کتاب جدید/ ترجمه
ترجمه ی جدید من: لکان و عشق
نویسنده : ژان پل ریکور
نسخه ی پی داف کتاب را در اینجا دریافت کنید.

Labels:

روانکاوی فیلم و دروغ ناجیان و مرشدان
28.02.13اگر عمیق و ساختاری به هر گونه روایت بنیادگرایانه یا تقدس گرایانه از مذاهب، از ایدئولوژیها بنگرید، به همه ی الواح «شفادهندگان بزرگ» و یا معجزه دهندگان بزرگ قدیم یا جدید و مدرن بنگرید، می توانید نکات مشترکی از چشم اندازهای مختلف بیابید، در کنار تفاوتها. اما یک پایه ی اساسی و مخرج مشترک در شیوه و ساختار همه ی این «شفادهندگان، مرشدان یا ناجیان» کوچک و بزرگ دارند. همه ی آنها می خواهند « بر گناهی اولیه، خطایی اولیه، زخمی اولیه، تراومایی، اشتباهی» در خلقت، در تاریخت، در روانت، در تاریخ بشری و یا امروزه در ژنهایت چیره شوند و به تو و دیگری کمک بکنند  که سرانجام « پاک شوید،آزاد و رها شوید، زندگیتان و جسمتان را کنترل بکنید و غیره». می خواهند کاری بکنند که تو به «اصلت و به سرچشمه ات بازگردی». اساس کار هر « ناجی و شفادهنده ی بزرگ و کوچک»، هر فرقه و سکت و یا حتی هر شارلاتان روانشناسی .که قول درمان سریع می دهد، دقیقا چنین سناریویی است

ادامه

Labels:

روانکاوی «کمبود» در جهان معاصر و فیلم «زرو دارک ترتی»
06.02.13


جهان سنتي شرقی يا انسان ایرانی و عرب در بحران مدرنیت را مي توان جهاني گرفتار احساس گناه و در تلاش دايمي و خراباتي براي پاك كردن وسواسي و ناممكن خويش از گناه و بدهكاري دانست، چه با حالت وسواسی و اجباری پاک کردن خویش یا قتل و پاک کردن هر تمنای خطرناک و دگراندیش خطرناک. جهان مدرن شروع رهايي از احساس گناه و يا قبول گناه و بيرون شدن از بهشت به عنوان پيش شرط بلوغ انساني دانست. اگر جهان شرمسار شرقي مي خواهد مرتب بگويد كه او پدر يا برادر را بقتل نرسانده است و يا فقط يك لحظه گول حوا وشيطان را خورده است و به گناه خويش واقف است، با اين حال هر چه هم خويش و ديگري را تا سرحد مرگ مي شويد و يا شلاق مي زند اما باز پاك و بيگناه نمي شود. او اسير دور باطل گناه و طغيان عليه گناه و بيگناه شدن مي ماند. 

ادامه

Labels:

روانکاوی فیلم
02.02.13


فیلم «فصل کرگدن» اثر جدید بهمن قبادی یک فیلم ضعیف از جوانب مختلف است و بار دیگر معضل بزرگ فرهنگی و هنری جامعه ای را نشان می دهد که همه در آن «شاعر» هستند. از رهبر تا فیلمسازش و شاعرش و نقادش همه «شاعر» هستند. به اینخاطر این فیلم قبادی و یا تلاش ایشان برای یک آفرینش یک فیلم «شعری تصویری» نه قدرت شاعرانه یا تصویری قوی دارد و نه می تواند از این همه امکانات مختلفی که در اختیارش دارد، از مونیکا بلوچی و فضای خارج از کشور و غیره استفاده خوب بکند و یک روایت چندلایه از داستانها و موتیوهای مختلف فیلمش بیافریند. فیلم «فصل کرگدنها» در واقع لباسی چهل تکه و بدون پیوند قوی میان این موزاییکها و تصاویر مختلف است.

ادامه

Labels:

روانکاوی فیلم
27.01.13کارگردان معروف هالیوودی و آمریکایی «کوئنتین تارانتینو» در فیلم اکشن جدید خویش به نام «جانگوی آزاد شده» به مباحث مهمی چون برده داری در امریکا و جوانب مختلف آن در قالب یک فیلم وسترن، هیجان انگیز، مالامال از خشونت و یا طنزسیاه می پردازد.او، به حالت مشخصه کارهایش، اینجا نیز  به مباحث و جوانب مختلف زندگی انسانی یا فیگورهایش، از جوانب روانی تا جوانب بینامتنی و پیوند با فیلمهای  دیگر (و اینجا وسترن و فیلمهای درباره برده داری) اشاره می کند، بی آنکه بخواهد یک فیلم درباره مباحث روانی یا تاریخچه برده داری بیافریند. زیرا همه ی این موضوعات در فیلم او به رگه ها و چشم اندازهای مختلف یک «روایت و واقعیت سینمایی جدید و جذاب» از واقعیت برده داری و از روابط انسانی  و تمناهای انسانی بدنبال عشق، قدرت، خشونت، آزادی و غیره تبدیل می شوند.   همانطور که این فیلمش نیز مثل  فیلمهای دیگرش بر مرز تلاقی خشونت شدید و تبلبغ خشونت و یا نفی و به طنزکشیدن خشونت 
.حرکت می کند. بر لبه ی مرزها و لحظه ی تلاقی موضوعات مختلف حضور و جریان دارد

Labels:

روانکاوی هویت و زبان باز ایرانی و بازگشت به خویشتن قومی
23.01.13آنچه همه افراطیون و تنگ نظران مذهبی، پارسی گرا یا پان ترک و پان عرب از دست می دهند، ورود به جهانی نو، زبانی و دنیایی نو و چندلایه، شبکه وار، بینامتنی است، با همه امکاناتش، کامجوییها و خلاقیتهای متفاوتش و همزمان با حالات بحرانی و قدرت تحول و مرتب مازادآفرینش. ازینرو نوع  و ساختارِ « نگاه و زبان و عمل» هرگونه انسان افراطی و بنیادگرای مذهبی، پان ایرانیست یا پان ترکی عمدتا به حالت تک ساحتی و کلیشه وار است، سیاه/سفیدی و مالامال از میل و شور خشونت و حس انتقام و کین جویی (رسانتیمو) است. یا کافی است که کمی او را به چالش بکشی تا سریع این لایه های خشونت آمیز و یا سناریوهای ظالم/مظلومی و میل قتل و تحریف و یا حذف دگراندیش و نقاد را ببینی. تا بتوانی سریع ببینی که چگونه رگه های راسیستی و نژادپرستانه نهفته در این حالات پان ترکی یا پان عربی نو و یا شوونیست ایرانی را برملا می سازند. 

ادامه

Labels:

راز روانشناختی اسطوره اورفه و نوستالژی


15.01.13اورفه یا اورفئوس خواننده و شاعر سحرانگیز و معروف اسطوره های یونانی، وقتی همسر و عشقش « اویری دیک» فوت می کند، به سراغ خدای مرگ و زیر زمین یعنی هادس و همسرش پرسیفونیس می رود و تقاضا می کند که بخاطر  درد عشق و هجرانش زنش را از جهان مردگان به او بازگردانند و زنده کنند. آن دو با خواستش موافقت می کنند، به یک شرط که تا وقتی که آن دو جهان مردگان و تاریکی را کامل ترک نکرده اند و  به نور روز و روشنایی و زمین نرسیده اند، اورفه حق ندارد  به پشت سرش و به« اویری دیک» نگاه بکند که به دنبال او می اید. اما دقیقا اورفه ناتوان از این کار می شود و برمی گردد و به همسرش می نگرد، می خواهد او را ببیند و با اینکار همسرش را دوباره و برای همیشه از دست می دهد. آیا ناخودآگاه می خواهد او را از دست بدهد و به این خاطر برمی گردد؟ آیا بایستی او را از دست بدهد؟ راز روانشناختی این اسطوره و این « ازدست دادن» چیست؟ 

Labels:

آسیب شناسی روانشناختی گفتار ملی دکتر براهنی


09.01.2013 دکتر رضا براهنی به باور من به عنوان نقاد ادبی یا منتقد شعر، نقادی بزرگ بوده و هست و زمینه ساز بحثها و چشم اندازهای نو در مسیر زندگیش و در گفتمان ادبی ایران است. به عنوان شاعر به ذائقه ی من (که ذائقه ی یک دوستدار و آشنا به شعر و غیرتخصصی است) او شاعری عمدتا متوسط همراه با چند جهش و جرقه ی خوب و تاثیرگذار بر تحولات شعری بوده و هست، اما بیشتر نقادی است که شعر می گوید تا شاعری که گاه نقد می کند. رضا براهنی اما به عنوان فعال ملی ملت آذربایجان یک نویسنده افراطی، سیاه/سفیدی  است و بدون آشنایی عمیق به این مباحث، سطحی، جنجال برانگیز و سوزناک  سخن می گوید و می نویسد. مصیبت نامه می نویسد و شیوه نگارش و سخنش در این حوزه به حالت «پاتتیک (پرسوزو گداز و غلوآمیز )» است. 

ادامه

Labels: