فهرست کتاب از بحران مدرنيت تا رقص عاشقان و عارفان زميني

از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

فهرست مطالب

پیش‌نوشتار 7
انسان از نگاه روانشناختی و روان‌کاوی مدرن ، پسامدرن و جسم‌گرایانه 16


فصل نخست : بحران فردیت در جامعه و فرهنگ ایرانی (43)


1. مفهوم فردیت در روان‌کاوی 44
2. رابطه زبان، ضمیر ناآگاه/ خودآگاه 53
3. نوع رابطه با «غیر» و سه ساحت روان بشری 58
4. ساختار روان انسان ایرانی و ساختار انسان مدرن و تناقض ‌های این دو ساختار 75
5. دو حالت رابطه خیالی و نارسیستی ایرانی با «غیر» 85
6. هویت خیالی ایرانی و معضلات آن 90

نتایج بحران فردیت در ایران 102

1. معضل هراس از تغییر و تحول 102
2. یهودی سرگردان 112
3. فردیت به سان فردیت جسمانی و آری گویی به جسم و ایجاد روایت های سمبولیک از جسم 124
4. گرفتاری فرهنگ ایرانی در ارتباط نارسیستی و بازی‌های نارسیستی و ناتوانی از ارتباط تثلیثی 141
5. عدم دست‌یابی به قانون و تمنای مرزدار و قابل تحول مدرن 166
6 . نـاتوانی از ایجاد ارتـباط سمبولیک با سنت، مذهب و با مدرنیت و یا ناتوانی از ایجاد
خلاقیت مدرن 174

فصل دوم : بحران سکولاریسم و گیتی‌گرایی در فرهنگ ایرانی (185)

1. مفهوم گیتی‌گرایی مدرن و پسامدرن ، روند سکولاریسم در ایران ( 1 ) 185
2. بحران سکولاریسم و گیتی‌گرایی ایرانی ( 2 ) 199
3. یک نقد لکانی معضل حافظ و عارف درون ما با مدرنیت 233

فصل سوم : بحران جنسی ایرانیان و فرهنگ ایرانی (245)

1. بحران جنسی ایرانیان 245
2. نگرشی اجمالی بر بستر روان‌شناسی جنسی به روند سرکوب جنسی در تاریخ و فرهنگ
ما و تأثیر آن بر دوران و بحران معاصر ما 254
3. روشنگری جنسی به عنوان زمینه‌ساز رفع بحران جنسی ایرانیان 263
4. بحران جنسی ایرانیان خارج از کشور 292
5 . روشنگری جنسی و ازدواج موقت 319

فصل چهارم : بحران جنسیت ایرانیان ( 325)


1. روان كاوی جنسیت و نقدی روان‌شناختی بر مباحث فمینیستی و فمینیسم ایران 325
2. بحران جنسیت در ایران 374

فصل پنجم : بحران عشقی ایرانیان (381)

1. بحران عشقی ایرانیان 381
2. از عشق تراژیک تا پوچی تراژیک 421

فصل ششم : بحران هویت ایرانیان (427)


بحران هویت ایرانیان 427


فصل هفتم : رنسانس ایران (487)

1. مبانی فردیت ، گیتی‌گرایی و عارف زمینی 515
2. معضل اساسی و مشترک بر سر راه رنسانس ایران در حوزه‌های مختلف 564
3. روان‌کاوی بحران قوم و ملیت ایرانیان 567
راه کاری برای عبور از بحران زبان فارسی ، روشنفکر و هنرمند ایراني 610
1. بحران زبان فارسی و روشنفکر ایرانی و شیوة پاسخ‌گویی به آن 610
2. بحران هنر و هنرمند ایرانی و مبانی خلاقیت مدرن و پسامدرن ایرانی 620

پس‌نوشتار 627
آفوریسم اوّل کتاب « اسرار مگو » 631
آفوریسم‌های روان‌کاوی/فلسفی در باب حالات و نگاه عارف و عاشق زمینی 631
واژه‌نامه 637
7 Comments:
Anonymous Anonym said...
Definitelʏ believе that whioch you stated. Уour favorite reason appeared to be oon the net the simplest hing
to be aware of. I say too you, I certainly get iked whilе ƿeoplе thonk about worries that they just dߋ not know aƄout.
You managed tօ hit the nail upon the top and defined out the whole thing աithоut having
side effect , people could take a signal. Wiill probablʏ be back to get mօrе.
Thanks

Look at my site make money online

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...