company in Riyadh of Staff of the best companies in Riyadh cleaning workers technical coach at the highest levelشركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة تنظيف خزنات بالرياضCleaning services company in Riyadh of Staff of the best companies in Riyadh cleaning workers technical coach at the highest level
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة نظافه بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض

Blogger 柯云 said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger raybanoutlet001 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenlina said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger John said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger John said...

Blogger Unknown said...

Blogger xiaozhengsen said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Hi, just wanted to say, I enjoyed this post. It was helpful. Keep on posting! capital one card login in

Blogger Unknown said...

Blogger jjjjjjjjjjjjj said...

Blogger zzyytt said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...

Blogger Unknown said...

Blogger jjjjjjjjjjjjj said...