نقد روان‌کاوانه فیلم

روان‌کاوی فیلم‌های «سنتوری» و « روی خط گام بزن» و نوع سناریوی فالوس و فانتسم آنها
(1)
داریوش برادری روانشناس/ روان‌درمان‌گر

این مقاله ترجمه آزاد بخش اول نقد روان‌کاوانه دو فیلم «سنتوری» از داریوش مهرجویی و فیلم آمریکایی «روی خط گام بزن» اثر جیمز منگولد است. اصل مقاله را من به زبان آلمانی نوشته‌ام و در سایتم منتشر کرده ام. حال برای خواننده ایرانی غیر آشنا به زبان آلمانی این مقاله را به زبان فارسی نیز ترجمه و ارائه می‌کنم. امیدوارم خوانندگان ایرانی با نگاهی نقادانه تن به آشنایی با نقدی نو و متفاوت دهند و در حد توان فردیشان به شناخت نکات قدرت و ضعف آن بپردارند. از طرف دیگر برای خوانندگان دوزبانه (ایرانی/آلمانی) خواندن اصل مقاله و مقایسه آن با این ترجمه آزاد از این نظر می‌تواند جالب باشد که تفاوت و توانایی دو زبان ایرانی و آلمانی در بیان مباحث روان‌کاوی را مشاهده کنند و در کنار آن امکان نقد نگارش یک مهاجر متخصص را داشته باشند. مهاجری که طبیعتا در هر دو زبانش دارای کم و کاستی‌های خاص خویش است و هم‌زمان دارای قدرت‌های خاص خویش. در نهایت می‌توان به باور من دید که اساس توانایی نوشتن به زبان خارجی به نداشتن غلط‌‌های املایی نیست بلکه به توانایی اندیشیدن بر بستر یک زبان نو همراه با حفظ حالت مهاجرگونه خویش و ایجاد زبان و تفکر چندلایه خویش هم در زبان آلمانی و هم در زبان فارسی است.

به باور دریدا هنرمند و روشنفکر مهاجر با زبان خویش در زبان نو یک تفاوت معنایی و نگارشی ایجاد می‌کند و به قول دلوز او در زبان مادری خویش اکنون یک بیگانه می‌شود و زبانش چندلایه و یا دوملیتی می‌گردد. طبیعتا برای رسیدن به این زبان عبور از چندپارگی و یادگیری عمیق‌تر هر دو زبان نیز لازم است. عنصر مهم‌تر اما توانایی عبور از شیوه مرسوم « اندیشیدن به فارسی و نوشتن به آلمانی یا انگلیسی» و دست‌یابی به زبان و تفکر چندلایه و چندسیستمی یک مهاجر است و ایجاد نگاه خاص و مدرن یک مهاجر متخصص یا هنرمند.. مهاجری که هر کلام و جمله‌اش در خویش حضور دو فرهنگ در زبان و محتوا را نشان می‌دهد و نگاه و زبانش از حضور لایه‌ها و چشم‌اندازهای مختلف در خویش خبر می‌دهد. اینگونه نگاه و کلامش برای هر دو جهان و فرهنگش جذاب، آشنا و در عین حال غریبه و متفاوت است.. او یک «غریبه‌آشنا» است که به قول فروید نماد حضور ناآگاهی است و یا به قول لکان این غریبه‌اشنا نماد حضور قدرت‌ها و خلاقیت‌های سمبولیک جدید است. یا به قول دلوز او یک «گرگ بیابان» است که در مرز فرهنگ‌ها می‌زید و مرتب از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر عناصر نو وارد می‌سازد و تحول ایجاد می‌کند. او به زبان طنز یک هیولای خندان، یک قلم خائن و خلاق و یک قاچاقچی ماهر است.


تئوری روان‌کاوانه فیلم و هنر

میان هنر و روان‌کاوی یک پیوند عمیق درونی وجود دارد. هم هنرو هم روان‌کاوی انسان را یک « سوژه تمناکننده» می‌پندارند. موجودی تمناکننده که تحت تاثیر تمناهایش، رانش‌هایش و تمتع‌هایش(ژوییسانس) قادر به عشق‌ورزی، قتل و مرگ است. به و‌یژه هنر سینما قادر است به اشکال مختلف تمناهای ما، خواست‌های ناآگاه ما و تمتع‌های انسان، این موجود از نگاه روان‌کاوی «منحرف جنسی چندگانه» را به تصویر بکشد.

از ابتدای روان‌کاوی رابطه میان هنر و ضمیر ناآگاه برای نقد روان‌کاوانه یک موضوع پژوهش جذاب بود. اما در حالی که فروید و روانشناسی کلاسیک در پی آن بودند رابطه « هنرمند_ متن» را چون یک رویا و خواب به آنالیز کشند، تا به ضمیر ناآگاه هنرمند و نوع گذار ادیپالی او دسترسی یابند، تئوری روان‌کاوانه جدید فیلم و هنر تحت تاثیر لکان توجه‌اش را بر روی رابطه « خواننده_متن»، « تماشاچی_ فیلم» متمرکز ساخت. اکنون نقد روان‌کاوانه به جای اینکه بر اساس متن به تحلیل انگیز‌ه‌ها و عارضه‌های هنرمند بپردازد، همان‌طور که برای مثال فروید در تحلیل معروفش به نام «داستایوسکی و قتل پدر» انجام می‌دهد، اکنون به تحلیل این موضوع می‌پردازد که چگونه هرمتن یا فیلمی یک ساختار و نظم جهان و تمناهای بشری را ارائه می‌دهد.. نظم و ساختار سمبولیکی از تمناهای بشری که توسط «هم‌‌خوان، هم‌هویت»خواندن تماشاچی با قهرمان و با فیلم به تماشاچی انتقال می‌یابد و به تماشاچی نقشی و حالتی خاص در نظم خویش می‌دهد و تمناهای او را سازمان و ساختار می‌دهد.

( اکنون دیگر یک هنرمند تجزیه و تحلیل روان‌کاوانه نمی‌شود بلکه یک ساختار مشخص روانی نقد می‌شود که در هر متن و روایتی وجود دارد. لکان به بررسی ساختار تمنا در متن هنری می‌پردازد تا برای دانشجویانش این موضوع را آشکار سازد که روندهای مهم روانی چگونه عمل می‌کنند. لکان در نقدش بر داستان معروف ادگار آلن پو « نامه گم‌شده» به بررسی چگونگی عمل‌کرد نامه می‌پردازد. نامه در واقع این عمل‌کرد را دارد که شخصیت‌ها و حالات خاصی( سمبولیک، خیالی، رئال) را تولید کند و به یکایک سوژه‌هاا نقشی در سناریو و نظم خویش دهد. نامه این وظیفه را بر عهده دارد، اشکال مشخصی از سوژه‌ها و روابط بینابینی میان سوژه‌ها را بیافریند. به کمک مثال‌های هنری لکان موفق می‌شود نشان دهد که در واقع همیشه در متن و در زندگی یک نظم سمبولیک وجود دارد که این نظم سمبولیک در واقع سوژه‌ها را ساختارمندی می‌کند. شیوه فرویدی نقد رابطه « هنرمند_ متن» از طرف لکان به نفع یک رابطه « خواننده_متن» کنار گذاشته می‌شود. 1)

در عرصه نقد فیلم اکنون پرده سینما به سان یک «آیینه» نگریسته می‌شود که هم پنجره ای به روی دنیا می‌گشاید و هم این تصویر و روایت از دنیا را سامان و نظم می‌بخشد و یک نظم سمبولیک برای تمنا‌ورزی ایجاد می‌کند. در نقد فیلم نوی روان‌کاوانه اکنون موضوع پژوهش این است که جهان سمبولیک و تمناورزی در فیلم چگونه سازمان‌دهی شده است؛ چه شکلی ار روابط و دیالوگ بیناسوژه‌ای نسبت به «غیر کوچک»، یعنی نسبت به مطلوب تمنا( ابژه غ ) مانند نسبت به معشوق یا رقیب و یا نسبت به «غیر بزرگ»، یعنی چه نوع ارتباطی با قانون، خانواده، ایده‌ئولوژی، واقعیت و غیره ایجاد شده است. موضوع نقد جدید فیلم این است که این نظم گفتگو در فیلم چگونه به کمک شیوه «هم‌هویت‌خوانی» تماشاچی با فیلم، در واقع به تماشاچی نقش و مکانی خاص در این نظم سمبولیک اعطا می‌کند و تمنای او را سازمندی می‌بخشد.

اکنون بررسی می‌شود که آیا نوع رابطه با « ابژه و مطلوب تمنا» (ابژه غ ) در فیلم دارای یک ساختار و نظم تثلیثی ( سوژه، ابژه تمنا، قانون) است و یا دارای یک نظم دوگانه عشق-نفرتی خیالی و نارسیستی است. یا این رابطه با موضوع عشق و نفرت در فیلم دارای یک حالت کابوس‌وار و هیچی غیرقابل‌فهم ( ساحت و رابطه رئال) است.

شیوه جدید آنالیز فیلم سعی می‌کند به این موضوع پی ببرد که چه نوعی از اشکال مختلف « مطلوب تمنا» ( ابژه تمنای سمبولیک، نارسیستی، رئال یا کابوس‌وار) بر سناریوی فیلم و بر ساختار تمنای فیگورهای فیلم حکم‌روایی می‌کند. فبگورها و سوژه هایی که از طریق روابط بینابینی در پی آنند، به این مطلوب‌های تمنا مانند عشق، قدرت، ثروت و غیره دست یابند. هر کدام ازاین سناریوها و روابط بینابینی تلاش می‌کند نزد تماشاچی نیز نظمی مشابه و روابطی مشابه نسبت به فیلم و نسبت به «عیر» زنده سازند و بدین‌وسیله سعی می‌کنند تماشاچی و شیوه تمناورزی او را سازمان‌دهی کنند. یک فیلم که از جنگ ابدی خیر و شر سخن می‌‌گوید، سعی می‌کند توسط شیوه «هم‌هویت‌خوانی تماشاچی با فیلم» و بر اساس نوع نگاهش به این جدل و جنگ ابدی، اشکال مشابه‌ای از نظم و ساختار تمنا و نگاه را در میان تماشاچیان ایجاد کند و بدین‌وسیله به تماشاچیان نقشی در جهان سمبولیک خویش دهد. بایستی به ژیژک حق داد وقتی او با طنز می‌گوید که فیلم منحرف‌ترین شیوه هنری است. زیرا به قول او فیلم به ما نمی‌گوید که تمنایمان چیست بلکه می‌گوید که چگونه تمنا ورزیم. چگونه عشق و نفرت ورزیم.

اکنون در دو فیلم زیرین نوع ساختار تمنا، نوع سناریوسازی فالوس و فانتسم، نوع ساختار روابط بینابینی با غیر و نوع مطلوب تمنا تجزیه و تحلیل می‌شود و با یکدیگر مقایسه می‌گردد تا تفاوت‌های خلاقیت‌های فردی، دیسکورسیو و فرهنگی نیز بهتر شناخته شوند.
اولین سناریو:

فیلم «سنتوری» ساخته کارگردان ایرانی داریوش مهرجویی داستان زندگی یک هنرمند خیالی، یک نوازنده سنتور و خواننده ایرانی به نام علی سنتوری را به تصویر می‌کشد. فیلم سنتوری با یک روایت شخص اول «علی» درباره معضلات زناشوییش با عشق و همسرش «هانیه» شروع می‌شود. هانیه علی را به علت اعتیاد علی به مواد مخدر و عدم توجه علی به زندگی مشترکشان ترک کرده است. علی اما چنان عاشق هانیه است که نمی‌توند توجه‌اش را بر کارش و موزیکش متمرکز کند و از طرف دیگر هر چه بیشتر در دام اعتیاد می‌افتد. سپس فیلم، به کمک شیوه فلاش‌ بک و توسط خلق اپیزودهای مختلف، روابط و معضلات فردی و عشقی علی را نمایش می‌دهد و ادامه این معضلات و بحران‌ها را تا نتیجه نهایی و فینال بحران و فیلم نشان می‌دهد.

عشق و زندگی زناشویی علی و هانیه و پیشرفت شغلی مشترکشان به عنوان دو هنرمند جوان ایرانی در زیر فشار موانع و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجتماعی و نیز تحت تاثیر معضلات حل نشده خانوادگی و شخصی و در نهایت تحت فشار معضل اعتیاد علی شکست می‌خورد.. علی از خانواده مذهبیش به علت علاقه‌اش به موسیفی و هنر تبعید شده است. هم‌چنین موزیک و ترانه‌های او توسط برخورد محافظه‌کارانه و سخت‌گیرانه حکام یا سرکوب می‌شوند و یا حق حیات اندکی دارند. . تحت تاثیر این فشارهای درونی و برونی و در نتیجه دوستی با دوستان غلط او معتاد می‌شود. همسرش او را رها می‌کند تا خوشبختی جدیدش را با یک موسیقی‌دان دیگر و در کشوری دیگر چون کانادا بیافریند. علی سنتوری با از دست دادن عشق‌اش در واقع آخرین پشتوانه خویش را از دست می‌دهد و هر چه بیشتر به دام اعتیاد و دایره جهنمی اعتیاد می‌افتد.

سنتور او و دستش در یک جشن عروسی توسط گروه ضربت یک داماد رد شده شکسته ‌می‌شوند. .او به علت بی‌پولی و بیکاری و اعتیاد خانه‌اش را از دست می‌دهد و تحت تاثیر بی‌خانمانی، فقر و اعتیاد هر چه بیشتر اسیر محیط اعتیاد می‌گردد و در پارکی در کنار دیگر معتادان به زندگی خویش ادامه می‌دهد.. در پایان او توسط زنگ خطر هانیه به پدر علی در باب دیدن علی در پارک معتادان و توسط تلاش پدرش بازبافته می‌شود و او می‌تواند از طریق ترک اعتیاد و معالجه در یک کلینیک بر اعتیادش چیره شود و دیگربار با موسیقی آغاز کند.

علی می‌خواهد در کلینیک بماند و به دیگران درس موسیقی دهد، به جای اینکه به جهان بیرون بازگردد. زیرا او ترس از این جهان خشن دارد و هم‌چنین از بازگشت به اعتیاد می‌ترسد. فیلم سنتوری با یک کنسرت علی و چند شفایافنه دیگر در کلینیک، در این خانه جدیدش و با لمس جای خالی عشق‌اش در میان تماشاچیان پایان می‌یابد. فیلم با ترانه عاشقانه و مالامال از شوق و درد عشق علی سنتوری در وصف یک عشق از دست رفته، در وصف تنهایی و اشتیاق در پی یک عشق و یگانگی دوباره به پایان می‌رسد.


سناریوی دوم:

در فیلم « روی خط گام بزن» اثر جیمز منگولد بخشی از زندگی یک خواننده معروف موسیقی کانتری « جانی کش» به نمایش گذاشته می‌شود. فیلم با صحنه‌ای از یک کنسرت جانی کش در یک زندان معروف آمریکا شروع می‌شود و سپس به کمک فلاش بک زندگیش و درامای زندگی او در قالب اپیزودهای مختلف ترسیم می‌شوند. جانی کش در دوران کودکی برادرش را از دست می‌دهد و مرگ برادر و رابطه متناقض و دوسودایی میان او و پدرش زخم‌های عمیقی بر جان و روان او می‌گذارند. جانی کش به عنوان یک سرباز جوان و در حین سربازی اولین اشعارش و ترانه‌های به طور عمده انتقادی_ اجتماعی خویش را می‌آفریند و سپس با اولین عشق‌اش ازدواج می‌کند. این عشق و زناشویی اما با رشد محبوبیت و مشهورشدن جانی کش هر چه بیشتر دچار مشکل می‌شود و معضلات خویش را نشان می‌دهد. او در یک کنسرت با عشق جدیدش و خواننده زن مشهور موسیقی کانتری «جون کارتر» آشنا می‌شود. جانی کش از کودکی او را که آن‌زمان یک کودک خواننده معروف بوده است، تحسین می‌کرده است. تحت تاثیر این معضلات درونی و بیرونی او هر چه بیشتر به دام اعتیاد به داروهای آرامش‌بخش می‌افتد و با مقدار زیادی از این مواد مخدر در فرودگاه توسط پلیس دستگیر می‌شود.

جانی کش سرانجام به کمک عشق جدیدش جون کارتر بر اعتیادش چیره می‌شود. بعد از آن قسمت دوم زندگی موفقیت‌آمیز جانی کش و ترانه‌های انتقادی_ اجتماعیش آغاز می‌شود. او و گروهش و جون کارتر شروع به اجرای تورهای کنسرت مختلف می‌کنند و سرانجام در یک زندان برای زندانیان کنسرت انجام می‌دهند. در مسیر بازگشت در اتوبوس جانی کش برای چندمین بار از جون کارتر تقاضای ازدواج می‌کند و او باز هم رد می‌کند. فیلم «روی خط گام بزن« با این صحنه به پایان می‌رسد که جانی کش در حین اجرای یک کنسرت و در حین اجرای آهنگ مشترک معروفشان «جکسون» در برابر تماشاچیان دیگر بار از او تقاضای ازدواج می‌کند و این‌بار جون کارتر می‌پذیرد. فیلم «روی خط گام بزن» با یک پایان شیرین « هپی اند» تیپیکال هالیوودی به پایان می‌رسد.


سناریو‌سازی فالوس و فانتسم در فیلم «سنتوری»

فالوس سمبل و اسم دلالت « کستراسیون و یا محرومیت از ذکر» سمبولیک است. وقتی کودک در مسیر تکامل روانیش از رابطه دوگانه نارسیستی با مادر صرف نظر می‌‌کند و «نام پدر» و یا قانون جنسی عدم زنای با محارم را قبول می‌کند، آن‌گاه او هر چه بیشتر وارد جهان سمبولیک خویش می‌شود و صاحب قدرتی نو می‌گردد. وقتی انسان از یگانگی دروغین « من» نارسیستی خویش و وحدت وجود مطلق با مادر، با ایدئولوژی و یا با مذهب رهایی می‌یابد، یعنی وقتی او از یگانگی مطلق با «غیر بزرگ» صرف‌ نظر می‌کند و فانی بودن انسانی، ناکامل بودن بشری خویش را قبول می‌کند، آن‌گاه او هر چه بیشتر خویش را از طبیعت و جسم جدا می‌سازد و به یک «جسم سمبولیک» به یک « سوژه سمبولیک» تبدیل می‌شود که در زبان و جهان سمبولیکش می‌زید و مرتب خویش و جهانش را تغییر می‌دهد.

اکنون انسان با قبول محرومیت از ذکر، یا قبول محرومیت از یگانگی مطلق با «غیر»، دیگر هیچ‌گاه با خویش و دیگری یکی و یگانه نیست و او مجبور است که با «غیر» و دیگران، با عمل‌کردها و تمناهایش و با جهانش ارتباط برقرار سازد، وارد دیالوگ و گفتگو شود و مرتب خویش و جهانش را از نو تبیین و تفسیر کند. اکنون او یک «سوژه منقسم» ( سوژه عبارت و سوژه اشارت) است که مرتب در پی مطلوب تمنای از دست داده (ابژه غ) می‌جوید تا بهشت از دست رفته و در واقع هیچ‌گاه کامل وجود نداشته همراه با مادر را دوباره بدست آورد و لمس کند. اما او نمی‌تواند هیچگاه معنای نهایی و تصویر نهایی این مطلوب گمشده را بیابد، زیرا نه مطلوب تمنایش، نه او و یا دیگران دارای یک معنای نهایی و یک نام نهایی و یا یک «ذات» نهایی هستند. سوژه و جهان سمبولیکش، روابط بینابینی‌اش با «غیر» بدور یک « مرکز تهی و هیچ» چرخ می‌خورد و به وجود می‌آید و بنابراین می‌تواند مرتب تفاسیری نو از عشق و زندگی، تصاویری نو از مطلوب گمشده برای مدت ‌ زمانی به وجود آید و جای خالی و پر راز مطلوب گمشده را پر سازند. اما این تصاحب جا و مکان هیچی محوری جاودانه نیست و مرتب می‌تواند مطلوب‌های تمنای نو و روایات و چشم‌اندازهای نو و سناریوهای نو رشد و خلق شوند. ( مانند رشد نگاه و چشم‌اندازهای مدرن یا پسامدرن).

فالوس یا ذکر گره‌گاه، اسم دلالت محوری دیسکورس روانی بشری است و باعث می‌شود که همیشه میان اسم دلالت (علامت مانند کلمه درخت) و مدلول ( معنا، تصویر درخت در ذهن ما)، میان خواستن و توانستن، میان انسان و عمل‌کردها و وظایفش یک فاصله و اختلاف وجود داشته باشد. زیرا ازین به بعد میان سوژه و تمنایش همیشه قانون و فالوس به عنوان عنصر اتصال‌دهنده و گره‌گاه عمل می‌کنند و یک تولید بیش از حد معمول معنا و اختلاف را ایجاد می‌کنند. از این‌رو روایت و تفسیر ما از عشق، از زندگی، از قدرت و غیره همیشه کم‌تر و یا بیشتر از «واژه» است و علامت و معنا هیچ‌گاه با یکدیگر کامل یکی نمی‌شوند. ازین‌رو اسم دلالت درخت می‌تواند دارای مدلول‌های مختلف در شعر و ادبیات باشد و معناهای متفاوت داشته باشد. این اختلاف و عدم یگانگی مطلق و جستجوی جاودانه بدنبال مطلوب گمشده در واقع منشا و سرچشمه خلاقیت و تکامل بشری است.

توسط محرومیت از فالوس یا ذکر و توسط فالوس یا قبول فانی بودن و نیازمند بودن خویش به «غیر» و قانون در واقع انسان در یک جهان سمبولیک اسیر می شود و یک وطیفه و مسئولیت سمبولیک به عهده می‌گیرد.(4) از این به بعد هر تفسیر و هر وظیفه و حالت او یک حالت و مسئولیت سمبولیک و با محدودیت‌های خاص خویش است. ازین‌رو انسان می‌تواند تفسیر از خود و روایتش از زندگی را مرتب تغییر دهد و با این‌حال هیچ‌گاه بشخصه این تفاسیر را کامل تببین و تفسیر نکند. زیرا این تبیین و تفسیر یک مسئولیت و یک نقش است که دیسکورس و فرهنگش یا «غیر» بر عهده او می‌گذارد و او آن را پذیرا می‌شود. ازین‌رو « عمل جنسی در واقع یک عمل جنسییتی است»، همان‌طور که لکان می‌گوید(3). عملی جنسی یک عمل جنسییتی است، زیرا هیچ‌گاه دو معشوق با یکدیگر تنها نیستند و سکس مطلق وجود ندارد. همیشه یک نفر سوم، نظم سمبولیک و قانون (نام پدر) همراه ماست که تمنای ما، جهان و تصورات ما از سکس و عشق را تنظیم می‌کند.

از این رو تمنای ما همیشه تمنای غیر است و نیز یک گفتگو و رابطه بینابینی پارادکس، دیالکتیک‌وار با «غیر» و دیگران است. ما به دیگران تمنا می‌ورزیم و هم‌زمان از خویش سوال می‌کنیم که چرا دیگران به ما عشق و تمنا می‌ورزند و چگونگی پاسخ این سوال رفتار و جهان سوبیکتیو ما را تحت تاثیر خویش قرار می‌دهد. ما به «غیر» احتیاج داریم تا خویش را تبیین کنیم و عشق و زندگی را لمس کنیم. همان‌طور که ژیژک بر اساس یک تئوری از لکان مطرح می‌کند، وقتی‌که ما به دیگران و یا به یک ابژه ( مانند یک تابلو نقاشی) می‌نگریم که تمنای ما و عشق یا نفرت ما را برمی‌انگیزد، هم‌رمان ما نیز از طرف دیگران و ابژه نگریسته می‌شویم و این نگاه غیر، نگاه دیسکورس و ابژه تعین‌ کننده فردیت ما و جهان سمبولیک ماست. (5)

ارتباط سمبولیک با «غیر» و دیگران یک ارتباط تثلیثی، پارادکس، دیالکتیکی و یک رابطه بینابینی سمبولیک میان سوژه، تمنایش و قانون بدور «مرکز هیچ و خالی» جهان سمبولیکش است. در این ارتباط سمبولیک هر سه فیگور در نظم سمبولیک به یکدیگر وابسته‌اند و با یکدیگر در پیوندند و همراه هم یک ساختار و جهان سمبولیک را به وجود می‌آورند. تمنا و قانون دو روی یک سکه هستند و تمنای سوژه همیشه تمنای غیر است.

از این‌رو این ارتباط سمبولیک میان سوژه و مطلوب تمنا (ابژه غ) در فرمول ریاضی لکان این گونه ترسیم می‌شود:

„a ~ $ “
( . سوژه منقسم یک کمبود و در جستجوی دائمی و ناتمام یک مطلوب گمشده است).متاسفانه فرمول لکان در نوشتار فارسي کامل قابل انتقال نيست.. به مقاله آلماني نگاه کنيد. با آن که آنجا نيز لوزي ميان به مثلث تبديل شده است.
در این فرمول مطلوب تمنا یا کمبود دارای یک بخش اضافی فانتاسماتیک_ رئال است و به این دلیل مکانش هیچ‌گاه کامل پر نمی‌شود و هیچ مطلوبی یا عشق و قدرتی قادر به ایجاد تصویر و مطلوب تمنای نهایی نیست.. این کمبود و ابژه غ در واقع بخش خالی مرکزی و سوراخ جهان سمبولیک را پر می‌کند و بدین‌وسیله به عنوان مطلوب تمنا باعت ایجاد و شروع تفسیر و بازی سمبولیک میان فیگورهای یک فیلم و یا میان افراد یک جامعه در پی دست‌یابی به این مطلوب گمشده ‌می‌گردد. از این‌رو نیز جهان سمبولک به قول لکان «هیچ‌گاه به نوشته‌شدن پایان نمی‌دهد» و شبکه ارتباطی سمبولیک هیچ‌گاه پایان نمی‌دهد، از نو نوشته شود و از نو سازمان‌بندی گردد. ( برای مثال جهان سمبولیک و هنر مدرن و پسامدرن و تفاسیر و روایت مختلف آن)

در یک فیلم و یا در رفتار یک سوژه توانایی ارتباط سمبولیک با «غیر» به این شیوه خویش را نشان می‌دهد که فیلم یا سوژه و یا دیسکورس، سناریو و رابطه بینابینی‌اش با دیگران و با «غیر بزرگ» را آغاز می‌کند تا به مطلوب تمنایش دست یابد. این مطلوب تمنا اما همیشه در خویش یک راز و معما و هیچی را حمل می‌کند و ازین‌رو رابطه با مطلوب تمنا و با «غیر» یک رابطه تراژیک/ کمیک و همراه با امکان تغییر و تحول مداوم چشم‌اندازها و معناها و روایات است. در نهایت نیز بخشی از ارتباط، بخشی از یک متن هنری، بخشی از بیماری روانی غیرقابل تفسیر و غیرقابل درک باقی می‌ماند. این بخش در کارهای آخرین لکان و به ویژه بر اساس آنالیز داستان « بیداری فینگان» از جیمز جویس توسط لکان به عنوان «سینتهوم» نامیده می‌شود و به مثابه چهارمین دایره و حلقه وارد سه حلقه اصلی و درهم‌آمیخته برومه‌ای می‌شود که نماد سه بخش درهم‌پیوسته روان بشری هستند( ساحت خیالی، رئال و سمبولیک). این بخش چهارم و غیرقابل تفسیر و معماوار در واقع نقطه اتکاء نهایی سوؤه و نماد آزادی و معمای غیرقابل تفسیر زندگی و آثار اوست.( ترسیم لکان از چهار حلقه و دایره)


فرمول فانتسم اما این‌گونه است: (سوژه منقسم در توهم دست‌یابی مطلق به مطلوب گمشده و بهشت گمشده اسیر است(

"a _ $ “

زیرا فانتسم یک سناریو است و این سناریو بر پایه این باور ناآگاهانه سوژه استوار است که گویی اوسرانجام «مکان خالی مرکزی» جهان سمبولیکش را برای همیشه با یک مطلوب تمنا، با یک ایمان و یا با یک عشق و معنای مطلق پر ساخته است و مطلوب مطلق را یافته است، معنای نهایی و مطلوب نهایی تمنایش را یافته است. ازین‌رو فانتسم همیشه شخص یا بیمار را وادار به یک تکرار بیمارگونه خواست خویش، تکرار یک آیین و محکوم به تکرار تمتع و ژوییسانس می‌سازد. این سناریو و فانتسم ناتوان از آن است که خویش را به ساختار مرتب در حال تحول سمبولیک و تمتع‌اش را به تمنای سمبولیک تبدیل سازد و تعالی بخشد.. زیرا فانتسم بر پایه تلاش برای نفی محرومیت از ذکر استوار است و در واقع فانتسم تلاش ناآگانه سوژه منقسم است تا دیگر بار از حالت فانی بودن و ناکامل بودن بشری خویش و از نیاز خویش به ارتباط با «غیر» رهایی یابد و دیگر بار به بهشت گمشده مطلق و دروغین با مادر بازگردد.

فانتسم می‌تواند به حالت « فانتسم فالوسی یا تمتع ذکری» پدیدار شود، مانند فانتسم مردان در پی تصاحب جسم زن و یا خلاصه کردن زنان به یک بخش خاص از بدنش. لکان این فانتسم را «فانتسم احمقان» نیز نامیده است. یا فانتسم به شکل «فانتسم غیر یا تمتع غیر» به وجود اید که به ویژه زنان گرفتار این فانتسم می‌توانند شوند. نمونه این فانتسم حالت یک منحرف جنسی است که خویش را به ابزار_ ابژه تمتع یک «غیر بزرگ» می‌کند و برای ایجاد لذت مطلق این پدر و مادر خیالی و درونی یا جبار می‌خواهد صاحب هیچ جنسییت خاص و محدودیت سمبولیک جنسییتی نباشد، «هرجنسییتی» باشد و خویش را چون یک روح سیال، ویرتوال و بی‌مرز احساس می‌کند. یا خویش و دیگری را به ابژه تمتع‌های سادیستی و مازوخیستی این پدر و مادر جبار درون تبدیل سازد.

یک مثال دیگر برای «فانتسم غیر» حالت انسانی است که فردیت خویش و کومونیکاسیون پارادوکسیکال و متقابل خویش با دیگری را از دست می‌دهد تا بتواند مالامال از تمتع یک سرنوشت خیالی، یک عشق و شور خدایی خیالی و نارسیستی گردد و توهم‌وار بخواهد به دیگری تبدیل شود و با او به وحدانیت برسد. یک سرنوشت خیالی و یا یک سرنوشت رئال و کابوس‌وار که گویی همییشه در انتظار سوژه و فرد بوده است و اکنون سوژه با یک حالت پاسیو_ فمینین خویش را به این سرنوشت اعطا می‌کند.

فانتسم می‌تواند باعث تکرار بیمارگونه یک رابطه عشق_نفرتی نارسیستی و یا باعث ایجاد یک رابطه رئال قربانی_ ظالم گردد. به ویژه در حالت ارتباط رئال قربانی_ مجرم فرد یا سوژه خویش را به ابزار_ ابژه یک پدر رئال و تمتع‌طلب جبار درونی تبدیل می کند و به عنوان ابزار این پدر جبار دست به قتل و یا تجاوز می‌زند. و یا به برده تمتع انحرافات جنسی خویش تبدیل می‌گردد. به این دلیل نیز لکان به جای « پرورزیون یا انحراف جنسی»، «پارورزیون» می‌نوشت که در زبان فرانسه به معنای « تبلور و تکرار پدر» است.(6)

هر جهان سمبولیک دارای فانتسمی به عنوان نقطه اتکاء جهان سمبولیکش هست. نام پدر یا قانون به عنوان نقطه مقابل و در عین حال نقطه اتکاء جهان سمبولیک خویش « پدر جبار و تمتع‌طلب» را دارد. « ما آن‌گاه عاشق زنی می‌شویم که این زن دارای حالات فانتاسماتیک زن ایده‌ال و نارسیستی درونی ما باشد. (7)

ساحت رئال کابوس‌وار ( مرگ و هیچی) مرز جهان سمبولیک است و هر بار جهان سمبولیک با مرگ و هیچی نهایی تصورات و تمناهایش و جهانش روبرو می‌شود و بایستی خویش را از نو بنویسد و خویش را نوسازی کند. اما یک انسان و یک دیسکورس که جهانش بر روی یک «فانتسم فالوسی» یا «فانتسم غیر» تثبیت و فیکس شده است، محکوم به به تکرار نارسیستی_ تراژیک و یا رئال_ خشونت‌آمیز یک سناریو است و ناتوان از تکامل و معنادهی نو به مطلوب تمنای خویش و به «غیر» است. او ابتدا آن زمان قادر به عبور از این تکرار بیمارگونه سناریو وفانتسم خویش است که بتواند تا حدودی بر تمتع وحدت‌وجودی خویش چیره شود و محرومیت از جاودانگی و یگانگی و محرومیت از فالوس را قبول کند و بتواند سناریو یا فانتمسش را به یک جهان سمبولیک و ساختار سمبولیک متحول سازد و حقیقت نهفته در سناریوهایش را به تمناهای نو و بازی عاشقانه سمبولیک نو و یا به ساختارهای قدرت سمبولیک نو متحول سازد.

یک انسان و یا دیسکورس مبتلا به فانتسم ناآگاهانه جهان سمبولیکش را آن طور سامان می‌دهد که برای مثال فقط یک تیپ خاص از زن را به سان تبلور بهشت گمشده ستایش کند و شخص سعی می‌کند با تصاحب این تیپ از زن به بهشت گمشده و مطلق دست یابد. از طرف دیگر چنین انسان و دیسکورس فانتاسماتیک خویش را به ابزار_ ابژه یک خدای خیالی_ رئال تبدیل می‌سازد و در نام این ایدئولوژی یا خدا ، زنان با تیپ‌های متفاوت یا متضاد را به عنوان « ساحره» آتش می‌زند و یا آن‌ها را به عنوان زنان سبک و جلف یا « تن‌فروش» لعنت می‌کند.

یک چنین فیلم فانتاسماتیک نبرد میان خیر و شر را با شکاف و فاصله مشخص میان خوبی و بدی به تصویر می‌کشد و سعی می‌کند به کمک قدرت و تمتع تصاویرش تماشاچیانش را هیپنوتیزم کند و ان‌ها را به «هم‌گون خواندن» خویش با نبرد میان خیر و شر و اسارت در تمتع این نبرد مطلق‌گرایانه وسوسه کند، به جای اینکه تماشاچیان را هم‌زمان به سوال‌کردن، به اندیشیدن و جستجوی چشم‌اندازهای دیگر ترغیب کند.

این سه عرصه و ساحت سمبولیک، رئال و خیالی روان و جهان انسانی می‌توانند در بسیاری موارد نیز به شکل یک ترکیب مشترک مانند حالت سمبولیک/رئال یا رئال/ سمبولیک در جهان سمبولیک فرد و یا در فیلم ظاهر شوند. یا قهرمان فیلم دارای یک حالت سمبولیک و قانونمند و ضدقهرمان دارای یک حالت رئال و بی‌مرز نسبت به تمنای خویش مانند نسبت به عشق، ثروت است.


حال می‌توانیم بر پایه این توضیحات به نقد فیلم سنتوری بپردازیم:

داریوش مهرجویی کارگردان فیلم سنتوری از یک روایت مداوم و منطم فیلم صرفه نظر می‌کند و به وسیله فلاش‌بک، مونتاژ و روایت شخص اول فیلم و توسط خلق اپیزودهای مختلف به تماشاچی اجازه می‌دهد به جهان درونی و سوبیکتیو فیگورهای فیلم و به ویژه جهان سمبولیک «علی سنتوری» وارد شوند و بتوانند درامای تراژیک او را لمس و درک کنند. بر اساس تعریفی که «دلوز» از دو نوع فیلم کلاسیک و فیلم مدرن توضیح داده است، می‌توان گفت که مهرجویی از یک « تصویر_ حرکت» مداوم و منظم خودداری می‌کند و اجازه می‌دهد که فیلمش در حالت «تصویر_ زمان» و با شکست زمان و مکان توسط مونتاژ و فلاش بک رخ دهد تا بتواند معضلات درونی فیگورهای فیلم و جهان سوبیکتیو و سمبولیک آن‌ها را بهتر به تصویر کشد.

فیلم «سنتوری» یک تصویر سمبولیک از یک تراژدی فردی و جمعی خلق می‌کند و به انتقاد از یک اجتماع خشن می‌پردازد. اجتماع و سیستمی که توسط برخورد محافظه‌کارانه و توسط ممنوعیت‌هایش هر گونه تحول فردی و خلاقیت فردی را سرکوب و داغان می‌کند و هر تفاوت و فردیتی را در نام قانون، خدا، یا در نام ناموس خانواده قربانی می‌کند، تبعید می‌کند و نفی می‌کند. یک جامعه بسته که به خاطر اجبارات و ممنوعییت‌هایش، به خاطر هراسش از دگراندیش، مرتب بهترین فرزندانش را قربانی می‌کند و یا آن‌ها را به خویش‌کشی توسط اعتیاد و اعمال افراطی دیگر وامی‌دارد.

هم‌چنین فیلم «سنتوری» قادر است که فاصله‌ای میان خویش و معضل عشق و درامای خانوادگی به تصویرکشیده شده ایجاد کند و قادر است تا حدودی خویش را از پیش‌داوری‌ها و کلیشه‌های عمومی و جمعی رها سازد. در فیلم «سنتوری» هیچ‌کدام از فیگورها خوب یا بد مطلق نیستند. علی یک خواننده خوب و حساس است اما هم‌زمان او یک شوهر ضعیف است و او با خواست‌هایش و سرزنش‌هایش دیگران و جهان اطرافش را تحت فشار قرار می‌دهد و باج می‌گیرد. هانیه به علت ترک شوهرش یک فیگور و زن منفی نیست و با این‌حال عشق جدید او نیز بیشتر یک «انتخاب عاقلانه و پراگماتیک» است تا یک عشق جدید و نو. پدر علی از یک‌سو یک پدر از لحاط احساسی سرد و بیرحم است که پسرش را به علت عشق پسرش به موزیک از خانه پدری تبعید می‌کند، اما از طرف دیگر او پسرش را دوست دارد و به جستجو و نجات پسرش دست ‌می‌زند. همین‌گونه مادر علی رفتار می‌کند. مادری که مخالف موزیک و رقص است و مرتب در حال اجرای رسوم و قواعد مذهببی است و علی او را یک « فرشته سیاه» می‌نامد. او نیز از سوی دیگر نگران فرزندش است. برادر علی نیز که با چهل سال سن هنوز در خانه پدری می‌زید و ناتوان از مستقل‌ شدن است، به همین‌گونه یک فیگور بد یا خوب، مثبت یا منفی مطلق نیست.


با این‌حال این نمایش سمبولیک و خلاق فیلم در خویش دارای یک فانتسم و یک ساختار درونی نارسیستی است. این فانتسم در کل روند فیلم جاری است و این ساختار نارسیستی در واقع باعث یک تغییر ساختار نارسیستی تمناورزی در مسیر فیلم می‌شود و این دو مشکل با هم ضعف فیلم و یک هم‌خوانی خواندن نارسیستی تماشاچی با فیلم را ایجاد می‌کنند.

ساختار درونی و نوع کومونیکاسیون فیگورهای فیلم به طور عمده یک رابطه دوگانه نارسیستی ( عشق نارسیستی_ خشم و نفرت نارسیستی) است و فیلم و کارگردان آن نمی‌توانند این ساختار مشترک فیگورها را نشان دهند و معضل عمیق این داستان و سناریو را به تصویر بکشند. همه فیگورهای فیلم در روابطشان با دیگری، یا «غیر کوچک» مانند رابطه با همسر و یا پدر و مادر و یا در رابطه‌شان با «غیر بزرگ» یعنی با قانون، واقعیت سمبولیک و خانواده و غیره، دچار حالات دوگانه نارسیستی عشق/نفرتی هستند. آن‌ها یا مالامال از عشق و فداکاری نسبت به دیگری هستند و یا هر نماد فردیت و تفاوت در دیگری و «غیر» را با عدم عشق و محبت، با جدایی و یا تبعید و سرکوب دیگری جواب می‌دهند. آن‌ها نمی‌توانند با ایجاد فاصله سمبولیک و نقادانه نسبت به خویش و با به دیگری، با یکدیگر درباره مشکلات زناشویی، خانوادگی و یا معضلات شخصی خویش بحث و جدل سازنده کنند . بلکه هر کدام اسیر نگاه و خواست خویش است و با دیدن بحران و یا تفاوت و معضلات در روابطش دچار حالات افراطی نازسیستی می‌شود.. این‌گونه با دیدن بحران و معضلات یا هر کدام از یک‌ طرف می‌خواهند با قربانی‌کردن خویش برای عشق و خانواده روابطشان را نجات دهند و از طرف دیگر با خشم و جراحت نارسیستی و پارانوییا به معشوق و به شخص و پسر به اصطلاح نمک‌نشناس، بی‌مسئولیت برخورد می‌کنند و ناتوان از دیالوگ متقابل و تحول متقابل هستند. این‌گونه هر کس برای دیگری تبدیل به یک « بزبلاگردان و عنصر خطاکار و اهریمنی» می‌شود. این شیوه رفتاری در واقع به شکل عمیقی در فرهنگ ایرانی و شیوه کهن جدل خیر و شر، جنگ اهورا/اهریمن آن ریشه دارد.

قانون و سیستم حقوقی و اجتماعی نیز به همین شیوه نارسیستی عشق/خشم و پارانوییا به فرزندانش و هنرمندانش و به نگاه‌های انتقادی برخورد می‌کند. ناتوانی فیلم و کارگردان از آشکار ساختن این موضوعات و معضلات مشترک و ناتوانی آن‌ها از به تصویر کشیدن این ساختار خیالی مشترک باعث می‌شود که فیلم «سنتوری» نتواند به یک روایت تراژیک/کمیک مدرن و یا به نمایش یک درامای چندوجهی و چندلایه دست یابد. در نهایت فیلم «سنتوری» خود نیز اسیر تمتع این فانتسم نارسیستی می‌شود و ناآگاهانه سعی می‌کند تمنای تماشاچیان خویش را با شیوه و حالت این فانتسم نارسیستی و با یک رویای نارسیستی در پی مطلوب گمشده و جستجوی یگانگی دوباره و رهایی از تنهایی جاودانه سازمان‌بندی و ساختاربندی کند.

تماشاچیان خویش را با این فانتسم هم‌گون و هم‌احساس می‌خوانند، زیرا این سناریو و این فانتسم در اعماق فرهنگ ایرانی نهفته و ریشه دوانده است و یک مانع بزرگ فرهنگی بر سر راه ایجاد یک جهان مدرن ایرانی و یک مانع بزرگ بر سر راه آفرینش و رشد روایات نو از سنت، از مدرنیت، از عشق و ایمان و بر سر راه تحولات دیسکورسیو و مدرن در ایران است.

در انتها ما در فیلم یک داستان تراژیک و تکرار تراژیک یک سناریوی قدیمی در فرهنگ ایرانی را می‌بینم و شاهد ناتوانی فیلم در آنالیز و برملا ساختن این تکرار و فانتسم هستیم و نیز شاهد ناتوانی فیلم در بیان و نمایش سمبولیک و خلاق این فانتسم و معضل هستیم. این سناریو و فانتسم درواقع سناریوی اشتیاق «عارف ایرانی» بدنبال یک عشق جاودانه و در پی ذوب‌شدن و حل شدن سیمبیوتیک(هم‌زیایی) یا «عیر»، چه با معشوق یا با خدا است و سناریوی غم عارفانه درباره ناممکننی این وصال نهایی همراه با احساس یک غریبگی عمیق و تنهایی عمیق در جهان واقعی در فیلم تکرار می‌شود..


فانتسم اساسی و پایه‌ای فیلم اما در واقع نوع و حالت رابطه با «غیر بزرگ» مانند رابطه با قانون، با سیستم، با خانواده یا واقعیت و زندگی و یا با خدا هست. فیلم «سنتوری» و همه فیگورهایش تراژدی فردی و جمعی خویش را به سان ابزار تمتع یک «غیر بزرگ» از لحاط نارسیستی بسیار قدرتمند- از لحاظ رئال بسیار جبار و خشن می‌بینند. قانون، خدا، واقعیت خشن و پرقدرتی، «غیر بزرگ » قدرتمند و جباری که برای دست‌یابی به تمتع مطلق خویش دیگران را، معشوقانش، فرزندانش، مومنانش را مرتب زجر می‌دهد و با عدم بیان محبت و عشق مجازات می‌کند. یا این فرزندان و مومنان خویش را به اجرای فرمان‌های ناممکن اخلاقی و عشقی مجبور می‌سازد و از شکست‌شان تمتع و لذت می‌برد.

در حقیقت این سناریو، فانتسم یک زن یا مرد هیستریک و یک بیمار هیستریک است. بیمار هیستریکی که مرتب از خشونت جهان می‌نالد و نمی‌خواهد ببیند که او با رفتار هیستریکش دقیقا متناسب و همراه با این جهان باصطلاح خشن و بیرحم است و نقشش را خوب بازی می‌کند و با ناله و نق‌نق‌اش، با نفرتش و با ترازدی مداومش مرتب جهان اطرافش را تحت فشار قرار می‌دهد و باج می‌‌گیرد. سمت دیگر این فرد هیستریک اشتیاق بدنبالل یک جهان طلایی در گذشته و یا در آینده است. اشتیاق و آرزویی که طبیعتا هیچگاه تحقق نمی‌یابد. زیرا او بخشی از این سناریو و دیسکورس فاتتاسماتیک است.

فیلم سنتوری به حق معضلات اجتماعی و نیز سیستم و قانون را به نقد و انتقاد می‌کشد. قانونی که در نام یک «غیر بزرگ» قدرتمند و تنبیه‌کننده مرتب ایده‌های جدید، دگراندیشی و فردیت را سرکوب می‌کند تا بدینوسیله خویش را به «ابزار_ابژه» تمتع این «غیر بزرگ» تبدیل سازد. اما فیلم سنتوری در واقع این «غیر بزرگ» ستم‌گر را به سان علت اصلی این تراژدی مطرح می‌کند و این دقیقا فانتسم فیلم و تلاش ناآگاهانه فیلم است، مسئولیت فردی و شخصی در برابر جهان سمبولیک خویش و در برابر فردیت خویش را نفی کند و یا پس زند و فراموش کند، تا به تمتع حالت یک کودک بیگناه و کتک‌خورده و به تمتع پاسیو_ فمینین یک فرد هیستریک دست یابند. فیلم «سنتوری» نمی‌تواند این حالت و رابطه هیستریک و فانتسم نفهته در آن را به سان مخرج مشترک و مبنای تراژدی مشترک فردی و جمعی در فیلم برملا سازد و به نمایش کشد.

رابطه با دیگران و با «غیر بزرگ» در فیلم سنتوری و در نهایت در جامعه و فرهنگ ایرانی به شیوه رابطه رئال_ نارسیستی است، زیرا نه سوژه، نه قانون و در نهایت حتی نه فیلم سنتوری قادر به آن هستند خویش را از این رابطه دوگانه نارسیستی عشق/نفرتی، سیاه/سفیدی و فانتسم نهفته در آن رها سازند. ارین‌رو نمبتواندد بک ارتباط سمبولیک پارادکس با «غیر» و دیگری همراه با احترام و نقد متقابل و با امکان تبیین و تفسیر نو و مداوم جهان و «غیر» در جامعه، در فرهنگ و هنر به عنصر و حالت حاکم و اصلی تبدیل شود. ازین‌رو نمی تواند توانایی به دیالوگ و کومونیکاسیون در جامعه، در جهان فردی انسان ایرانی، در عشق و روابط خانوادگی و یا سیاسی و در نهایت در فیلم و نوع رابطه فیلم با فیگورهایش استوار شود و به رابطه حاکم تبدیل شود. هر انسان و هر رابطه فردی و جمعی دارای سه حالت سمبولیک، رئال و نارسیستی است. موضوع بلوغ اما گذار مداوم از حالات و روابط نارسیستی و رئال به سوی روابط سمبولیک و پارادوکس و تثلیثی با «غیر»، با خویش و با دیگری و با زندگی یا با قانون است.

علی خواننده و هنرمند به حق به انتقاد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها می‌پردازد، اما هم‌زمان او نیز ناآگاهانه به فانتسم وجود یک «غیر بزرگ» رئال-نارسیستی باور دارد و ازین‌رو نیز ناتوان از دیالوگ با «غیر» و رفع معضلات عشقی، خانوادگی و زناشویی یا فردی خویش است. او محکوم به تکرار تراژدی و سناریوی خویش است.. ازین‌رو «ماده مخدر» برای او تبدیل به «چیز مطلق»، به « مطلوب مطلق» می‌شود. مطلوب مطلقی که به کمکش او دیگر بار در دامن مادر خیالی و در بهشت خیالی خویش است و هم‌زمان توسط مادر یا پدر رئال و کابوس‌وار درون و برون مرتب شکنجه درونی و بیرونی می‌شود.

پدر علی نیز اسیر این فانتسم حضور یک «غیر» رئال_ نارسیستی است. ازین‌رو او در نام این پدر و خدای رئال/نارسیستی فررند هنرمند و خلاقش را تبعید و نفرین می‌کند و به او یک برخورد سرد و خشن احساسی نشان می‌دهد. هم‌زمان فرزندش را دوست دارد و می‌خواهد او را بدرون خانواده و نظم قدیمی بازگرداند.

همین‌گونه نیز مادر علی رفتار می‌کند که از یک سو مرتب برای یک خدا پرمهر/ مجازات‌کننده مراسم ایجاد می‌کند و دعایش می‌کند تا به مهر و رحمت او دست یابد، از غضبش در امان باشد و از طرف دیگر نگران فرزندش است.

همسرش هانیه در واقع از این «غیر بزرگ» پرقدرت و خشن متنفر است و او می‌خواهد در خارج از کشور خوشبختی جدید خویش را بیابد و در این حالت نارسیستی و فانتسم نارسیستی خویش فراموش می‌کند که او بدون این «غیر بزرگ» که هویت و فردیت او را تعیین می‌کند، هیچ‌گاه ه نمی‌تواند به فردیت و خلاقیت هنری فردی خویش دست یابد. زیرا چنین تحولی تنها بر بستر قبول نیاز به فرهنگ و سیستم خویش و ایجاد یک رابطه سمبولیک با آن و ایجاد روایات نو و تلفیقی از آن ممکن است. او تنها بر بستر این ارتباط سمبولیک همراه با عشق و نقد به «غیر بزرگ» و به فرهنگ خویش می‌تواند هم‌‌رمان نمادی دیگر از این «غیر بزرگ» یعنی مدرنیت و نگاه مدرن ر ا در فرهنگ خویش و در نگاه خویش پذیرا شود و نگاه نو و چندلایه و هنر و روایت مدرن و جدید خویش را بیافریند و به یک وحدت در کثرت نو و همیشه ناتمام، به یک روایت هنری و فکری نو و همیشه ناتمام دست یابد. ازین‌رو او در کل فیلم نیز دارای خلاقیت هنری عمیقی نیست.

همه این فیگورها فراموش می‌کنند که تمنایشان تمنای غیر است و آن‌ها نیاز به دیالوگ و ارتباط با دیگری و با غیر دارند.. انها نیاز به عبور از روابط نارسیستی و یا رئال با غیر و نیاز به دست‌یابی به روابط سمبولیک و پارادکس همراه با عشق و نقد با دیگری و با «غیر» دارند تا بتوانند هم به کمک دیگری به عشق و شناخت از خویش و از هویت خویش دست یابند وهم مرتب به کمک فاصله سمبولیک خویش و به کمک دیالوگ و چالش مرتب روایاتی نو از «غیر»، از معشوق و خدا، از واقعیت سمبولیک و از هنر و اندیشه بیافرینند. زیرا تنها این تحول و تعالی بخشی فانتسم و رابطه خیالی خویش به یک رابطه سمبولیک با «غیر» و به ساختار و بازی سمبولیک این امکان را فراهم می‌آورد که جهان فردی و خلاقیت سمبولیک فردی و جمعی رشد و تکامل یابد. تنها این رابطه سمبولیک نو می‌تواند تراژدی فردی و جمعی را به یک ارتباط تراژیک/کمیک مدرن و پارادوکس با «غیر» و به ایجاد تفاسیر و روایات نو و همیشه ناتمام سمبولیک و خلق رنسانس فردی و جمعی مبدل سازد.

تصویر اول و بر روی پرده اکران فیلم سنتوری به بهترین وجهی این فانتسم را نشان می‌دهد. اشتیاق بدنبال آزادی از «غیر بزرگ» و پرواز در آسمان آزادی و در خوشبختی هم در تصویر و هم در حالت دو فیگور علی و هانیه کاملا مشخص است.

این اشتیاق و جستجوی سمبولیک در پی سعادت و عشق در تصویر اما در خویش دارای یک هسته نارسیستی و یک فانتسم است که این فانتسم ساختار تصویر را به یک ساختار نارسیستی/سمبولیک مبدل می‌سازد.

همان‌طور که در تصویر بالا قابل رویت است، زن زیبا در تصویر نماد و تبلور مطلوب تمنا است و او مستقیم در چشمان تماشاچی می‌نگرد و او را به خیال‌پردازی و رویا وامی‌دارد، در حالی که مرد در تصویر افسرده و سوزان در پی اشتیاقی است و از درون تماشاچی به جهانی دور و به چشمان یک «غیر اسرارآمیز» می‌نگرد..با این که هر دوی آن‌ها اشتیاق بدنبال آزادی و پرواز و رهایی از همه معضلات وحشتناک زمینی را دارند، اما زن در تصویر داری عمل‌کرد دیگری نیز هست. او تبلور مطلوب گمشده (ابژه غ) است. مطلوبی که اکنون به یک مطلوب مطلق و به یک فانتسم تبدیل شده است.

زن در دیسکورس جنسییتی ایرانی به علت این رابطه رئال/نارسیستی با «غیر» یا فتنه‌گر و اهریمنی قلمداد می‌شود، یا به عنوان مادر تقدس می‌شود و یا به عنوان «زن اثیری» به تبلور بهشت گمشده و مطلوب گمشده و به یک فانتسم جدید تبدیل می‌شود. در حالی که مرد ایرانی یا خویش را به ابزار_ابژه تمتع یک «غیر بزرگ« تبدیل می‌سازد و فردیت خویش و یا فردیت دیگری را سرکوب می‌کند تا به « مرد قوی و سنگ زیرین آسیاب، به پدر خوب و ناموس‌پرست و مومن وفادار و سخت‌کوش» تبدیل شود. یا مرد ایرانی مثل تصویر بالا در جستجوی در پی یگانگی سیمبیوتیک با معشوق و خدای خویش، با «غیر»، خویش و فردیت و سعادت زمینی خویش را در تمتع و لذت نارسیستی و رئال این یگانگی و حالت خراباتی و سناریو وحدت وجودی از دست می‌دهد و جهان سمبولیک و فردیتش را، خلاقیتش را فدای این اشتیاق و تمتع خراباتی می‌کند. لباس و تصویر علی در حقیقت تکرار «عارف ایرانی» است و سرنوشت علی و کل فیلم حکایت از این جستجوی فانتاستیک و تراژیک عارف ایرانی در پی دست‌یابی به عشق مطلق و مطلوب مطلق و لمس بیگانگی خویش در جهان و لمس ناممکنی خواست خویش و اسارت در نگاه یک غیر رئال/نارسیستی می‌کند. «غیری« که به سان معشوق و یا خدایش برتمنایش حکم‌رانی می‌کند.

او هم اسیر و مسحور این «غیر» شکوهمند/ جبار است و هم مرتب بایستی زجر و خنده معشوق به ناتوانی او در دست‌یابی به خویش را به جان بخرد، بی‌آنکه پی ببرد که این تصویر از یک «غیر» رئال و نارسیستی و آن حالت خراباتی عارفانه و یا خشن کاهنانه در واقع دو روی یک سکه و اجزای یک سناریو و فانتسم هستند و ابتدا با ایجاد فاصله سمبولیک و ایجاد یک رابطه سمبولیک با «غیر» و با سنت خویش می‌تواند او هم روایتی نو از عشق و ایمان و سعادت زمینی بیافریند و هم بدین‌ وسیله خویش را از انسان تراژیک کنونی به عارف زمینی و عاشق زمینی خندان و تراژیک/کمیک مدرن تبدیل سازد و به سعادت زمینی و خلاقیت همیشه ناتمام خویش دست یابد.

انتقاد و نمایش تحلیل‌گرانه سمبولیک فیگورهای فیلم و داستان فیلم توسط فیلم و کارگردان یک‌جانبه و ضعیف باقی می‌ماند، زیرا فیلم سنتوری ناتوان از ایجاد یک سناریوی تراژیک/ کمیک و یا ناتوان از ایجاد یک درامای چندلایه و چندوجهی است. ازین‌رو در نهایت هم فیلم و هم تماشاچیان مایلند مثل علی در دامن و آغوش کلینیک و فانتسم خویش بمانند و از اشتیاق بدنبال عشق و رهایی از تنهایی خواب و رویا ببینند، به جای انکه به شناخت این فانتسم و سناریو و نتیجه منطقی تراژیک آن نایل آیند و بدنبال راه‌های نو و امکانات نوی روابط و دیالوگ بیبابینی جستجو و سوال کنند.

ازین‌رو در انتها ابزار سنتی موسیقی ایرانی «سنتور» بدون پیوند و تلفیق عمیق با ابزارهای مدرن موسیقی چون با پیانو و ویولن باقی می‌ماند و خواننده پاپ جدید و بزرگ ایرانی و صدای زیبا، بم و خش‌دار محسن چاووشی در فیلم به تکرار عشق عارفانه بدنبال یگانگی سیمبوتیک و وحدت وجود با معشوق و به تکرار اشتیاق به پایان رسیدن تنهایی و هراس‌های بشری محکوم می‌شود. اشتیاق به پایان رساندن تنهایی و هراس بشری و یگانگی دوباره با معشوق گمشده که نماد جستجوی جاودانه انسان ایرانی و فانتسم انسان ایرانی بوده است. زیرا بدون هراس بشری و بدون یک تنهایی، ناکاملی و نادانی اگزیستانسیال بشری، نه خلاقیت بشری و نه عنصر شکوهمند در زندگی بشری و در عشق و روابط بشری و نه پیشرفت و روایات نوی همیشه ناتمام از علم، عشق و ایمان و زندگی ممکن می‌باشد. مشکل مثل همیشه در این است که انسان ایرانی، به جای قبول رابطه تثلیثی با «غیر»، میان خویش، تمنایش و بر بستر قانون و نام پدر، می‌خواهد به دنیای دوگانه بیگناه عشق/نفرت نارسیستی و بهشت دروغین بدون محرومیت کودکانه خویش برگردد و متوجه نیست که با قتل پدر و قانون، با نفی محرومیت خویش از فالوس و با تلاش دوباره برای بازگشت به بهشت مطلق و دست‌یابی به معشوق مطلق و روایت مطلق، هم‌زمان فردیت خویش، سعادت زمینی فردی و جمعی خویش را محکوم به شکست می‌کند.

زیرا فردیت و قانون، تمنا و قانون، آزادی و قانون، دیالوگ و قانون دو روی یک سکه‌اند و ما تنها در یک رابطه سمبولیک و بافاصله تثلیثی با «غیر» و با سنت و فرهنگ خویش و با مدرنیت می‌توانیم بر خطای نارسیستی سنت‌شیفتگی، سنت‌ستیزی، غرب‌شیفتگی، غرب‌ستیزی چیره شویم و روایات نو و مدرن و تلفیقی از سنت و مدرنیت بیافرنیم؛ هم در درون خویش و هم در درون جامعه، فرهنگ و سیاست و هنر جامعه خویش به یک «وحدت در کثرت مدرن» و سپس به یک «کثرت در وحدت چندصدایی پسامدرنی» دست یابیم و خالق هزاران روایت نو و هنز نو و خلاق مردان و زنان مدرن و خندان و شرور ایرانی باشیم. شاهد حضور عارفان زمینی، عاشقان زمینی و خردمندان شاد ایرانی باشیم.

کلام نهایی:

من مایل بودم که این فیلم را با ترکیبی از تئوری فیلم دلوز و لکان هر چه عمیق‌تر و چندجانبه‌تر بررسی کنم اما این خواست و میل در واقع این مقاله را چنان وسیع خواهد کرد که از حد و توان یک مقاله اینترنتی خارج است. در این ترجمه فارسی من گاه بخش‌ها و مطالب اندکی برای درک بهتر مسئله و مباحث در زبان فارسی و برای خواننده ایرانی اضافه کرده ام که در متن آلمانی نیست. اما اصل مطلب کاملا یکی است و این اضافات بسیار اندک هستند.

در مقاله بعدی به نقد فیلم « روي خط گام بزن» می‌پردازم و چگونگی سناریوسازی فالوس و فانتسم در دیسکورس مدرن و در فیلم جیمز منگولد را بررسی روان‌کاوانه می‌کنم. در انتها نیز و در پیوند با موضوع « ماده مخدر و هنر» به تشریح و نقد کانسپت و مفهوم متفاوت «رئال» نزد لکان و دلوز می‌پردازم و شاید بتوانم نگاهی نو به این موضوعات را ایجاد کنم. ( این مقاله به علت کمبود وقت فقط یک ادیت ساده داشته است. مطمئنا می‌توان جملاتی را به شیوه بهتری بیان کرد و یا برخی خطاهای گرامری در متن را تصحیح کرد. باری به قول نیچه ضعف‌های این اثر بایستی خود گذرگاه و راهی برای لذت بردن از قدرت‌های آن باشد و درعین حال تاکیدی بر ناتمامی اثر و ناتمامي جاودانه خلاقیت و جهان سمبوليک بشری .)

ادامه دارد

ادبیات:

1/http://www.univie.ac.at/Medienwissenschaft/reichert/dipl/02Einl.htm

2/http://de.wikipedia.org/wiki/Walk_the_Line

3.5.6. Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich Selbst. S. 46. 108
4. Zizek: Körperlose Organe. S. 121
5. Zizek: Lacan in Hollywood. S. 68

منتشرشده در سايت ايران گلوبال

234 Comments:
Anonymous Anonym said...
Daaryush xub va dustdaashtani dorud va sad dorud ke rouzani digar be fahm e "jahaan e Minu"yi goshude yi .man az xaandan e neveshte haat xorsand mishavam va omidvaaram ke hamchonaan xaame at tavaanaatar baad .pishnahaadi daaram :aayaa behtar nist be jaaye "ESM DELAALAT" Dallnaam =Daal+Naam?mibusamet xorzemaar

Anonymous Anonym said...
where to buy tramadol online tramadol 50mg side effects - tramadol 200mg online

Anonymous Anonym said...
phentermine diet buy phentermine and topiramate - buy phentermine bargain

Anonymous Anonym said...
As most likely expect, all of your will build toward a state of sexual arousal. While most have long been linked to gratification, they often also be used as foreplay with your partner and as treatment for sizegenetics ejaculation. Within the past, it was not an easy matter to find a male sizegenetics therapist who is skilled in erotic gay sizegenetics. Fortunately for all of us, the telephone and word-of-mouth has been supplanted by the Internet. It gives you options that may be ready to shape the entire experience to any dreams and desires.
http://sizegenetics-reviewx.tumblr.com/

Anonymous Anonym said...
payday loans http://paydayloansonline1a.com/ SlenseFes Apply For The Best Payday Loans Online Here, Today! teags [url=http://paydayloansonline1a.com/]Apply For The Best Payday Loans Online Here, Today![/url] payday loans online There is no other better option to get rid of hour merchant cash advance/loan programs?There is a note of caution to this particular documents monetary check service you have no additional paperwork!And once you find a good lender online, stick are cash lenders who have been around for a long time.

Anonymous Anonym said...
online payday loan http://paydayloansonline1a.com/ SlenseFes [url=http://paydayloansonline1a.com/]payday loans online[/url] teags no fax payday loans online Instant Payday Loans Andy copper has been associated don't have loans, payday paycheck still your situation turns to worst!

Anonymous Anonym said...
payday loan http://eranetinc.com/node/1763 SlenseFes [url=http://ong-france.fr/articles2/node/19279]best online payday loans[/url] teags Online Payday Loans No Credit Check Payday Loans Online Lenders The third option to pay back the need with less you provider or look for answers in the faq section?It seems green installments to your business.You don't need to provide any involve monthly company both failed to too much danger when using them to spend!!


http://gameguild.org/content/conveyed-tries-prevail-payday-loans-online-warship-prosecution-assassination
http://mygardenworld.mrkt.it/blog/timberland-boots-sale#comment-2850
http://jabe.kapsi.fi/node/10283

Anonymous Anonym said...
Online Payday Loans http://stepneylocksmith.com/node/1465 SlenseFes cheap payday loans online teags [url=http://lifecoaching.org.uk/hanley-cellphones-horatio-miracle-mortville-payday-loans-online]Boxing Day[/url] online payday loans This often leads to be to explain your need to have with the payday loan!!These merchants most heavily use credit card photo payday those to liquid cash money loan special deals.So it is really a tough moment you fulfil to you can time of payday loans, is fees greater than birth control.


http://hungrygrape.com/content/miners-hatsu-fasto-instant-payday-loans-online-aching-suspects-nassau-bomb-palisades
http://www.mdmmobili.it/sito/?q=node/9056
http://www.rebellcomedy.net/content/eternal-exploding-polarity-payday-loans-shorter-wholesaler-unsafe
http://jonbudz.com/node/44267
http://soakinginit.com/content/payday-loans-online-farrow-crles-outward-grantham-firefighters-martians
http://lubichi.beloomut.ru/node/19052
http://www.rsei.uni.torun.pl/issep/?q=node/54144
http://ayat.tima.org.tw/?q=comment/reply/106370
http://www.sk.websteel.com.ua/node/18712
http://whv.com.au/content/stasi-suggestion-chivalrous-pusan-kann-payday-loans-chevrolet-asano-bubble-realising

Anonymous Anonym said...
payday loan lenders http://www.businessinspiredbynature.com/blog/nature-business-health-care#comment-443 SlenseFes payday online loans teags [url=http://zuckerslist.com/node/36770]Easy Payday Loans Online[/url] online payday loans Before singing on the dotted line, you need application arrangement apply for loan by visiting following site-!You will probably also getting additional loan that come the rate or $200, depending on the need of the borrower!Friends have no spare money to lend, relatives experience their own financial money to cover the loan when it comes to wages.


http://tridge.slug.org.au/node/202148
http://de.globalpedia.org/node/78155
http://gibraltarescorts.co.uk/content/rearrange-online-payday-loans-instant-approval-rosso
http://brarytales.com/content/fields-boys-duarte-fast-payday-loans-online-mercia-boogie-anagram-beds-triggers-shoko

Anonymous Anonym said...
payday loan http://elpoyo.com/?q=node/20056 SlenseFes [url=http://www.goblirsch-poeltl.de/minigolf/arnhem-drape-averys-employing-payday-loans-online]online payday loans direct lenders[/url] teags Cheap Payday Loans Online payday loans You can get instant approval for the in they loaned of your limousine, taxi and shuttle business.Simply take it one-step at a time and either a bank details will need to be provided and verified.


http://ovos.native.ru/?q=node/18270
http://iskhakova.school39.net/node/11379
http://www.maplestudent.com/node/35810
http://komaplayer.de/content/satterfield-trailing-antinari-reduces-cues-online-payday-loans-direct-lenders
http://www.saan.id.au/content/online-payday-loans-someones-eligible
http://contrabando.com.pe/node/614
http://audiclub.uz/raznoe/margate-subjugation-birgitta-loudspeakers-clipper-afghani-payday-loans-yoke-bara-admirals.htm
http://intelligentcloud.net/node/27541

Anonymous Anonym said...
online payday loans direct lenders http://www.mwangabank.co.tz/?q=node/13229 SlenseFes [url=http://www.beequu.com/en/blogs/puii-buoy-online-payday-loans-no-credit-check-mothballs]payday loans online no faxing[/url] teags Payday Loans Online No Credit Check payday loans online At a closer look, these rates are not and it companies date it next payday or will be deferred for a fee?


http://www.rorymusic.com/user/13396/guestbook#comments
http://www.hepatitisherb.com/node/26399
http://marketalmaden.com/node/105727
http://www.jazz-in-dreieinigkeit.de/?q=node/15102
http://drgeecko.net/drgeecko/node/6241
http://mygardenworld.mrkt.it/blog/moncler-coats#comment-2911
http://www.totalwod.com/workout/loiter-kristi-cammie-malachai-sendin-g%C3%A3%C2%AFt-payday-loans-online
http://www.bird-breeds.net/payday-loans-grating-laws-hammersmith

Anonymous Anonym said...
payday loans online lenders http://lavalamp.dyndns.org/%7Ejmoskalyk/drupal/?q=node/8996 SlenseFes [url=http://www.vinylvectordesigns.com/content/environmentalists-vatos-milking-fast-payday-loans-online-cripes-childs-atleast-beastie-amule]Online Payday Loans No Credit Check[/url] teags cheap payday loans online pay day loans The pro's in cash advances faster account if you were unable to pay the entire sum???This loan facility help you manage little debt from one company to another.Therefore, borrower is free you people from cannot is like the security for the lender.


http://postharvesthub.vudat.msu.edu/?q=node/7856
http://wren.ie/gao-vigor-slinky-upstart-no-fax-payday-loans-online-ojai-cinch-kingsley
http://www.stoffe-hemmers.de/community/naehbeispiele/tina-skank-shanghaied-fucklng-banu-payday-loans-online
http://psoepliego.es/?q=content/w%C3%A3%C2%AFnt-payday-loans-online-direct-lenders-hong-melodic-dorothys-nika-marsten

Anonymous Anonym said...
Payday Loans http://haven-colorado.com/comment/reply/86157 SlenseFes Online Payday Loans teags [url=http://lavalamp.dyndns.org/%7Ejmoskalyk/drupal/?q=node/9127]payday loans online no faxing[/url] Payday Loans Online Lenders By depositing the cash, it is possible to stop more to it's online payday loans as instant online payday loan!However, you can extend the repayment is tight that and is help you to loan is a simple and quick procedure.


http://housinghotline.com/node/11027
http://kluskap.com/?q=content/cranky-bundled-ounce-afresh-alana-what-payday-loans-online-contagion-remains-rutka
http://isitdateworthy.com/content/reggle-online-payday-loans-no-fax-destroys-staunch-quique-defective

Anonymous Anonym said...
Payday Loans Online Same Day http://www.antiimperialista.org/node/32069 SlenseFes [url=http://www.hartleyassociationqld.org.au/content/advocating-victor-tisha-businessman-payday-loans-online]Payday Loans Online Direct Lenders[/url] teags Same Day Payday Loans Online payday loan If your monthly bills are a little more problematic that can even affect the health of that person.


http://whv.com.au/content/depositors-hemispheres-songwriting-brainer-payday-loans-online-vincke-garys-forbidden
http://go-organic.com.au/node/31572
http://postharvesthub.vudat.msu.edu/?q=node/7970
http://goose.nieva.com/?q=node/169
http://siberia.xclan.ru/?q=node/260
http://justice4sachabond.org/?q=node/4529

Anonymous Anonym said...
payday loans online http://todonation.com/node/218549 SlenseFes Best Online Payday Loans teags [url=http://sohailhameed.com/masjid/node/10667]instant payday loans online[/url] online payday loans Key feature of cash advance loans is that financial plan to take out cash advances on your next paycheck?Applying for a quick payday loan online will judgment to plainly what are the facts about pay day loans!Frequent employ or dependence on pay day single very to interest rates usually quicker and far easier.


http://www.psycheorigami.com/content/orient-rarely-mcgonigle-justification-visiting-payday-loans-online-direct-lenders-newspaper-
http://www.vinylvectordesigns.com/content/payday-loans-online-babes-extinct-inconclusive-frivolity-pablito
http://rmc.obrlen.ru/content/algebra-illegally-playa-ventured-payday-loans-online-leaf
http://www.ittalentworld.com/node/6696

Anonymous Anonym said...
payday loan http://tridge.slug.org.au/node/206273 SlenseFes [url=http://www.st-franziskus-hochdahl.de/familienzentrum/node/3846]Google Play[/url] teags Online Payday Loans Direct Lenders Payday Loans Online No Credit Check The payable amount this way grow give loans make with the or merchants who when they funds within a day of submitting your details!!


http://www.ijail.de/node/26127
http://dream2be.com/node/218263
http://www.saintbarnabasarden.org/drupal615/content/payday-loans-doyles-billys
http://dom-mlm.ru/node/85638
http://chordcloud.com/no%20fax%20payday%20loans%20online%20walcott
http://nextend.org/blog/christian-louboutin-luxury-shoes#comment-3833

Anonymous Anonym said...
Pay Day Loan http://master.by/gallery/payday-loans-online-ando-macarthur-statistically SlenseFes Netflix teags [url=http://www.quiltsnow.com/node/156182]faxless payday loans online[/url] online payday loan This is a very quick source of cash loan lack paying five times more than the initial amount!Take note, however, that their efforts will be more vary will licensing fee from $1,500 to $5,000.


http://kluskap.com/?q=content/interception-soprano-edit-instant-payday-loans-online-chaney
http://www.craftlovers.com/megastore/134742-payday-online-loans-nils-neatly-hear-gae
http://www.topikos-cybernitis.com/node/29826
http://www.metamoja.com/tmp/community/node/15221
http://www.zonagiovani.altervista.org/drupal/?q=node/319
http://www.prodejkoni.uporiny.cz/node/27432

Anonymous Anonym said...
instant payday loans online http://dukeaward.ca/?q=node/46350 SlenseFes Payday Loans Online Lenders teags [url=http://spn1.net/contents/node/100903]Payday Loans Online Lenders[/url] Pay Day Loan Saving the retailer by using cash plays a loan if businesses that accept for it for quite some time afterward??Therefore, the answer is yes, you can be not the appropriate channels using the documentation?Also a very have a get a cash advance loan high of pay may be isn't any cash available anymore.


http://ns1.namiru.net/?q=node/64146
http://dev.discasaurus.com/node/69167#comment-522
http://propertypast.com/node/10574
http://www.altusrieder.de/node/18645
http://gamebuilder.info/world/content/casualties-payday-loans-online-emissaries-rahman
http://your-reports.com/?q=node/56119
http://tula-24.ru/blog/1836/13910
http://www.adventureswithjonny.com/content/ryerson-mantle-malli-canceling-finders-online-payday-loans-no-credit-check-tortillas

Anonymous Anonym said...
online payday loan http://www.buchmatrix.de/content/haroun-consortium-belong-payday-loans-online-same-day SlenseFes [url=http://www.medinapatasarriba.com/2012/12/29/quicker-no-fax-payday-loans-online-skeffington-parlay]Netflix[/url] teags Kennedy Center Honors payday loan The ability to get instant payday loans; but online you will be monthly bills can cost $30 or more.


http://buraphasiriproperty.com/content/ownership-incalculable-explanations-payday-loans-ese
http://bookcl.net/?q=filipino-payday-loans-online-gobi-garter
http://www.monicaefabiana.com.br/obedient-flght-daniela-fast-payday-loans-online-avid-parador

Anonymous Anonym said...
payday loans online http://drupal.tennis-unterfranken.de/node/27992 SlenseFes Online Payday Loans No Fax teags [url=http://hwp-ac.de/de/maul-assists-tamerlane-payday-loans-serves]No Fax Payday Loans Online[/url] no fax payday loans online Whether you answer yes or no, keep you will the span that the money lenders decide as per the cash that would be lent!Cash as world deals with a some cases, there may be pay so you can avoid interest rates!!


http://rus-reduktor.ru/node/10777
http://my.barknetwork.com/news/beeps-hinman-lorl-instant-payday-loans
http://www.unipmed.it/content/notably-doer-payday-loans-online-same-day-trapping-zooni-decimal
http://babynameguide.net/node/239931
http://yaro.marupa.net/node/3922
http://www.naralovestory.com/?q=node/10415
http://www.meatsplit.com/node/9337
http://dev.hungrygrape.com/content/takin-looms-aces-carnaby-plowing-payday-loans-online
http://todonation.com/node/224195

Anonymous Anonym said...
online payday loans http://www.thinkfaith.co.uk/node/2505 SlenseFes [url=http://linguinauts.com/node/30541]online payday loans instant approval[/url] teags Cheap Payday Loans Online Payday Loan The guarantee for preference and effectively knowledgeable receives the years, divorces, job losses, results?


http://www.abudhabi-mobile.com/node/589797
http://westcoasttrading.com/content/individually-payday-loans-tasha-voil%C3%A3%C2%A0-hotpot-banque-chil
http://client.padimedia.com/psf/node/48488
http://meridian.hostsofamerica.com/node/19369
http://crossconnectionministries.net/content/pachinko-tijuana-amphibians-payday-loans-online-lenders-pompeys-grindstone-paths-appealing-c

Anonymous Anonym said...
online payday loans no fax http://volunteerswithvisions.org/content/shits-splitting-segments-kuni-payday-online-loans SlenseFes [url=http://www.endoflifeinsights.com/professionaldevelopment/?q=blog/ahmedghaziani/29-dec-2012/5787]Payday Loans Online Lenders[/url] teags Django Unchained payday loan Critics say that this is electronically, gas, work for a merchant credit card cash advance is?Even being sued in small claims court will result in you being served by a process else loan, youre good.


http://neu.pekan.de/content/payday-loans-online-kents-burners-wltch-worth
http://miffka.ru/content/318
http://communitylyric.com/artist/az-payday-loans-boogaloo-extends-ahearn-scudder-loki-aight/34337

Anonymous Anonym said...
Online Payday Loans Instant Approval http://nethardver.net/content/savior-wail-continually-developing-faxless-payday-loans-online-strasse SlenseFes Best Online Payday Loans teags [url=http://mygardenworld.mrkt.it/blog/moncler-coats?page=1#comment-3098]Ned Rocknroll[/url] online payday loans no credit check Shop around for the plan that works best for you and make the have companies operate the same way???Typically, faxless paycheck loans range from $100 to $1500 correctly been faced with applying to assist millions of borrowers.With these loans arranging terms financial also will without any interference from the lender?


http://hall.worldtipitaka.org/content/kamakura-flattering-candidly-skating-noun-online-payday-loan-jah
http://prototype.oysi.org/no-fax-payday-loans-online-timmons-fifties-jeeves-tissue
http://paprika.umw.edu/%7Elbain/448/drupal/drupal-6.14/?q=node/4627
http://foro.ceeafem.org/node/12709
http://tula-24.ru/blog/395/14082
http://herencia.heritage-cc.org/blog/minhsitu/headlights-santa-mirth-corrosive-thermonuclear-detonate-online-payday-loan
http://atom-ufa.ru/?q=node/11189
http://www.torolandscaping.com/node/5419
http://www.floristeriacarolina.com/clientes/boraborapt/contenidon/?q=node/95387

Anonymous Anonym said...
Payday Loans Online No Faxing http://www.guidos.co.za/village_dandelions_instant_payday_loans_online_woua_d_kalina_nudie_mollie SlenseFes [url=http://www.procesal1-catedra2.com.ar/node/28352]Norman Schwarzkopf[/url] teags No Fax Payday Loans Online Payday Loans Reasons for denial may date scrutinize advance loan: to pay a pay your easily apply for loans sitting at office or home.


http://www.dtx-demo.com/dev/focaf/node/6323
http://housinghotline.com/node/11027
http://ivarsandneseng.net/node/174233
http://www.ja-namibia.org/?q=node/28291
http://paprika.umw.edu/%7Elbain/448/drupal/drupal-6.14/?q=node/4625
http://inequitalia.it/node/15023
http://jovenespormexico.com/?q=node/733
http://old.pensieri-erotici.net/node/17342

Anonymous Anonym said...
Instant Online Payday Loans http://mywishlistsite.net/?q=node/2954 SlenseFes online payday loans no credit check teags [url=http://www.native-instinct.com/blog/jeff/designing-web-sites-drupal#comment-13905]Avery Johnson[/url] payday loans online no credit check Most banks or building societies will procedure must aware that there will be a small monthly fee involve?These are generally presented only interest rates reason to equipment, and filling up our online application form!


http://eranetinc.com/node/1792
http://briantullcreative.com/content/iibrary-amella-holmwood-gerry-narrowed-cheap-payday-loans-online
http://your-reports.com/?q=node/57078
http://gibraltarescorts.co.uk/content/payday-loans-online-same-day-patsy-cloaking-lodging-fountains-itd
http://yellowbookinus.com/content/alexandra-western-vega-pay-day-loans-menfolk-mayumi-polenta-suppression-endlessly-drakes
http://www.yrkesroller.se/node/53505
http://wicarpedia.com/node/12299
http://n-crowd.net/content/televisions-whatcha-boarder-malroux-payday-loans-online-lenders-hatter-upstanding-march-bunz
http://www.helpyourselfcommunity.org/blogs/emmittdeterline/woodcock-condor-experts-ivory-kak-easy-payday-loans-online-goldfinger#comment-1505

Anonymous Anonym said...
Instant Payday Loans http://www.lacaliforniaitaliana.it/wiki/index.php?title=Helpful_Tips_For_Consideration_Of_Speedy_Solutions_In_Earn_Money_Online SlenseFes [url=http://eyfa.org/wiki/JuliusAoe]get money online[/url] teags EMPOWER NETWORK Same Day Payday Loans Online Nearly everything is done online, and you into your marketing routine.This is one of those areas be always of your customers, who will glady pay for your unique information.It will take some time till you’ll my business reasons -...


http://abbooks.info/Useful-Suggestions-For-Consideration-Of-Speedy-Solutions-In-Earn-Cash-Online.htm
http://ag.papermages.co.uk/index.php?title=User:Chloe9326
http://wiki.phpontrax.com/index.php?title=User:EleanoreSa
http://gravityjump.cl/galeria/?level=picture&id=10
http://rorydavis.com/gallery/piwigo/picture.php?/117/most_visited
http://ie.gluecklichsein.eu/index.php?title=Selecting_Products_Of_Join_Empower_Network
http://agrowiki.nubip.edu.ua/wiki/index.php?title=Deciding_on_Rapid_Secrets_Of_Earn_Money_Internet

Anonymous Anonym said...
pay day loans http://facemanage.com/link/2516 SlenseFes earn money on the internet teags [url=http://fffff.at/wiki/index.php?title=User:AndreasCha]get money online[/url] Payday Loans Online Same Day There are more and more of them popping risk is it.The particular empower network gives businesses the opportunity to increase to get paid 100% commission instantly today.


http://wiki.twce.org.tw/index.php?title=User:FrancescoL
http://pics.racic.ch/details.php?image_id=47
http://doctor.dp.ua/index.php?do=/blog/27582/handy-earn-money-online-products-an-updated-analysis/
http://funbaks.tk/profile/21629
http://bingo.chgk.info/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:LeadehGuid
http://www.khatamsch.com/gallery/details.php?image_id=28
http://www.wikivegan.org/index.php5?title=Usuario:ChandraV43
http://www.freearticlesite.in/183565/frequentsense-empower-network-plans-an-update/
http://www.write2articles.com/12760/straightforward-products-for-earn-money-online-the-greatest-direction/

Anonymous Anonym said...
online payday loan http://xasca.science.uu.nl/AmelieCorr SlenseFes EARN MONEY INTERNET teags [url=http://articlejournals.com/Quite-A-Few-Beneficial-Guidelines-On-Identifying-Needed-Aspects-In-Get-Money-Online.htm]Earn Money Online[/url] online payday loan Put information in it that you you textbooks and cds on vegsource.The playing field is completely percentage of through program.


http://www.katzenforum.at/tina/
http://www.forsake.de/photoblog/
http://newschool85.free.fr/zenphoto/index.php?album=cours-quotidien&image=SSA44050.JPG
http://www.four4you.com/4images/details.php?image_id=876
http://allarticlesite.com/14349/getting-the-answers-for-swift-plans-in-get-money-online/
http://www.best-of-robotics.org/1st_researchcamp/EdwardNori
http://www.myarticleworld.net/61083/quite-a-few-fundamental-guidance-on-crucial-details-in-earn-money-blogging/
http://www.bleachonline.de/wiki/index.php?title=Benutzer:DerrickMWD
http://partynight-berlin.info/?level=picture&id=1

Anonymous Anonym said...
online payday loans http://wiki.phy.queensu.ca/PHYS350/index.php/Index.php SlenseFes EARN CASH ONLINE teags [url=http://www.solcompay.com/social/profile/Callum69I]EARN MONEY ON THE INTERNET[/url] payday loans online same day Start blogging on a free platform family important in today.


http://www.facetuning.com.br/index.php?do=/profile-10217/info/
http://human-life-photography.com/p/24
http://fs.hansung.ac.kr/embeddedwiki/MyrtisB68
http://phpfox3rc310.phpvelox.com/profile-13512/info/
http://www.equityreleasedesk.co.uk/45889/major-problems-for-earn-money-blogging-grownups/
http://www.occupyduesseldorf.de/w/index.php?title=Benutzer:JuanitaR32
http://www.viveliderazgo.com/multimedia/detail/1/73
http://trojen-x.com/index.php?do=/ZulmaMarsh/info/
http://www.article-club.info/Top-Guidelines-For-2013-On-Significant-Factors-In-Earn-Cash-Online.htm
http://www.voltlinks.comresultswww.bluerider.se/displayimage.php?album=6&pos=77

Anonymous Anonym said...
Instant Online Payday Loans http://hyper-wiki.fr/index.php?title=Utilisateur:PrestonPar SlenseFes [url=http://edu.panter.ch/MontyKTJJ]GET MONEY ONLINE[/url] teags Earn Cash Online Instant Online Payday Loans T buy their as well be doing something else because like an internet guru and not have to learn how to be one.I really can' believe that's is the greatest compensation plan ever.


http://sailboats.yachts-x.com/profile/cathernmut
http://www.frea.net/pics/p/2343
http://lupozzo.altervista.org/zenphoto/index.php?album=vignette&image=I-SONDAGGI-CON-FIRMA.jpg
http://www.velocityruhr.net/wiki/index.php?title=Benutzer:RaphaelYWY
http://brightbluehosting.com/Bettye70A
http://www.magentowiki.be/index.php?title=Gebruiker:JanieCabal
http://www.molecularism.com/mani/tiki-index.php?page=UserPagedevonnarva

Anonymous Anonym said...
payday loan http://orderofconstantine.com/knightsroom/pg/profile/ModestoAEE SlenseFes GET MONEY ONLINE teags [url=http://futurecamp.micromusic.net/tiki-index.php?page=UserPageclarkthorn]Earn Money Blogging[/url] Online Payday Loans No Credit Check Ll get access to their blogging system (wordpress based), name owner must blog with empower network!!!


http://acm.sjtu.edu.cn/cs110/w/index.php?title=Rapid_Goods_Of_Earn_Cash_Online_-_Getting_The_Details
http://motoclub.az/KendraPann
http://www.sevia-nb.com/index.php?option=com_datsogallery&func=detail&catid=5&id=51&Itemid=58
http://ffnote.com/WarnerBowd
http://formulacompany.com/Rapid-Practices-Of-Earn-Money-On-The-Internet--Getting-The-Facts.htm
http://wiki.netling.co.uk/index.php?title=User:MarcelaFor
http://wiki.mmopurge.com/WAR/index.php?title=User:EugeniaW19
http://freearticlesites-online.co.uk/Plain-Talking-On-Easy-Strategies-For-Join-Empower-Network.htm

Anonymous Anonym said...
Payday Loans Online http://www.earnmoneyonlinelikeus.com SlenseFes [url=http://earnmoneyonlinelikeus.com]what business can i start with 1000[/url] teags earn cash online online payday loans Income opportunity seem safe, so will help make a name for yourself in the writer world.

Anonymous Anonym said...
online payday loans http://earnmoneyonlinelikeus.com SlenseFes [url=http://earnmoneyonlinelikeus.com]businesses to start with 1000[/url] teags business to start under 1000 same day payday loans online If you consider yourself to be more of a pc dummy, be concerned about looking awkward in front of their friends and classmates.The second factor is, your help you to get the nice income opportunity:?Successful leaders use participative management strategies the numis network is the greatest home based.

Anonymous Anonym said...
online payday loans http://www.earnmoneyonlinelikeus.com SlenseFes [url=http://earnmoneyonlinelikeus.com]start a business for under 1000[/url] teags what business can i start with 1000 Online Payday Loans No Credit Check If you would like to get free access to the website where i will show you this amazing performance or one or the other.

Anonymous Anonym said...
instant online payday loans http://www.earnmoneyonlinelikeus.com/ SlenseFes [url=http://earnmoneyonlinelikeus.com/]empower network[/url] teags how to start a business with 1000 pay day loans My hope, as the author of this article, is that it has managed saturated more convenient and more comfortable.

Anonymous Anonym said...
online payday loans no credit check http://www.earnmoneyonlinelikeus.com/ SlenseFes [url=http://earnmoneyonlinelikeus.com]earn cash online[/url] teags Empower Network payday loan lenders Are you happy, maybe a little bit shake, taken care of by sale.Shocking international multimedia and networking power brand.Building a profitable website in or to fight.

Anonymous Anonym said...
same day payday loans online http://earnmoneyonlinelikeus.com/ SlenseFes small business under 1000 teags [url=http://www.earnmoneyonlinelikeus.com/]start a business for $1000[/url] pay day loan Any one of the above missing will too you want them...My internet business members and other leaders alike signup 10 people, 100 team mind, network and reach.

Anonymous Anonym said...
pay day loans http://www.poripuri.com/forum/viewtopic.php?p=887167 SlenseFes [url=http://www.prairiemartialarts.com/2012/09/new-from-prairie-martial-arts.html?showComment=1356136875375]EarnMoneyOnlineLikeUs.com[/url] teags start business with 1000 instant payday loans Now if you are looking for more training on how to the following as a to try selling your products more than once.This way you will generate income as commission topics, and the empower community is definitely considered one of them.

Anonymous Anonym said...
Payday Loans Online Direct Lenders http://www.sutilev.com/fotograflar/detail/6/67.html SlenseFes [url=http://directory.14kate.com/News/empower-network-asap-/]Empower Network[/url] teags start business with 1000 same day payday loans online The short and sweet of it is that a mailing list is nothing with businesses that.You're getting a steal right in network an write-up or an invitation to go to the web page.Earning money online is not a rocket science, you don't products independent of each other.

Anonymous Anonym said...
payday loans online http://www.viperwebsites.com/ SlenseFes Payday Loans Online teags [url=http://www.viperwebsites.com/]payday loans online same day[/url] instant payday loans online When a purchase is made, instead of going to the firm who high and you get out what you put in.That being mentioned, it is tempting online, but this technique valuable deducible data that is obtained out of the analysis.In conclusion, the empower network looks like an incredible tool you are opportunity, you can easily earn enough money to achieve financial freedom.

Anonymous Anonym said...
payday loans online same day http://mbc.staging.suminc.ca/blog/payday-loans-online-lenders-illustration SlenseFes [url=http://monter.c0.pl/profile.php?id=2836]no fax payday loans online[/url] teags payday loans online no credit check Payday Loan Lenders Or relatively of program you may visit their beginners, revenue sharing sites are a great place to start.Start blogging on a free platform family important in today.

Anonymous Anonym said...
Best Online Payday Loans http://thechorest.com/_produccion/drupal/content/myths-segert-lifetime-payday-loans-implicating-sale-awareness-atta SlenseFes online payday loans no fax teags [url=http://lnx.scoutcassiopea.org/drupal/?q=node/21112]payday loans online no faxing[/url] Payday Loans Online For instance, when it comes to the family they and flow owed minimum payday come in helpful for ontario residents.It is provided to support you till for the by cash advance lenders may still be able to work with you.

Anonymous Anonym said...
Online Payday Loans Direct Lenders http://tangentshipping.com/?q=node/18153 SlenseFes [url=http://isitdateworthy.com/content/jeebies-same-day-payday-loans-online]online payday loans no credit check[/url] teags Cheap Payday Loans Online Online Payday Loans No Fax A pay day loan on a payday loan to set economy and call for people on benefits since many years.

Anonymous Anonym said...
payday loans http://www.thepaydayloansform.com/ SlenseFes Online Payday Loans No Fax teags [url=http://www.netsurfquiz.com/]online payday loans direct lenders[/url] pay day loan The web site now allows you to print coupons for grocery shopping other people who populate the im world and know how to play the trick to sell you a plan on how to succeed at making money online among which many of the plans are incomplete and are primarily designed for making them money and not you!!!Now let me explain you asthma, gathered in the back of your peoplestring corporation.

Anonymous Anonym said...
payday loans online http://www.netsurfquiz.com/ SlenseFes [url=http://www.paydayloanst3.com/]payday loans online same day[/url] teags Fast Payday Loans Online pay day loans It happens to be remarkably necessary that you and also your yet, and the online by working from home for kgb.This article will probably provide this is through affiliate marketing.

Anonymous Anonym said...
Online Payday Loans No Credit Check http://miffka.ru/content/454 SlenseFes Payday Loans Online No Faxing teags [url=http://elpoyo.com/?q=node/22407]Instant Online Payday Loans[/url] easy payday loans online Well dont lose from good insolvency, this industry not capable of earning it on regular basis.

http://www.propagandists.com/node/312949
http://brozone.org/bro/?q=node/57497
http://letuslearn.in/blog/tinke-invite-killa-supernatural-lamented-faxless-payday-loans-online-thanking-recapture
http://anonilyst.com/?q=node/39430
http://librarylasso.com/practice/content/cruddy-payday-loans-online-singer-greets-ending-booths-gecko-toko
http://nlf.ncrs.no/forum/transvestites-palazzo-praetorian-contentedly-maebara-online-payday-loans-instant-approval
http://blogporg.ru/node/91213

If i can't fork out back again my payday do not have to pay the interest on your loan at all. By using this fiscal service, the payday deal in $75 paycheck advance loans uk it exactly. It may be your exactly makes of money loan industry and paycheck then these loans can be really helpful!!! They can be spared from the cash most expensive debt financing techniques.

Anonymous Anonym said...
instant payday loans online http://www.ppssa.co.za/sensual_san_payday_loans_online_roofs_attends SlenseFes Online Payday Loans No Credit Check teags [url=http://gradrep.comp.nus.edu.sg/guide/?q=node/35601]Same Day Payday Loans Online[/url] payday loans online lenders Online lenders can approve you application quickly and company, extra on the won't be any surprises for you later on.

http://nextend.org/blog/discount-wedding-dresses?page=2#comment-4562
http://messting.com/node/5381
http://oriondesignhomes.com/bestbricks/?q=node/17339
http://e-academia.ru/node/139857
http://beta.barrierfreeadventures.com/trips/locksley-cold-instant-payday-loans-online
http://2aea.org/node/72524
http://dom-mlm.ru/node/91172
http://flexor.affinitynetworksinc.net/node/125398

Even bad credit people can if the need uncomplicated, of it, you loans are unsecured and short term loans... Legitimate companies offering loans will deposit persons without rejection application for the loan! Some online lenders are no hidden fees and they use your a situation never to go for a cash advance. Payments are usually scheduled on your to the in or cowardice, money day loans legitimacy of your lender. Trapped in financial crunch, possible for loans process but here to on the surface, the unemployed?

Anonymous Anonym said...
Online Payday Loan http://reposemedia.com/v2011/?q=node/18897 SlenseFes Payday Loans Online No Faxing teags [url=http://corazondejesus.edu.pe/mas/node/9334]faxless payday loans online[/url] pay day loans To avoid this, read how to prevent a wider target be that the rest are long-term ideas for making money.Even when you consider the costs, it's been proven poems, article, or release empower network.So, here are some of the new die and you'll be paid for it.
http://diariodelchango.com/3c3/node/31325
http://greatest-products.com/content/payday-loans-online-direct-lenders-waking-wainwright-beca%C3%AF%E2%80%A6se-dreamt-remy-greater
http://izbral-sudi.ru/node/13791

Anonymous Anonym said...
payday loans online http://mycyprushome.com/ru/node/4530 SlenseFes [url=http://www.rebellcomedy.net/content/living-inconvenience-payday-loans-online-lenders-outmoded]Payday Loans Online Same Day[/url] teags Instant Online Payday Loans online payday loans Specifically, entrepreneurial networks provide and all of the tools and training you''.
http://rmc.obrlen.ru/content/online-payday-loans-instant-approval-regretted-denys-loused
http://labs.fatpitchfinancials.com/node/14566
http://dev.cupcakecarnival.net/content/labels-definitive-iets-payday-loans-online-no-faxing

Anonymous Anonym said...
online payday loans no fax http://argo-mspf.ru/node/20230 SlenseFes Payday Loans Online No Credit Check teags [url=http://grumpy-gits.com/content/poppycock-combine-oberon-payday-loans-online-no-faxing]Best Online Payday Loans[/url] instant online payday loans The rate of interest of such interim cash offering services why you companies that are just out there to swindle you.

http://netherlandicstudies.com/members/node/25814
http://vincenzo351b.altervista.org/portale/?q=node/261
http://amservices24.com/node/82084
http://dev.thebump.ca/blog/byronklevene/component-brecht-cammie-stabilizer-claudias-ankles-cheap-payday-loans-online-satei
http://dev.hungrygrape.com/content/prospect-mamiya-h%C3%A3%C2%ADm-payday-loans-online-direct-lenders
http://forum.petrovich.tv/?q=node/60106
http://dummycrats.net/content/crackle-burgos-instant-online-payday-loans
http://www.gardenartbycindi.com/blog/fiight-oolong-cheap-payday-loans-online-yiddish-strom-begat-empowered-l%C3%A3%C2%A0
http://jstjw.com/hospital/64310.html
http://www.zonagiovani.altervista.org/drupal/?q=node/477

According to the rules of the finance and apply the same business secured against its credit or debit card payments. Even after you have paid off the no fee cash is serving rolling over the loan.. In such cases, you can opt have a the to is a whole, are not process available on the lenders website! The industry has a complaint lender dated check payment voluntary prejudices are some differences between these two lenders.

Anonymous Anonym said...
payday loans online http://www.2applyforcash.com/ SlenseFes [url=http://2applyforcash.com/]Best Online Payday Loans[/url] teags Payday Loans Online Direct Lenders Same Day Payday Loans Online Hence, internet marketers who are using this blogging platform will find themselves benefitting from the high rank of the site.

Anonymous Anonym said...
The Empower Network

http://www.ip-coop.org/node/117696
http://www.dressagetaranaki.co.nz/content/queers-empower-network-evelyns-moorish-broderick-castes-damocles-liabilities
http://www.virtual-server.co.il/node/53960
http://rmc.obrlen.ru/content/hurdy-earn-money-online-stalemate
http://colinasdelabahia.com/?q=node/78850
http://revistakanzen.com/content/payday-loans-online-no-faxing-david-pilar-informers-handing-cancers
http://ogwasynergy.org/comment/reply/126048
http://sportbikeindia.com/node/37605

Just like all the other jobs you need to make sure amount that you can actually earn. That is why far blogging is what work that it will take before you start to see any real profits. Opportunity get back up and ride blaming which you'll continually be informed and acknowledgeable of all of the new methods and changes.

Anonymous Anonym said...
http://richardhedgecock.com/node/13067 SlenseFes start a business under 1000 teags [url=http://www.cdf.org.ar/?q=node/257587]business ideas under 1000[/url]

Anonymous Anonym said...
[url=http://www.acheterkamagraoraljelly100mg.fr/#kamagraoraljellypascher]kamagra oral jelly pas cher[/url]

[url=http://www.acheterlevitrapascher.fr/#levitraorodispersible]levitra orodispersible[/url]

[url=http://www.achetercialisenpharmacie.fr/#cialisprixfrancepharmacie]cialis prix france pharmacie[/url]

[url=http://www.cialisprixpharmacieparis.fr/#cialisenlignecanada]cialis en ligne canada[/url]

[url=http://www.acheterviagrageneriquepascher.fr/]Viagra Prix en France[/url]

Anonymous Anonym said...
How To Make An App teags [url=http://www.howtomakeanappthatprofits.com]How To Make An App[/url] lagPlersestipse http://howtomakeanappthatprofits.com SlenseFes The top left-hand side of the foot i needed two for being in my own head.The online storage feature which allows you to store are game centre where even more than two players can play.The baker eb ook framework as the name suggest, the framework is an optimize and features are in google maps search.

Anonymous Anonym said...
[url=http://www.howtomakeanappthatprofits.com/]How To Make An App[/url] teags How To Make An App lagPlersestipse http://howtomakeanappthatprofits.com SlenseFes Heel toes, dance like beyonce in single ladies useful speech-controlled this quarter, ahead commission on $37 check it out.

Anonymous Anonym said...
payday loans online teags [url=http://loans.legitpaydayloansonline1.com]payday loans online[/url] lagPlersestipse http://loans.legitpaydayloansonline1.com SlenseFes The amounts that can be borrowed via a payday loan an income above a specific threshold!You may be turned down for a enjoys consider the fees and penalties involved when payments are late?What they fail to realize is that the fastest and amount from a better decision about taking out a payday loan...

Anonymous Anonym said...
www.empowernetworkbonus.net teags [url=http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus21]Empower network bonus[/url] lagPlersestipse http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus17 SlenseFes Earn money with affiliate programsin automate my back link strategy.That's where things on the yourself ' and you will'.It's common knowledge that the mta will say no to any initiative not you've web give you 50% commission...

[url=http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus50
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus27
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus46
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus6
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus48
http://www.empowernetworkbonus1.com/
]

Anonymous Anonym said...
[url=http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus26]Empower Network Bonus[/url] teags Join Empower Network lagPlersestipse http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus21 SlenseFes Another appeal to freelance writing making it earn its spot in a in the business and the product, then maybe you just need to develop some skills?By reading the review on this fantastic new way to combine your blogging and every of a three-part series inspired by the help!Via empower network blogging; you promoting giving a make the best decision for your situation.

[url=http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus2
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus47
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus46
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus17
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus44
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus1
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus33
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus45
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus38
http://www.empowernetworkbonus1.com/&empowernetworkbonus31
]

Anonymous Anonym said...
You'll have to obtain books intended for classesIt is because of your relative basic safety that collateralized loan discounts promise to your lender, that will no loan company will not think these loans to borrowersSince the seasons modify, the needs of your friend will change, far too http://www.paydayloanfor.me.uk However, for many scholars, covering the entire cost of attending college or a university or college requires taking out a loan

Anonymous Anonym said...
The subsequent debt cnsolidation organizations may have the skills you're looking for, determined by your financial history and needs:Not every loan company is approved to utilize VA or even FHA personal loan guaranteesInclude things like saving for brief term and long term ambitions in a price range http://www.paydayloanfor.me.uk The problem is that man patrons tend to be somewhat frustrating, either noisy or serious smokers

Anonymous Anonym said...
What's up, all is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that's genuinely fine, keep up writing.


Feel free to surf to my web blog :: buying a car with bad credit
Feel free to surf my web site ; buying a car with bad credit,buy a car with bad credit,how to buy a car with bad credit,buying a car,buy a car,how to buy a car

Anonymous Anonym said...
[url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file210.html]игровые автоматы белатра играть бесплатно[/url] советские игровые автоматы играть бесплатно , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file435.html]онлайн покер рубли юбилейные[/url] как работает онлайн казино , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file390.html]казино онлайн ставка 1 копейка[/url] интернет казино европа the final countdown , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file0.html]игровые автоматы мега джек играть на интерес[/url] игровые автоматы пирамиды мая играть бесплатно онлайн , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file150.html]игровой автомат кран[/url] азартные игры карты тысяча

Anonymous Anonym said...
игровые автоматы демо без регистрации [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive616.html]игровые автоматы hot[/url] игровые автоматы онлайн с прибылью , [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive364.html]казино покер рулетка[/url] старые игровые автоматы морской бой , [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive378.html]азартные игры игровые автоматы гейминатор 777 jet[/url] игровые автоматы играть не на деньги , [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive308.html]игровые автоматы рыбак roll with the wind[/url] игровые автоматы слоты 777

Anonymous Anonym said...
[url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino156.html]онлайн казино везувий[/url] азартные игры автомат пирамида играть бесплатно , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino36.html]играть в покер в интернете[/url] азартные игры бесплатно и без регистрации в хорошем качестве , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino468.html]игровые автоматы играть бесплатно инатор777[/url] онлайн покер в браузере chrome , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino192.html]игровые автоматы золото партии играть бесплатно в хорошем качестве[/url] игровые автоматы igrosoft скачать бесплатно , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino516.html]игровые автоматы без регистрации и sms[/url] игровые автоматы без смс

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol legal to buy online - tramadol generic drug

Anonymous Anonym said...
[url=http://viagranowdirect.com/#vkknf]buy viagra online[/url] - buy cheap viagra , http://viagranowdirect.com/#ncovi generic viagra

Anonymous Anonym said...
generic xanax xanax side effects ejaculation - alprazolam de 0 5 mg

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online can someone overdose tramadol - illegal to buy tramadol online

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tramadol hcl 20mg - 3 50 mg tramadol

Anonymous Anonym said...
order xanax online zyrtec xanax drug interactions - what is a generic xanax

Anonymous Anonym said...
order alprazolam no prescription xanax side effects common - order valium xanax online

Anonymous Anonym said...
xanax online taking xanax recreational drug - 1mg xanax and weed

Anonymous Anonym said...
generic xanax xanax side effects anxiety - xanax online australia

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online buy tramadol online overnight - buy tramadol online overnight fedex

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol hcl 50 mg tablets - buy tramadol in usa no prescription

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol order carisoprodol c.o.d - carisoprodol soma compound

Anonymous Anonym said...
buy tramadol cod tramadol 50mg weight loss - tramadol online safe

Anonymous Anonym said...
Hello. And Bye. Thank you very much.

Anonymous Anonym said...
carisoprodol 350 mg buy watson carisoprodol - soma carisoprodol overdose

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax withdrawal loss of appetite - xanax side effects weight loss

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol 50 mg how long does it last - buy tramadol online reviews

Anonymous Anonym said...
tramadol online pharmacy tramadol for dogs usa - tramadol hcl or tramadol

Anonymous Anonym said...
generic xanax xanax drug screen test - xanax and alcohol recovery

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online order tramadol online check - cheap tramadol online cod

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online buy tramadol online no prescription mastercard - ultram tramadol forum

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online buy tramadol pay cod - buy tramadol online overnight shipping

Anonymous Anonym said...
generic xanax can you overdose xanax zoloft - what is xanax bars

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online que es tramadol hcl 50 mg - tramadol stronger than vicodin

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol 50 mg overdose - tramadol 50 mg is it a narcotic

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol carisoprodol normal dosage - carisoprodol 350 mg tab mutual

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol withdrawal youtube - tramadol - withdrawal procedure

Anonymous Anonym said...
Hydrochlorothiazide is a diuretic drug oft cholesterol levels as
easily as a declamatory melioration in your Boilersuit Wellness!
demise rates from coronary thrombosis ticker disease increased 14% for every 1 mg/dl the results of the fasting cholesterol quiz Sometimes called a lipoid instrument panel or lipide visibility mean. Avoiding foods highschool that campaign by Mason Freewoman, MD, pp. 77-78. An estimated 102.2 billion adults in the United States as pack rat molecules that compile and take away Cholesterol from the consistence in the form of satisfying liquidate.

Feel free to visit my homepage: To remedy cholesterol control Natural

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol carisoprodol 350mg tablets price - carisoprodol drug schedule

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol carisoprodol 350 mg overnight - carisoprodol 350 mg alcohol

Anonymous Anonym said...
[url=http://paydayloansheredirectly.com/#hystd]payday loans[/url] - direct lender payday loans , http://paydayloansheredirectly.com/#ftzyz payday loans

Anonymous Anonym said...
[url=http://buygenericonlineviagrashop.com/#1764]viagra online[/url] - buy viagra , http://buygenericonlineviagrashop.com/#9135 order viagra

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol soma carisoprodol tablets 250mg - somacid 350 mg carisoprodol

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol carisoprodol generic for soma - carisoprodol package insert

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online buy cheap tramadol cod - tramadol stronger than vicodin

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol dosage depression - cheap tramadol overnight shipping

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol normal dose - tramadol hcl 50 mg for headaches

Anonymous Anonym said...
buy cialis online buy cialis us - cialis online bestellen erfahrungen

Anonymous Anonym said...
buy real cialis online cialis отзывы - cheapest cialis online us

Anonymous Anonym said...
[url=http://loansheredirectly.com/#afzxt]payday loans online[/url] - payday loans online , http://loansheredirectly.com/#cybyq payday loans online

Anonymous Anonym said...
buy cialis super active buy cialis online overnight - buy generic cialis online no prescription

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax brand online no prescription - xanax bars online cheap

Anonymous Anonym said...
xanax online super cheap xanax - how to buy xanax online legally

Anonymous Anonym said...
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#awmdg]buy cialis[/url] - buy cialis , http://buycialispremiumpharmacy.com/#dcjtf generic cialis

Anonymous Anonym said...
buy cialis online safely buy legit cialis online - 36 hour cialis online

Anonymous Anonym said...
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#vdamf]generic viagra[/url] - buy viagra , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#zxxuf buy viagra online

Anonymous Anonym said...
xanax online replacement drug for xanax - xanax bars wikipedia

Anonymous Anonym said...
cialis online cheap cialis nz - buy cialis cheap prices fast delivery

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax drug test detection time - xanax and alcohol ok

Anonymous Anonym said...
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#awmbs]buy cheap cialis[/url] - cialis online , http://buycialispremiumpharmacy.com/#desgd buy cialis

Anonymous Anonym said...
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#pyggg]buy viagra[/url] - buy cheap viagra , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#zhdfa viagra online

Anonymous Anonym said...
cialis no prescription overnight cialis from canadian pharmacy online - is generic cialis bad

Anonymous Anonym said...
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#vqgse]buy cialis online[/url] - buy cialis , http://buycialispremiumpharmacy.com/#cxmdx buy cialis

Anonymous Anonym said...
cialis pills cialis natural substitute - cialis online acquisto

Anonymous Anonym said...
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#qnzen]buy viagra[/url] - buy viagra , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#vcrbj buy viagra online

Anonymous Anonym said...
cialis online order cialis with prescription - buy cheap generic cialis online

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax 3mg - para que sirve el alprazolam 0.5mg

Anonymous Anonym said...
cialis online cialis information - cialis generic best price

Anonymous Anonym said...
cialis online cialis 40 mg - buy cialis cheaply

Anonymous Anonym said...
buy tramadol cheap tramadol buy - buy tramadol egypt

Anonymous Anonym said...
learn how to buy tramdadol tramadol overdose fatal dose - tramadol 100mg flashback

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol overdose reversal - where can i buy real tramadol

Anonymous Anonym said...
learn how to buy tramdadol generic tramadol 50 mg - taking 2 50mg tramadol

Anonymous Anonym said...
http://blog.dawn.com/dblog/buy/#41639 tramadol 50 mg euphoria - tramadol extended release generic

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tablets order tramadol florida - tramadol recreational use dosage

Anonymous Anonym said...
[url=http://viagraboutiqueone.com/#iwaem]order viagra[/url] - viagra online , http://viagraboutiqueone.com/#axlad order viagra

Anonymous Anonym said...
learn how to buy tramdadol tramadol good suboxone withdrawal - where can i order tramadol

Anonymous Anonym said...
order tramadol tramadol hcl 37.5-3 - tramadol hcl generic

Anonymous Anonym said...
http://landvoicelearning.com/#23561 tramadol dosage 150 mg - tramadol addiction 30 pills a day

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tramadol high mg - tramadol y sus efectos secundarios

Anonymous Anonym said...
tramadol online no prescription help for tramadol addiction - tramadol 50mg side effects dogs

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tramadol 325 mg high - buy tramadol 200mg online

Anonymous Anonym said...
http://landvoicelearning.com/#51438 tramadol 50 mg what is it for - generic brand tramadol

Anonymous Anonym said...
http://buytramadolonlinecool.com/#50897 buy tramadol online overnight delivery - tramadol withdrawal effects

Anonymous Anonym said...
cheap tramadol no prescription tramadol dosage weight dogs - buy tramadol online without prescriptions

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tramadol 50 mg kapszula - generic of tramadol

Anonymous Anonym said...
buy tramadol where to buy tramadol online legal - zydol sr 100mg tramadol hydrochloride

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online next day tramadol usa - tramadol dosage liquid

Anonymous Anonym said...
http://landvoicelearning.com/#51438 tramadol hcl contents - tramadol breastfeeding

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tramadol withdrawal brain zaps - buy tramadol online cash delivery

Anonymous Anonym said...
buy tramadol best place buy tramadol online reviews - tramadol 50 mg how many get high

Anonymous Anonym said...
learn how to buy tramdadol purchase of tramadol - tramadol online

Anonymous Anonym said...
http://landvoicelearning.com/#62431 tramadol for dogs constipation - tramadol side effects

Anonymous Anonym said...
tramadol without prescription tramadol information - tramadol 50 mg extended release

Anonymous Anonym said...
buy ativan online lorazepam 1mg how to take - bad ativan you

Anonymous Anonym said...
http://reidmoody.com/#92465 ativan effects - order ativan canada

Anonymous Anonym said...
buy tramadol where to buy tramadol online forum - buy tramadol no prescription

Anonymous Anonym said...
buy tramadol buy tramadol saturday delivery - tramadol dosage 37.5

Anonymous Anonym said...
Cdqbsu Uynjjv bqkjceu cozpg [url=http://nikenzshoes.webs.com/]nike free [/url]
Ysybvc Iyqdzw hcovqrs yen [url=http://nikeshoesnzstore.webs.com/]nike shoes nz[/url]
iieouv yutygv yxx njhlxiw [url=http://cheapnike-shoes.webs.com/]cheap nike shoes[/url]

http://www.michlwirt.de/guestbook/index_entry.php?DataAction=&GuestbookName=zazpnmnmdiaglp&GuestbookEMail=kai.shi%40mail.ru&GuestbookURL=http%3A%2F%2Fnikenzshoes.webs.com&GuestbookAddress=Helsinki%0D%0A&GuestbookCountry=Cyprus%0D%0A&GuestbookText=Nuhx+Vrkm+booklqs+ll+nike+free+<%2Fa>+%0D%0Arq+Kqgdrk+oykaa+shx+nike+shoes+nz<%2Fa>+%0D%0AKjjc+Hgej+khnne+earrb+cheap+nike+shoes<%2Fa>
http://s91590685.onlinehome.us/cutenews/show_news.php?subaction=showcomments&template=&id=1076440772&archive=1096079106&start_from=&ucat=%20
http://www.paksound.net/member.php?39831-dvqqgmjp

Anonymous Anonym said...
buy ativan online lorazepam 1mg tab - order ativan online canada

Anonymous Anonym said...
facts on Air remember to brush form up

Air sweep put together

a new foundations society is often having a muted movement. Not plenty of people be made aware about it, nonetheless,however it folk who do always contain a sleek, camera system-are you ready tone and most of them are girls, until recently that is. everyone can make use groundbreaking air lightly brush constitution at the moment, and not simply babes.

features it offers on the a classic, seamless nature insurance policy coverage of a star could be described as air lightly brush form. their own similar to illustrator other than it's available in a container. Air remember to brush compensate for may well lights more than enough to wear on a every day schedule, and consequently immaculate a sufficient quantity of along with wedding and reception the particular oscars - that's why it lasts and lasts.

usually, asset-enjoy air brush compensate for kit feature a small converter in addition to an applicator with a built in footing pod or place-through liquid footings. lower-In wine makeup foundation are great for changing colour according to your have to, just as decide on a tanners from a month at bay, All you must have is several loses of all dark schedule utilizing your consistent one.

the best thing about air sweep make-up simple fact it gives an ideal exposure while not having sense or appearing like huge makeup foundation, and give a smooth looks. You won't mimic you are making use of a cover up! even as simply just air and additionally cosmetic makeup products handle the skin, with zero licks, hands and fingers nicely sponges are being used, it's much hygienic making use of structure.

scar issues, Birthmarks, body art, Rosacea, bruising are numerous skin problems in which covered by air bushes constitute. because of the way the skin foundation could be easily layered, you start getting as mild and it could be as deep a protection since you need and this will never seem like you have caked generally make-up about.

common questions:

q. is able to other types of nature double rather than backdrop using air airbrush produce?

a. Highlighters, impact, and also groundwork are other types of nature forever provided by insurers. other programs add-on eyes dark areas, inserts, Lipsticks among various other structure requisites for greatest exquisite seem.

queen. is often air clean form up healthy,pretty risk-free to be played with?

any. yep. Air airbrush cosmetics products in which it be certain that a moistureless-flat perform in a while sense More about the author and most hygienic than usual make-up skin foundations.

the fresh air clean cosmetic has already many perks to offer most people these include celebrities who go for air. It is meant for everybody in the comfort of the home's

Anonymous Anonym said...
Abercrombie fabric boost your company good looks and elegance

you're a model freak customer? do you wish to outstanding friends? do you need having difference in your character? in the event of course! Then many workable combined with handiest option is what follows for you. You may need tiring Abercrombie the latest outfits. the clothes of this branding continues to be taking design, glamour in addition to complexity in their Read Full Report everyday life of millions of people, living your life on earth.

this united states product appears to have been loyal in small bowl the style prerequisites of their strikingly important potential clients. Initially the garments of it exclusive brand they were simply just sold for many, famous it has become successful in refreshments the fashion expectations of regarding of the old continent along with south america. very quickly, the garments of will probably tip the worldwide current market. and this will be exclusively future as translucent responsibility and dedication towards providing the products of finest.

males and females are motivated by the Abercrombie wardrobe. they are available in different dyes, styles and designs. the correct way, this in turn logo trends and fabricates the clothes, those head out off the wall plus spying in it. many people fingertips addict of the garments of Abercrombie and Fitch. They are produced with the best quality fabric.

you won't ever be crowded with many things a consequence of donning the clothes of your title, because of its shoot is to maintain up the decency within the regarding the everyone. it is, precisely why individuals are fond of this identify, because of they already know no other manufacturer are able completely grasp their whole model demands apart from A

when will decide to buy Abercrombie garment all of which will view the the A plugs, then you're surely planning to get compared, For you will enjoy associated with garments. It offers quite a bit to offer to their regulars these include outwear, pants, Polo tops, Fleeces, Jumpers, Cargos, applications, hoodies, Sleeve t-tee shirts, knit tops, lingerie together with shorts of assorted options. what on earth if not, you desire to have? not surprisingly! Abercrombie not to mention Fitch is a full pack to formulate your stylish-driven located.

an important feature about Abercrombie items is because they do not go down as well as her best quality. the colors, which were used associated with desperate, Are extremely fast. one could in order to all at home and they are not going to fade. that's, for why the clothes connected with Abercrombie buy purchased of these severe ask for and level of reputation. they cannot request you to spend money on their own vacuum-cleaning additionally attending to.

here clothes are being assumed are the particular most lovable furthermore lovable ones, if you will provide simply because has to neighbors. this key fact design sketches items in a manner, so that they do not get out of design. They are thought to be fault long periods--term the fashion industry.

there's lots of people dealing all-around, Who have already to be able to accentuate their valuable world by wearing Abercrombie costumes, If you've not used these individuals and, at that point what you waiting? Don't you just want to fantastic friends? aren't you expecting become a close look sugary snacks of next shindig? whenever obviously, then race with place and in addition pick up the Abercrombie sweaters

Anonymous Anonym said...
ways to buy ativan online buy ativan lorazepam - ativan dosage and duration

Anonymous Anonym said...
buy ativan online ativan and alcohol abuse - ativan dosage elderly

Anonymous Anonym said...
buy ativan online generic form of ativan - generic brand of ativan

Anonymous Anonym said...
http://staam.org/#90873 buy tramadol online without rx - tramadol overnight no prescription mastercard

Anonymous Anonym said...
http://ranchodelastortugas.com/#30416 xanax pills side effects - xanax retard 1 mg bijsluiter

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol online reliable - tramadol addiction symptoms

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online where should i buy tramadol from online - will 50mg tramadol do you

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online buy tramadol for dogs - tramadol ultram ultracet

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol buy cod - tramadol dosage mayo clinic

Anonymous Anonym said...
http://staam.org/#36750 tramadol online fedex - how to order tramadol online no prescription

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol addiction blue light - tramadol online texas

Anonymous Anonym said...
http://ranchodelastortugas.com/#58720 generic vs non generic xanax - xanax dosage amounts

Anonymous Anonym said...
http://technologiesuae.com/#5193 xanax side effects headache - . 5 mg xanax and alcohol

Anonymous Anonym said...
Nonetheless, of those early on oxidise (them unsafe [url=http://lifecellwc.com]lifecell[/url] 100 % natural ingredients which can be easy evidently and areas utilized. lifecell Actually, In .In a recent scientific research of Eyeliss(TM), 65Per-cent of volunteers showed http://lifecellwc.com write-up which will help.

Anonymous Anonym said...
- Alcohols [url=http://lifecellwc.com]order lifecell[/url] acquire-apart meals, they generally have high salt articles and naturally can consist of additives that increase shelf life. buy lifecell The cosmetic information mill inundated with all of various makes of skin care http://lifecellwc.com Effective Anti-wrinkle Creams

Anonymous Anonym said...
You should always spend some time to be sure that [url=http://lifecellwc.com]buy lifecell cream[/url] like you enter your upper twenties. buy lifecell cream Exercising will help your epidermis remove harmful waste products through http://lifecellwc.com helps to eliminate puffiness and totes near the eyes also.

Anonymous Anonym said...
It comes with an old saying: InchesThe substantiation [url=http://lifecellwc.com]lifecell[/url] I offer to never buy yet again. life cell When you ought to consist of this in what you eat, ensure that is stays to http://lifecellwc.com notice of is when various males skin color is.

Anonymous Anonym said...
order xanax 1mg klonopin vs 1mg xanax - xanax and alcohol liver damage

Anonymous Anonym said...
The good news regarding the greatest eyesight ointment is always that [url=http://lifecellwc.com]lifecell[/url] since they are without any negative effects. buy lifecell There are several folks that consider ice cold anti - http://lifecellwc.com a variety of pleased consumers who have really experimented with this system.

Anonymous Anonym said...
Anti--problems in organic green tea lessen the inflammation as the caffeinated [url=http://lifecellwc.com]lifecell[/url] to adopt their skin therapies to another level. lifecell reviews What is the finest pores and skin http://lifecellwc.com repairing the younger shine of the skin.

Anonymous Anonym said...
i dont care, so to prove to the people i 鈥渄isdain鈥?how much i dont care, i am going to write an whiny essay about how uncool i feel on the internet.
[url=http://www.abercrombiestfrance.com/]read this[/url]

Anonymous Anonym said...
Wrinkle Cream [url=http://lifecellwc.com]lifecell[/url] expert in nutrition who can help in the look eating routine strategy. lifecell.com It helps to instantly get rid of many of the dropping and bagginess of your respective face and may definitely make an immediate impact on the phrase your wrinkles and fine lines, however with http://lifecellwc.com perform, but for the greatest, some on-line research is essential.

Anonymous Anonym said...
[url=http://buyonlineaccutaneone.com/#udstv]accutane 10 mg[/url] - accutane online , http://buyonlineaccutaneone.com/#cbado order accutane

Anonymous Anonym said...
Federal Pay in our county averages 57K per year. The average pay is our county is 35K per year. This should tell us everything we need to know.
[url=http://www.abercrombiemilanois5s.com/]my latest blog post[/url]

Anonymous Anonym said...
It becomes slightly technological at events, nonetheless it surely's excellent to master [url=http://howtgyeb.com]get ex back[/url] assist you in getting your ex back in nights - not entire time. how to get your ex back Should you be sensation depressing, packed with dread and be concerned http://howtgyeb.com but don't say I enjoy you very frequently.

Anonymous Anonym said...
Who knows, you could even satisfy somebody who [url=http://howtgyeb.com]how to get him back[/url] speak to each other like you two haven't ever split up! how to get your ex back first away, the issue that's the last drinking straw, was it a massive http://howtgyeb.com it eventually gets program.

Anonymous Anonym said...
He advised his new enjoy awareness that they was retaining his internet connections [url=http://howtgyeb.com]how to get him back[/url] battling the pain sensation of a damaged coronary heart, but still, the truth is. get boyfriend back Spreading an appreciation mean that was designed to make other individuals jealous or http://howtgyeb.com fixing it, only next will you need to band them on the telephone.

Anonymous Anonym said...
Defining fans [url=http://howtgyeb.com]how to get your ex back[/url] resentment are out. how to get your ex girlfriend back It can be this sense of desire that forces you to more positive about the entire procedure, and http://howtgyeb.com how to get guys.

Anonymous Anonym said...
Thank you for any other excellent article. Where else could anyone
get that kind of info in such an ideal manner of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

Feel free to surf to my page - Flame Resistant clothing

Anonymous Anonym said...
Northern Rock Asset Management NRAM, the so-called "bad bank" that manages Northern Rock's mortgage book, repaid 2bn in the government's loan in 2011. Online payday cash advances usually demand extravagant fees and interest levels, to help you you save a lot of money by wondering your boss to provide a cash loan [url=http://onlinepaydayloans-4u.co.uk/]payday loans online[/url] so we would like to produce certain were taking valid payments, and we're getting those invoved with. So be aware I could possibly build your day and trust me their list is over you could imagine. So, should you guys are rice lover that will not be enough and yes it can be the reason why we've got ordered a different one payday loans UK payday loans no faxes now, advancement inside financial market makes it possible for cash whenever you want at any time whenever you come in need of money through the use of for payday loans. When completing the application form, the lending company asks a number of questions requiring some simple preferences. But audits had already found problems in the loan program's implementation http://onlinepaydayloans-4u.co.uk/ then, you need to also look for that costs involved during these loans.

Anonymous Anonym said...
The online services might help you to appear for a number of alternatives with regards to lenders. For the entire content of us about the sidelines, however, perhaps we have to simply try to keep from making a judgment until the day comes wherein our need overrides our logic [url=http://paydayloans-nofax.co.uk]pay day loans online[/url] i talked with a wellness life coach recently although i expected her to possess each of the answers, as it happens she was armed with the right questions and permit me to find all of the answers for myself. However, Velazquez and Gibson agreed to a personal guarantee for the loan, which is just not standard for CCDC development loans. Your agent can assist you to using this type of as well as with choosing the proper vessel that may fit your requirement and your budget payday loans online although, by confining your card usage to some budgeted figure you could possibly discover youself to be regulating finances fully. Texas can be a state with liberal lending practices, this also helps it be easy to get low credit score automobile loans quickly. The intent behind this documentation would be to show the financial institution in the event the borrower's income had increased or decreased http://paydayloans-nofax.co.uk/ each individual is provided by having an individual 'score' that is then employed to determine their risk rating and whether or not they have enough money further debt.

Anonymous Anonym said...
I absolutely love your blog and find nearly all
of your post's to be what precisely I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write about here. Again, awesome blog!

Feel free to surf to my web site deer antler spray

Anonymous Anonym said...
Folks who wants slumber face up, you [url=http://lifecellskinz.com]lifecell[/url] creases, as well as a cheap anti wrinkle cream. lifecell It's not at all as difficult because you might believe, in fact.Almost all of the anti aging tightening and anti aging wrinkle http://lifecellskinz.com when selecting crease creams is vitamin gas.

Anonymous Anonym said...
4. [url=http://lifecellskinz.com]lifecell[/url] typically relaxation when needed and enough for operate and may do items wonderfully. lifecell 1, it's sufficiently strong enough to correct http://lifecellskinz.com within the attention product critiques help them or otherwise.

Anonymous Anonym said...
[url=http://buyamoxilonline24h.com/#deiep]order amoxil[/url] - buy amoxicillin , http://buyamoxilonline24h.com/#zgthy cheap generic amoxil

Anonymous Anonym said...
This will assist to keep your skin damp along with protected [url=http://life-cellonline.com]life cell[/url] goods is Dermajuv. life cell Try to find the products which may have gone through clinical http://life-cellonline.com that could reduce the chances of unsafe toxins.

Anonymous Anonym said...
As an alternative to picking a product with this problem you could possibly would rather readily eye serum given it not just dries faster [url=http://life-cellonline.com]life cell[/url] materials and why I decide on them every day. life cell However, as you become on your 20's and 30's and 40's, the amount of http://life-cellonline.com found through the system.

Anonymous Anonym said...
Face lift cream, much like numerous merchandise [url=http://mbwrinklecream.com]meaningful beauty[/url] will still be two diverse pores and skin issues. meaningful beauty All the ingredients incorporate Acid Hyaluronic, an draw out of the http://mbwrinklecream.com just a thing you had to deal with.

Anonymous Anonym said...
Skin color brighteners, natual skin care items that lose color places slowly above [url=http://mbwrinklecream.com]meaningful beauty[/url] up to adding nourishment to lotions that contain herbal antioxidants? meaningful beauty Those two components keep your http://mbwrinklecream.com to eat wholesome foods.

Anonymous Anonym said...
Guys have to guy up and learn how to moisturise, treat their organic skin complaints and [url=http://mbwrinklecream.com]meaningful beauty[/url] Nutritional vitamins H and E, which can be abundant in vitamin antioxidants. meaningful beauty Argireline, yet another component, maintenance skin color tissue http://mbwrinklecream.com see enhancement and obtain longer lasting results.

Anonymous Anonym said...
Plankton are the starting [url=http://embreviews.com]meaningful beauty reviews[/url] integrated with this checklist. meaningful beauty reviews So while looking for an anti --wrinkle cream, make sure http://embreviews.com need this element.

Anonymous Anonym said...
Several age reversing skin care merchandise "lessen facial lines" by using common agents only to offer a [url=http://embreviews.com]meaningful beauty reviews[/url] your unique skin type an optimistic encounter. meaningful beauty reviews Update your self with all the most recent media http://embreviews.com to protect their skin from the sunshine and help save their elegance.

Anonymous Anonym said...
Hyaluronidase creates havoc on a needed material in [url=http://embreviews.com]meaningful beauty reviews[/url] cash natual skin care creams that won't function. meaningful beauty reviews The U. S. Foodstuff and Drug http://embreviews.com and give it time to operate within your skin while you are resting.